Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής αυτοκινήτου ΚΗΗ 2729 της υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού έτους 2017 - Χρηματοδότηση δημοτικών πόρων

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 1 ώρα 51 λεπτά
Θέμα: Εργασίες επισκευής αυτοκινήτου ΚΗΗ 2729 της υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού έτους 2017 - Χρηματοδότηση δημοτικών πόρων
Ημ/νια: 25/04/2017 12:21:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΝΘΟΩ1Ζ-ΦΑΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΗ 2729 της υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού έτους 2017

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 1 ώρα 51 λεπτά
Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΗ 2729 της υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού έτους 2017
Ημ/νια: 25/04/2017 12:08:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Β84Ω1Ζ-ΓΘ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής αυτοκινήτου ΚΗΙ 1317 της υπηρεσίας ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης έτους 2017 - Χρηματοδότηση δημοτικών πόρων

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 1 ώρα 51 λεπτά
Θέμα: Εργασίες επισκευής αυτοκινήτου ΚΗΙ 1317 της υπηρεσίας ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης έτους 2017 - Χρηματοδότηση δημοτικών πόρων
Ημ/νια: 25/04/2017 11:53:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΚΑΨΩ1Ζ-5Ξ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΙ 1317 της υπηρεσίας ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης έτους 2017

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 1 ώρα 51 λεπτά
Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΙ 1317 της υπηρεσίας ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης έτους 2017
Ημ/νια: 25/04/2017 11:40:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω99ΤΩ1Ζ-ΒΦΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής μηχανημάτων έργου ΜΕ 81916 & ΜΕ 73748 της υπηρεσίας τεχνικών έργων έτους 2017

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 1 ώρα 51 λεπτά
Θέμα: Εργασίες επισκευής μηχανημάτων έργου ΜΕ 81916 & ΜΕ 73748 της υπηρεσίας τεχνικών έργων έτους 2017
Ημ/νια: 25/04/2017 11:21:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω53ΡΩ1Ζ-Α8Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μηχανημάτων έργου ΜΕ 81916 & ΜΕ 73748 της υπηρεσίας τεχνικών έργων έτους 2017

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 1 ώρα 51 λεπτά
Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μηχανημάτων έργου ΜΕ 81916 & ΜΕ 73748 της υπηρεσίας τεχνικών έργων έτους 2017
Ημ/νια: 25/04/2017 11:10:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓ4ΛΩ1Ζ-8ΥΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για δικαστική υπόθεση του δήμου.

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 1 ώρα 51 λεπτά
Θέμα: Αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για δικαστική υπόθεση του δήμου.
Ημ/νια: 25/04/2017 10:03:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨΘΓΩ1Ζ-ΜΔΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Αντιδημάρχου τοποθέτησης ωφελούμενων ειδικότητας ΔΕ Γενικών Καθηκόντων Σχολείων

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 1 ώρα 51 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Αντιδημάρχου τοποθέτησης ωφελούμενων ειδικότητας ΔΕ Γενικών Καθηκόντων Σχολείων
Ημ/νια: 25/04/2017 07:57:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 78ΨΙΩ1Ζ-ΤΙ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου πρόσληψης ωφελούμενων μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 1 ώρα 51 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου πρόσληψης ωφελούμενων μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα
Ημ/νια: 25/04/2017 07:53:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΟ0ΘΩ1Ζ-24Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Αντιδημάρχου Τοποθέτησης Ωφελούμενων

Θέμα: Απόφαση Αντιδημάρχου Τοποθέτησης Ωφελούμενων
Ημ/νια: 24/04/2017 14:14:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΛΚΩ1Ζ-ΓΕΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός υπεύθυνου Αντιδημάρχου Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Θέμα: Ορισμός υπεύθυνου Αντιδημάρχου Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα
Ημ/νια: 24/04/2017 14:11:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΜΦΩ1Ζ-14Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση πρόσληψης ωφελούμενων μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα

Θέμα: Απόφαση πρόσληψης ωφελούμενων μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα
Ημ/νια: 24/04/2017 13:59:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΕΕΩ1Ζ-ΩΟ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σχετικά με την είσπραξη ποσών 11.320,35 και 3.869,25 ευρώ από τις εταιρείες «ENERGA POWER TRADING Α.Ε.» και «HELLAS POWER Α.Ε.» δυνάμει της υπ’ αρ.115/2017 αποφάσεως του Α΄Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών».

Θέμα: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου σχετικά με την είσπραξη ποσών 11.320,35 και 3.869,25 ευρώ από τις εταιρείες «ENERGA POWER TRADING Α.Ε.» και «HELLAS POWER Α.Ε.» δυνάμει της υπ’ αρ.115/2017 αποφάσεως του Α΄Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών».
Ημ/νια: 24/04/2017 09:57:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7Φ3ΒΩ1Ζ-ΚΛΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. Νο 27 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΓΛΥΦΑΣ".

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. Νο 27 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΓΛΥΦΑΣ".
Ημ/νια: 24/04/2017 09:19:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΦ1Ω1Ζ-ΨΑΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια εξαρτημάτων φωτοτυπικών μηχανημάτων για την προγραμματισμένη συντήρησή τους, περιόδου έως και 01/8/2017

Θέμα: Προμήθεια εξαρτημάτων φωτοτυπικών μηχανημάτων για την προγραμματισμένη συντήρησή τους, περιόδου έως και 01/8/2017
Ημ/νια: 21/04/2017 11:09:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 71ΞΩΩ1Ζ-ΘΞΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αντίτιμο συνδιαλέξεων των σταθερών τηλεφωνικών συνδέσεων "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" του δήμου και των δημοτικών ενοτήτων, από 1 έως 31/3/2017.

Θέμα: Αντίτιμο συνδιαλέξεων των σταθερών τηλεφωνικών συνδέσεων "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" του δήμου και των δημοτικών ενοτήτων, από 1 έως 31/3/2017.
Ημ/νια: 21/04/2017 09:50:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΠΚΩ1Ζ-ΑΞΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες καθαρισμού γραφείων υπηρεσιών Δήμου Στυλίδας περιόδου έως και 20/7/2017

Θέμα: Δαπάνες καθαρισμού γραφείων υπηρεσιών Δήμου Στυλίδας περιόδου έως και 20/7/2017
Ημ/νια: 21/04/2017 09:42:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΥ2Ω1Ζ-Ψ1Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής αυτοκινήτου ΚΗΙ 1317 της υπηρεσίας τεχνικών έργων έτους 2017 - Χρηματοδότηση δημοτικών πόρων

Θέμα: Εργασίες επισκευής αυτοκινήτου ΚΗΙ 1317 της υπηρεσίας τεχνικών έργων έτους 2017 - Χρηματοδότηση δημοτικών πόρων
Ημ/νια: 21/04/2017 09:33:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΣΨΟΩ1Ζ-Μ1Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί παραίτησης του Δήμου Στυλίδας από το δικόγραφο της από 24/2/2014 έφεσης ενώπιον του Εφετείου Αθηνών.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί παραίτησης του Δήμου Στυλίδας από το δικόγραφο της από 24/2/2014 έφεσης ενώπιον του Εφετείου Αθηνών.
Ημ/νια: 21/04/2017 09:27:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω9ΤΧΩ1Ζ-3ΚΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΙ 1317 της υπηρεσίας τεχνικών έργων έτους 2017 - Χρηματοδότηση δημοτικών πόρων

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΙ 1317 της υπηρεσίας τεχνικών έργων έτους 2017 - Χρηματοδότηση δημοτικών πόρων
Ημ/νια: 21/04/2017 09:26:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΙΠΧΩ1Ζ-Ν6Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες