Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 10 ώρες 56 λεπτά
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»
Ημ/νια: 27/07/2017 14:16:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΜΛΟΩ1Ζ-Α99
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής αυτοκινήτου ΚΗΙ 1317 της υπηρεσίας τεχνικών έργων έτους 2017

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 10 ώρες 56 λεπτά
Θέμα: Εργασίες επισκευής αυτοκινήτου ΚΗΙ 1317 της υπηρεσίας τεχνικών έργων έτους 2017
Ημ/νια: 27/07/2017 14:15:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΤΒΧΩ1Ζ-ΙΟΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΙ 1317 της υπηρεσίας τεχνικών έργων έτους 2017

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 10 ώρες 56 λεπτά
Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΙ 1317 της υπηρεσίας τεχνικών έργων έτους 2017
Ημ/νια: 27/07/2017 14:10:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ6ΠΩ1Ζ-Μ6Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία από 01/07/ 2017 έως 17/07/2017με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορες

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 10 ώρες 56 λεπτά
Θέμα: Μισθοδοσία από 01/07/ 2017 έως 17/07/2017με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορες
Ημ/νια: 27/07/2017 14:01:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΚ1Ω1Ζ-1Ι4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής οχημάτων ΚΗΗ 2792, ΚΗΙ 5954 & ΜΕ 109796 της υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού έτους 2017

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 10 ώρες 56 λεπτά
Θέμα: Εργασίες επισκευής οχημάτων ΚΗΗ 2792, ΚΗΙ 5954 & ΜΕ 109796 της υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού έτους 2017
Ημ/νια: 27/07/2017 13:59:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΓΓΕΩ1Ζ-Κ7Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Ιούνιος 2017 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορες

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 10 ώρες 56 λεπτά
Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Ιούνιος 2017 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορες
Ημ/νια: 27/07/2017 13:59:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΙ8Ω1Ζ-ΓΩ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Μαιος 2017 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορες

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 10 ώρες 56 λεπτά
Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Μαιος 2017 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορες
Ημ/νια: 27/07/2017 13:57:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘ7ΕΩ1Ζ-4ΛΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Απρίλιο 2017 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορες

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 10 ώρες 56 λεπτά
Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Απρίλιο 2017 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορες
Ημ/νια: 27/07/2017 13:54:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΠ6Ω1Ζ-Β7Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Φεβρουαρίου 2017 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορες

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 10 ώρες 56 λεπτά
Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Φεβρουαρίου 2017 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορες
Ημ/νια: 27/07/2017 13:50:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7Κ1ΖΩ1Ζ-ΕΥΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Μαρτίου 2017 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορες

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 10 ώρες 56 λεπτά
Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Μαρτίου 2017 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορες
Ημ/νια: 27/07/2017 13:44:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ62ΙΩ1Ζ-ΛΡΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 1317

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 1317
Ημ/νια: 26/07/2017 11:22:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΥΝΩ1Ζ-Ζ8Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 2792 - ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 2792 - ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ημ/νια: 26/07/2017 09:20:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7Γ7ΗΩ1Ζ-1ΩΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση πρασίνου σε πάρκα και άλση του Δήμου Στυλίδας για τη μείωση κινδύνου πυρκαγιών για το έτος 2017

Θέμα: Συντήρηση πρασίνου σε πάρκα και άλση του Δήμου Στυλίδας για τη μείωση κινδύνου πυρκαγιών για το έτος 2017
Ημ/νια: 26/07/2017 09:11:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ8ΕΩ1Ζ-ΤΦΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 5954 - ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 5954 - ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ημ/νια: 26/07/2017 09:09:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7Γ0ΝΩ1Ζ-25Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 109796 - ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 109796 - ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ημ/νια: 26/07/2017 09:02:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60Π2Ω1Ζ-ΟΩΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου Νο 141 απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας για «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων».

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου Νο 141 απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας για «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων».
Ημ/νια: 26/07/2017 08:33:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΣΠΙΩ1Ζ-9ΕΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα δημοσίευσης απόφασης δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχου και ανάθεσης αρμοδιοτήτων

Θέμα: Έξοδα δημοσίευσης απόφασης δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχου και ανάθεσης αρμοδιοτήτων
Ημ/νια: 25/07/2017 13:30:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓΖΓΩ1Ζ-ΦΤΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Hχητική κάλυψη 11ης πανελλήνιας συνάντησης σκαραβαίων & κλασσικών οχημάτων

Θέμα: Hχητική κάλυψη 11ης πανελλήνιας συνάντησης σκαραβαίων & κλασσικών οχημάτων
Ημ/νια: 25/07/2017 09:09:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7Θ8ΖΩ1Ζ-Θ3Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια σωλήνων και λοιπών εξαρτημάτων για ζημιές ύδρευσης - άρδευσης Δήμου Στυλίδας έτους 2017

Θέμα: Προμήθεια σωλήνων και λοιπών εξαρτημάτων για ζημιές ύδρευσης - άρδευσης Δήμου Στυλίδας έτους 2017
Ημ/νια: 25/07/2017 08:54:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω7ΛΗΩ1Ζ-Μ6Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λογιστικές εργασίες περιόδου 1 έως 30/6/2017

Θέμα: Λογιστικές εργασίες περιόδου 1 έως 30/6/2017
Ημ/νια: 25/07/2017 08:44:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω4Μ6Ω1Ζ-Α05
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες