Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις νερού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας για την περίοδο έως και 5/7/2017

Θέμα: Μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις νερού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας για την περίοδο έως και 5/7/2017
Ημ/νια: 19/05/2017 12:04:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Τ35Ω1Ζ-ΩΕΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για δικαστική υπόθεση του δήμου.

Θέμα: Αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για δικαστική υπόθεση του δήμου.
Ημ/νια: 19/05/2017 10:42:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 70Λ2Ω1Ζ-ΗΦ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για δικαστική υπόθεση του δήμου.

Θέμα: Αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για δικαστική υπόθεση του δήμου.
Ημ/νια: 19/05/2017 10:39:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΝ5Ω1Ζ-233
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 72/2017 με θέμα: Βοσκοτόπια Τοπικής Κοινότητας Νεράιδας

Θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 72/2017 με θέμα: Βοσκοτόπια Τοπικής Κοινότητας Νεράιδας
Ημ/νια: 19/05/2017 09:50:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΧΓΩ1Ζ-Σ3Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 91 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, ΚΑΠΗ, ΔΑΚ».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 91 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, ΚΑΠΗ, ΔΑΚ».
Ημ/νια: 19/05/2017 09:24:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ8ΦΩ1Ζ-6ΛΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής αυτοκινήτου ΒΙΒ 2084 της υπηρεσίας ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης έτους 2017

Θέμα: Εργασίες επισκευής αυτοκινήτου ΒΙΒ 2084 της υπηρεσίας ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης έτους 2017
Ημ/νια: 19/05/2017 09:06:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΖΕΛΩ1Ζ-ΟΧ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτου ΒΙΒ 2084 της υπηρεσίας ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης έτους 2017

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτου ΒΙΒ 2084 της υπηρεσίας ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης έτους 2017
Ημ/νια: 19/05/2017 08:57:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 70Ν5Ω1Ζ-ΟΜΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής αυτοκινήτων ΚΗΥ 3337, ΚΗΙ 5950, ΚΗΗ 2729 & ΚΗΙ 5954 της υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού έτους 2017

Θέμα: Εργασίες επισκευής αυτοκινήτων ΚΗΥ 3337, ΚΗΙ 5950, ΚΗΗ 2729 & ΚΗΙ 5954 της υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού έτους 2017
Ημ/νια: 19/05/2017 08:50:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 75Γ1Ω1Ζ-ΓΛΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κοπή και απομάκρυνση βλάστησης Δ.Ε. Εχιναίων και Δ.Ε. Πελασγίας

Θέμα: Κοπή και απομάκρυνση βλάστησης Δ.Ε. Εχιναίων και Δ.Ε. Πελασγίας
Ημ/νια: 18/05/2017 12:49:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΨΖΩ1Ζ-ΓΒ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση τοποθέτησης ωφελούμενης

Θέμα: Απόφαση τοποθέτησης ωφελούμενης
Ημ/νια: 18/05/2017 12:21:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7Υ1ΤΩ1Ζ-ΝΧΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση πρόσληψης ωφελούμενης μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα

Θέμα: Απόφαση πρόσληψης ωφελούμενης μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα
Ημ/νια: 18/05/2017 12:16:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν0ΣΩ1Ζ-0ΜΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΜΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΜΗΣ
Ημ/νια: 18/05/2017 10:31:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 782ΛΩ1Ζ-Θ4Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αντίτιμο συνδιαλέξεων των σταθερών τηλεφωνικών συνδέσεων "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" του δήμου και των δημοτικών ενοτήτων, από 1 έως 30/4/2017.

Θέμα: Αντίτιμο συνδιαλέξεων των σταθερών τηλεφωνικών συνδέσεων "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" του δήμου και των δημοτικών ενοτήτων, από 1 έως 30/4/2017.
Ημ/νια: 18/05/2017 10:04:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΡΓΩ1Ζ-Ξ4Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 73707 - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 73707 - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Ημ/νια: 18/05/2017 09:15:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΡΟΑΩ1Ζ-Λ37
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 73707 - ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 73707 - ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ημ/νια: 18/05/2017 09:08:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω6ΦΩ1Ζ-ΔΦΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μηχανημάτων της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου Στυλίδας, 1ου δεκαπενθημέρου Μαΐου 2017

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μηχανημάτων της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου Στυλίδας, 1ου δεκαπενθημέρου Μαΐου 2017
Ημ/νια: 18/05/2017 08:13:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω59ΛΩ1Ζ-ΖΧ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης

Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης
Ημ/νια: 17/05/2017 13:44:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ8ΓΩ1Ζ-2Ο3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

χορήγηση παρατασης μουσικής

Θέμα: χορήγηση παρατασης μουσικής
Ημ/νια: 17/05/2017 09:37:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΟ5Ω1Ζ-Ι59
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χορήγηση παράτασης μουσικής

Θέμα: Χορήγηση παράτασης μουσικής
Ημ/νια: 17/05/2017 09:19:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΥΣΙΩ1Ζ-Γ04
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χορήγηση παράτασης μουσικής

Θέμα: Χορήγηση παράτασης μουσικής
Ημ/νια: 17/05/2017 09:13:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΧΞΩ1Ζ-Ω0Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες