Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΕ ΓΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΤΑ ΑΕ ΤΗΝ 23/05/2017

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΕ ΓΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΤΑ ΑΕ ΤΗΝ 23/05/2017
Ημ/νια: 24/05/2017 09:07:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7Σ76Ω1Ζ-ΕΨΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΕ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ENVIROLAB IKE ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WINBANK

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΕ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ENVIROLAB IKE ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WINBANK
Ημ/νια: 24/05/2017 08:52:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΟ2ΗΩ1Ζ-59Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες συντήρησης επιβατηγού αυτοκινήτου ΚΗΗ 2766 των λοιπών υπηρεσιών, περιόδου έως και 12/5/2017

Θέμα: Εργασίες συντήρησης επιβατηγού αυτοκινήτου ΚΗΗ 2766 των λοιπών υπηρεσιών, περιόδου έως και 12/5/2017
Ημ/νια: 24/05/2017 08:45:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΑΨ8Ω1Ζ-ΛΔ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση επιβατηγού αυτοκινήτου ΚΗΗ 2766 των λοιπών υπηρεσιών, περιόδου έως και 12/5/2017

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση επιβατηγού αυτοκινήτου ΚΗΗ 2766 των λοιπών υπηρεσιών, περιόδου έως και 12/5/2017
Ημ/νια: 24/05/2017 08:35:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΥΔΩ1Ζ-Ψ4Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες συντήρησης επιβατηγού αυτοκινήτου ΚΗΙ1328 της υπηρεσίας τεχνικών έργων, περιόδου έως και 12/5/2017

Θέμα: Εργασίες συντήρησης επιβατηγού αυτοκινήτου ΚΗΙ1328 της υπηρεσίας τεχνικών έργων, περιόδου έως και 12/5/2017
Ημ/νια: 24/05/2017 08:19:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΡΣΩ1Ζ-5ΝΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες συντήρησης φορτηγού αυτοκινήτου ΚΗΙ 1317 της υπηρεσίας τεχνικών έργων, περιόδου έως και 12/5/2017

Θέμα: Εργασίες συντήρησης φορτηγού αυτοκινήτου ΚΗΙ 1317 της υπηρεσίας τεχνικών έργων, περιόδου έως και 12/5/2017
Ημ/νια: 24/05/2017 08:00:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΞΥΩ1Ζ-Χ0Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση αυτοκινήτων ΚΗΙ 1317 & ΚΗΙ 1328 της υπηρεσίας τεχνικών έργων, περιόδου έως και 12/5/2017

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για συντήρηση αυτοκινήτων ΚΗΙ 1317 & ΚΗΙ 1328 της υπηρεσίας τεχνικών έργων, περιόδου έως και 12/5/2017
Ημ/νια: 24/05/2017 07:52:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΩΣΩ1Ζ-ΝΥΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες συντήρησης αυτοκινήτων ΚΗΙ 1340, ΚΗΙ 1315 & ΒΙΒ 2084 της υπηρεσίας ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης, περιόδου έως και 12/5/2017

Θέμα: Εργασίες συντήρησης αυτοκινήτων ΚΗΙ 1340, ΚΗΙ 1315 & ΒΙΒ 2084 της υπηρεσίας ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης, περιόδου έως και 12/5/2017
Ημ/νια: 24/05/2017 07:38:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΟΝΩ1Ζ-ΝΗΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συνδρομή στο πρόγραμμα "Γαλάζιες σημαίες" για την Τ.Κ. Γλύφας έτους 2017

Θέμα: Συνδρομή στο πρόγραμμα "Γαλάζιες σημαίες" για την Τ.Κ. Γλύφας έτους 2017
Ημ/νια: 23/05/2017 13:24:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΙ9Ω1Ζ-Α04
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναβάθμιση λογισμικού για την στατιστική παρακολούθηση δεδομένων των κόμβων του ασύρματου δικτύου Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Αναβάθμιση λογισμικού για την στατιστική παρακολούθηση δεδομένων των κόμβων του ασύρματου δικτύου Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 23/05/2017 13:23:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ3ΕΩ1Ζ-ΧΟΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση - επέκταση ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου Δ.Ε. Πελασγίας

Θέμα: Συντήρηση - επέκταση ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου Δ.Ε. Πελασγίας
Ημ/νια: 23/05/2017 13:22:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ3ΑΩ1Ζ-ΤΟ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση - επέκταση ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου Δ.Ε. Εχιναίων

Θέμα: Συντήρηση - επέκταση ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου Δ.Ε. Εχιναίων
Ημ/νια: 23/05/2017 13:21:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΑΧΩ1Ζ-5ΝΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση - επέκταση ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου Δ.Ε. Στυλίδας

Θέμα: Συντήρηση - επέκταση ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου Δ.Ε. Στυλίδας
Ημ/νια: 23/05/2017 13:21:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 712ΗΩ1Ζ-9Θ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση λογισμικού εφαρμογών Δ.Ε. Πελασγίας

Θέμα: Συντήρηση λογισμικού εφαρμογών Δ.Ε. Πελασγίας
Ημ/νια: 23/05/2017 13:20:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7Λ5ΝΩ1Ζ-673
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση λογισμικού εφαρμογών Δ.Ε. Εχιναίων

Θέμα: Συντήρηση λογισμικού εφαρμογών Δ.Ε. Εχιναίων
Ημ/νια: 23/05/2017 13:19:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΘΜΩ1Ζ-62Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού Δ.Ε. Πελασγίας

Θέμα: Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού Δ.Ε. Πελασγίας
Ημ/νια: 23/05/2017 13:18:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘ9ΚΩ1Ζ-ΝΚΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού Δ.Ε. Εχιναίων

Θέμα: Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού Δ.Ε. Εχιναίων
Ημ/νια: 23/05/2017 13:17:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΗΛΚΩ1Ζ-Θ6Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Διαχείριση ηλεκτρονικού αρχείου καταναλωτών ΔΕΗ για την ενημέρωση των παραμέτρων δημοτικών τελών, δημοτικού φόρου και ΤΑΠ

Θέμα: Διαχείριση ηλεκτρονικού αρχείου καταναλωτών ΔΕΗ για την ενημέρωση των παραμέτρων δημοτικών τελών, δημοτικού φόρου και ΤΑΠ
Ημ/νια: 23/05/2017 13:16:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΩ0Ω1Ζ-3ΙΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΠΕΡΙ : Χορήγησης παράτασης αδειών χρήσης λειτουργίας μουσικών οργάνων

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΠΕΡΙ : Χορήγησης παράτασης αδειών χρήσης λειτουργίας μουσικών οργάνων
Ημ/νια: 19/05/2017 14:19:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΚΨΩ1Ζ-Π61
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λογιστικές εργασίες περιόδου 18 έως 30/4/2017

Θέμα: Λογιστικές εργασίες περιόδου 18 έως 30/4/2017
Ημ/νια: 19/05/2017 12:15:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΙΜΨΩ1Ζ-Θ4Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες