Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Λογιστική τακτοποίηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από κεφάλαιο σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 358/2003 δικαστική απόφαση.

Θέμα: Λογιστική τακτοποίηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από κεφάλαιο σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 358/2003 δικαστική απόφαση.
Ημ/νια: 21/07/2017 11:10:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΔΑ9Ω1Ζ-Θ45
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καταβολή ΕΝΦΙΑ έτους 2015

Θέμα: Καταβολή ΕΝΦΙΑ έτους 2015
Ημ/νια: 21/07/2017 11:02:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ20Ω1Ζ-ΜΩΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λογιστική τακτοποίηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από δικαστικά έξοδα σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 327/2003 δικαστική απόφαση.

Θέμα: Λογιστική τακτοποίηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από δικαστικά έξοδα σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 327/2003 δικαστική απόφαση.
Ημ/νια: 21/07/2017 10:56:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΒΜΩ1Ζ-ΦΝ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λογιστική τακτοποίηση για ξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από τόκους σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 327/2003 δικαστική απόφαση.

Θέμα: Λογιστική τακτοποίηση για ξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από τόκους σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 327/2003 δικαστική απόφαση.
Ημ/νια: 21/07/2017 10:44:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΝΗΩ1Ζ-0Φ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. Νο 15 ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. Νο 15 ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.
Ημ/νια: 20/07/2017 14:09:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤ3ΔΩ1Ζ-ΒΡΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών καθαριότητας κι ευπρεπισμού Δήμου Στυλίδας έτους 2017

Θέμα: Προμήθεια ειδών καθαριότητας κι ευπρεπισμού Δήμου Στυλίδας έτους 2017
Ημ/νια: 20/07/2017 13:22:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΨΓΚΩ1Ζ-ΒΞΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 89/2016 με θέμα: Ανάκληση της υπ’ αριθ. 65/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας και λήψη νέας αναφορικά με συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης

Θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 89/2016 με θέμα: Ανάκληση της υπ’ αριθ. 65/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας και λήψη νέας αναφορικά με συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης
Ημ/νια: 20/07/2017 12:24:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ605Ω1Ζ-ΔΕΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων και λοιπών ηλεκτρολογικών υλικών Δήμου Στυλίδας έτους 2017

Θέμα: Προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων και λοιπών ηλεκτρολογικών υλικών Δήμου Στυλίδας έτους 2017
Ημ/νια: 20/07/2017 11:03:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω0ΖΧΩ1Ζ-7Κ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 97/2017 με θέμα: Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Στυλίδας έτους 2017.

Θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 97/2017 με θέμα: Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Στυλίδας έτους 2017.
Ημ/νια: 20/07/2017 10:46:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΥΠΩ1Ζ-ΩΩΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού Δ.Ε. Πελασγίας έτους 2017

Θέμα: Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού Δ.Ε. Πελασγίας έτους 2017
Ημ/νια: 19/07/2017 14:08:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΩ6Ω1Ζ-ΩΓ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού Δ.Ε. Εχιναίων έτους 2017

Θέμα: Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού Δ.Ε. Εχιναίων έτους 2017
Ημ/νια: 19/07/2017 13:48:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΕ7Ω1Ζ-Α2Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού Δ.Ε. Στυλίδας έτους 2017

Θέμα: Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού Δ.Ε. Στυλίδας έτους 2017
Ημ/νια: 19/07/2017 13:24:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΤΒΧΩ1Ζ-Θ48
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Ο.Ε. Νο 75: Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση αναφορικά με αίτημα αδειοδότησης δραστηριότητας χρωματοσφαίρισης

Θέμα: Απόφαση Ο.Ε. Νο 75: Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση αναφορικά με αίτημα αδειοδότησης δραστηριότητας χρωματοσφαίρισης
Ημ/νια: 19/07/2017 13:19:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΧΩΩ1Ζ-6ΥΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ανταλλακτικών εκτυπωτών έτους 2017

Θέμα: Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ανταλλακτικών εκτυπωτών έτους 2017
Ημ/νια: 19/07/2017 12:52:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΠΨΩΩ1Ζ-218
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΕ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ INTERNET BANKING

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΕ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ INTERNET BANKING
Ημ/νια: 19/07/2017 10:07:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΤΗΩ1Ζ-ΩΚΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για γνωμοδότηση επί προτάσεως συμβιβασμού ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΣΟΛ Α.Ε.

Θέμα: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για γνωμοδότηση επί προτάσεως συμβιβασμού ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΣΟΛ Α.Ε.
Ημ/νια: 19/07/2017 09:39:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΘΛΩ1Ζ-4ΛΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για άσκηση κύριας παρέμβασης επί αιτήσεως Ε.Καρανίκα και λοιπών.

Θέμα: Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για άσκηση κύριας παρέμβασης επί αιτήσεως Ε.Καρανίκα και λοιπών.
Ημ/νια: 19/07/2017 09:33:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΘΤΘΩ1Ζ-ΣΝΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρακτικού ελέγχου στοιχείων-κατακύρωση αποτελέσματος, για την υπηρεσία με τίτλο "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου στοιχείων-κατακύρωση αποτελέσματος, για την υπηρεσία με τίτλο "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ημ/νια: 19/07/2017 09:19:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΚΨΩ1Ζ-ΙΨΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καταβολή τελών διοδίων για τη διέλευση αυτοκινήτων της Δημοτικής Ενότητας Πελασγίας, από 1 έως 30/6/2017

Θέμα: Καταβολή τελών διοδίων για τη διέλευση αυτοκινήτων της Δημοτικής Ενότητας Πελασγίας, από 1 έως 30/6/2017
Ημ/νια: 18/07/2017 14:29:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΣΒΛΩ1Ζ-ΚΒΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Θέμα: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017
Ημ/νια: 18/07/2017 14:29:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΦΡΩ1Ζ-ΕΣ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες