Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΕ ΓΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 4 ώρες 19 λεπτά
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΕ ΓΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ημ/νια: 29/05/2017 08:46:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω95ΟΩ1Ζ-ΧΘΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΕ ΓΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ AEGEAN MOTORWAY SA

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 4 ώρες 19 λεπτά
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΕ ΓΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ AEGEAN MOTORWAY SA
Ημ/νια: 29/05/2017 08:24:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΒΜΩ1Ζ-ΦΞ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΕ ΓΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 4 ώρες 19 λεπτά
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΕ ΓΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Ημ/νια: 29/05/2017 08:15:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 71ΘΚΩ1Ζ-4ΟΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αντίτιμο συνδιαλέξεων και παγίων τελών της υπ' αριθ.2238023841 σταθερής τηλεφωνικής σύνδεσης του δήμου από 2 έως 15/5/2017.

Θέμα: Αντίτιμο συνδιαλέξεων και παγίων τελών της υπ' αριθ.2238023841 σταθερής τηλεφωνικής σύνδεσης του δήμου από 2 έως 15/5/2017.
Ημ/νια: 26/05/2017 12:20:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΘΖΩ1Ζ-ΘΔΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»
Ημ/νια: 26/05/2017 12:15:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 707ΒΩ1Ζ-05Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αντίτιμο συνδιαλέξεων και παγίων τελών των σταθερών τηλεφωνικών συνδέσεων του δήμου και των δημοτικών ενοτήτων, από 1/3 έως 30/4/2017.

Θέμα: Αντίτιμο συνδιαλέξεων και παγίων τελών των σταθερών τηλεφωνικών συνδέσεων του δήμου και των δημοτικών ενοτήτων, από 1/3 έως 30/4/2017.
Ημ/νια: 26/05/2017 12:04:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΧΚΖΩ1Ζ-0Ψ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καταβολή 24ης δόσης ρυθμιζόμενων ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιωμάτων ΧΥΤΑ Λαμίας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 200/26-6-2015 ρύθμιση του Ν. 4321/2015 - Χρηματοδότηση δημοτικών πόρων

Θέμα: Καταβολή 24ης δόσης ρυθμιζόμενων ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιωμάτων ΧΥΤΑ Λαμίας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 200/26-6-2015 ρύθμιση του Ν. 4321/2015 - Χρηματοδότηση δημοτικών πόρων
Ημ/νια: 26/05/2017 11:22:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6905Ω1Ζ-ΓΔ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χορήγηση άδειας παράτασης μουσικών οργάνων της Λ.Απ.Στεργίου Ο.Ε

Θέμα: Χορήγηση άδειας παράτασης μουσικών οργάνων της Λ.Απ.Στεργίου Ο.Ε
Ημ/νια: 26/05/2017 10:41:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΠ8ΝΩ1Ζ-Ο1Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση απ' ευθείας ανάθεσης της επιτροπής συντήρησης κι επισκευής οχημάτων, για την επισκευή του ΚΗΗ 2766 οχήματος του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Απόφαση απ' ευθείας ανάθεσης της επιτροπής συντήρησης κι επισκευής οχημάτων, για την επισκευή του ΚΗΗ 2766 οχήματος του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 25/05/2017 13:24:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΓΧΛΩ1Ζ-ΣΨΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ».

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ».
Ημ/νια: 25/05/2017 11:32:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΧΓ7Ω1Ζ-ΒΨ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Μαιου 2017 ,με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Μαιου 2017 ,με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 25/05/2017 11:07:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 605ΔΩ1Ζ-ΟΒΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδσία μηνός Μαρτίου 2017,με υπερ του ΕΦΚΑ ασφαλιστικών εισφορών

Θέμα: Μισθοδσία μηνός Μαρτίου 2017,με υπερ του ΕΦΚΑ ασφαλιστικών εισφορών
Ημ/νια: 25/05/2017 10:28:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΧΝΩ1Ζ-54Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής αυτοκινήτου ΚΗΥ 2764 των λοιπών υπηρεσιών έτους 2017

Θέμα: Εργασίες επισκευής αυτοκινήτου ΚΗΥ 2764 των λοιπών υπηρεσιών έτους 2017
Ημ/νια: 25/05/2017 08:44:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω4ΩΞΩ1Ζ-ΨΧΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΥ 2764 των λοιπών υπηρεσιών έτους 2017

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΥ 2764 των λοιπών υπηρεσιών έτους 2017
Ημ/νια: 25/05/2017 08:36:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΠΞΛΩ1Ζ-ΖΓΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικού για επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΥ 3337 της υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού έτους 2017

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικού για επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΥ 3337 της υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού έτους 2017
Ημ/νια: 25/05/2017 08:17:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω5Ξ6Ω1Ζ-Π5Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής ελαστικών μηχανημάτων έργου ΜΕ 91687, ΜΕ 109796, ΜΕ 73748 & ΜΕ 91724 της υπηρεσίας τεχνικών έργων έτους 2017

Θέμα: Εργασίες επισκευής ελαστικών μηχανημάτων έργου ΜΕ 91687, ΜΕ 109796, ΜΕ 73748 & ΜΕ 91724 της υπηρεσίας τεχνικών έργων έτους 2017
Ημ/νια: 25/05/2017 08:06:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨ3ΥΩ1Ζ-Γ27
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής αυτοκινήτων ΚΗΗ 2780 & ΚΗΙ 5933 της υπηρεσίας ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης έτους 2017

Θέμα: Εργασίες επισκευής αυτοκινήτων ΚΗΗ 2780 & ΚΗΙ 5933 της υπηρεσίας ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης έτους 2017
Ημ/νια: 25/05/2017 07:55:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΝΛΩ1Ζ-4ΘΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτων ΚΗΗ 2780 & ΚΗΙ 5933 της υπηρεσίας ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης έτους 2017

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτων ΚΗΗ 2780 & ΚΗΙ 5933 της υπηρεσίας ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης έτους 2017
Ημ/νια: 25/05/2017 07:41:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω4ΝΤΩ1Ζ-Ε0Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας για μισθολογική ένταξη, της υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. Κύρας Αρχοντίδου, κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4354/2015

Θέμα: Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας για μισθολογική ένταξη, της υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. Κύρας Αρχοντίδου, κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4354/2015
Ημ/νια: 24/05/2017 13:04:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΩΣΩ1Ζ-Ι12
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αντλιοστασίων άρδευσης της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης & αποχέτευσης

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αντλιοστασίων άρδευσης της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης & αποχέτευσης
Ημ/νια: 24/05/2017 11:07:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7Η60Ω1Ζ-ΒΞΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες