Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Αντίτιμο συνδιαλέξεων των σταθερών τηλεφωνικών συνδέσεων "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" του δήμου και των δημοτικών ενοτήτων, από 1 έως 30/6/2017.

Θέμα: Αντίτιμο συνδιαλέξεων των σταθερών τηλεφωνικών συνδέσεων "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" του δήμου και των δημοτικών ενοτήτων, από 1 έως 30/6/2017.
Ημ/νια: 18/07/2017 14:26:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΒ6Ω1Ζ-6ΣΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 74/2017 με θέμα: Ψήφισμα αναφορικά με τους συμβασιούχους εργαζόμενους καθαριότητας του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 74/2017 με θέμα: Ψήφισμα αναφορικά με τους συμβασιούχους εργαζόμενους καθαριότητας του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 18/07/2017 13:57:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ94ΔΩ1Ζ-ΩΔΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 75/2017 με θέμα: Η από 22.05.2015 επιστολή Δημοτικών Συμβούλων Στυλίδας «Λαϊκή Συσπείρωση» Χ. Οικονόμου – Β. Καραπλιού

Θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 75/2017 με θέμα: Η από 22.05.2015 επιστολή Δημοτικών Συμβούλων Στυλίδας «Λαϊκή Συσπείρωση» Χ. Οικονόμου – Β. Καραπλιού
Ημ/νια: 18/07/2017 13:12:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΗ9Ω1Ζ-ΙΟΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΡΑΞΗΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΡΑΞΗΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 18/07/2017 12:59:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω04ΟΩ1Ζ-ΚΜ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (Φυτιλής Δημήτριος)

Θέμα: Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (Φυτιλής Δημήτριος)
Ημ/νια: 18/07/2017 12:36:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΛΑΩ1Ζ-ΦΣΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (Ρεβεζάς Ιωάννης)

Θέμα: Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (Ρεβεζάς Ιωάννης)
Ημ/νια: 18/07/2017 12:25:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΣΝΡΩ1Ζ-ΘΤ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (Κατσικαρώνης Σπυρίδωνας)

Θέμα: Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (Κατσικαρώνης Σπυρίδωνας)
Ημ/νια: 18/07/2017 12:21:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΡΜΩ1Ζ-Ω3Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (Χριστόπουλος Δημήτριος)

Θέμα: Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (Χριστόπουλος Δημήτριος)
Ημ/νια: 18/07/2017 12:05:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΛΒΩ1Ζ-ΘΚΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 127 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ "ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ"

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 127 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ "ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ"
Ημ/νια: 17/07/2017 15:37:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω6Π8Ω1Ζ-ΔΙΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 131 ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΦΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 131 ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΦΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΑΣ
Ημ/νια: 17/07/2017 15:32:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΞΖΩ1Ζ-ΕΣΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λύση ατομικών συμβάσεων απασχολούμενων στο Δήμο Στυλίδας, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., ανταποδοτικού χαρακτήρα στον τομέα της καθαριότητας

Θέμα: Λύση ατομικών συμβάσεων απασχολούμενων στο Δήμο Στυλίδας, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., ανταποδοτικού χαρακτήρα στον τομέα της καθαριότητας
Ημ/νια: 17/07/2017 13:52:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΜΖΩΩ1Ζ-5ΑΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 128 ΄ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ "ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ"

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 128 ΄ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ "ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ"
Ημ/νια: 17/07/2017 13:22:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡ3ΕΩ1Ζ-8ΟΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΥΞΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ".

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΥΞΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ".
Ημ/νια: 17/07/2017 13:17:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΨΒΩ1Ζ-1ΥΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 93/2017 με θέμα: Χρήση παροχής ύδρευσης στην τοπική κοινότητα Βαθυκοίλου.

Θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 93/2017 με θέμα: Χρήση παροχής ύδρευσης στην τοπική κοινότητα Βαθυκοίλου.
Ημ/νια: 17/07/2017 12:46:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΒΘΩ1Ζ-ΟΒΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνη ηλεκτροδότησης αντλιοστασίων αποχέτευσης του έργου "Κατασκευή αγωγού μεταφοράς λυμάτων Στυλίδας στην ΕΕΛ Λαμίας".

Θέμα: Δαπάνη ηλεκτροδότησης αντλιοστασίων αποχέτευσης του έργου "Κατασκευή αγωγού μεταφοράς λυμάτων Στυλίδας στην ΕΕΛ Λαμίας".
Ημ/νια: 17/07/2017 11:04:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΛ4Ω1Ζ-167
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 96/2017 με θέμα: Έγκριση της απασχόλησης έως την ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων διοριστέων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31.03.2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 του...

Θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 96/2017 με θέμα: Έγκριση της απασχόλησης έως την ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων διοριστέων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31.03.2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 του προσωπικού το οποίο προσλήφθηκε στο Δήμο μας με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και εξακολούθησε να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την 07.06.2017.
Ημ/νια: 17/07/2017 09:43:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΘΘ8Ω1Ζ-ΣΝΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ INTERNET BANKING

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ INTERNET BANKING
Ημ/νια: 17/07/2017 09:20:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΒΥΩ1Ζ-ΘΜΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 126 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΥΞΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 126 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΨΥΞΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .
Ημ/νια: 14/07/2017 14:37:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦ6ΩΩ1Ζ-9ΗΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση αυτοκινήτων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Στυλίδας έτους 2017

Θέμα: Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση αυτοκινήτων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Στυλίδας έτους 2017
Ημ/νια: 14/07/2017 13:56:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚΞΣΩ1Ζ-6ΥΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής αυτοκινήτου ΚΗΙ 5933 της υπηρεσίας ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης έτους 2017

Θέμα: Εργασίες επισκευής αυτοκινήτου ΚΗΙ 5933 της υπηρεσίας ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης έτους 2017
Ημ/νια: 14/07/2017 13:04:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΦΠΗΩ1Ζ-ΝΧΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες