Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Ο.Ε. Νο 18: Αποδοχή χορηγίας από την ΧΕΛΛΑΦΕΡΜ Α.Ε.

Θέμα: Απόφαση Ο.Ε. Νο 18: Αποδοχή χορηγίας από την ΧΕΛΛΑΦΕΡΜ Α.Ε.
Ημ/νια: 11/04/2017 08:30:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω0Ξ1Ω1Ζ-ΡΓΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2017

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2017
Ημ/νια: 10/04/2017 14:43:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΗΔΓΩ1Ζ-ΞΤΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2017

Θέμα: Μισθοδοσία ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2017
Ημ/νια: 10/04/2017 14:41:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60Ο9Ω1Ζ-ΞΣΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2017

Θέμα: Μισθοδοσία ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2017
Ημ/νια: 10/04/2017 14:40:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω9ΚΜΩ1Ζ-16Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2017

Θέμα: Μισθοδοσία ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2017
Ημ/νια: 10/04/2017 14:39:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛΧΑΩ1Ζ-6Κ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2017

Θέμα: Μισθοδοσία ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2017
Ημ/νια: 10/04/2017 14:37:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΘΒΩ1Ζ-ΗΥ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία ΙΔΑΧ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2017

Θέμα: Μισθοδοσία ΙΔΑΧ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2017
Ημ/νια: 10/04/2017 14:35:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 690ΜΩ1Ζ-Λ2Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία ΙΔΑΧ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2017

Θέμα: Μισθοδοσία ΙΔΑΧ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2017
Ημ/νια: 10/04/2017 14:32:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΡΤΩ1Ζ-ΝΑΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία ΙΔΑΧ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2017

Θέμα: Μισθοδοσία ΙΔΑΧ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2017
Ημ/νια: 10/04/2017 14:31:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΨΝΩ1Ζ-ΙΨΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία ΙΔΑΧ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2017

Θέμα: Μισθοδοσία ΙΔΑΧ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2017
Ημ/νια: 10/04/2017 14:30:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΛ2Ω1Ζ-ΝΣΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία ΙΔΑΧ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2017

Θέμα: Μισθοδοσία ΙΔΑΧ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2017
Ημ/νια: 10/04/2017 14:29:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓ6ΤΩ1Ζ-0ΚΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης επί της αιτήσεως της κ. Φωτεινής Λυμπέρη.

Θέμα: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης επί της αιτήσεως της κ. Φωτεινής Λυμπέρη.
Ημ/νια: 07/04/2017 14:51:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΞΤΧΩ1Ζ-ΕΨΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 2729

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 2729
Ημ/νια: 07/04/2017 13:42:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΠΨΩΩ1Ζ-2ΛΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 07/04/2017 12:59:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΑΡΩ1Ζ-Δ9Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 73748 - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 73748 - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Ημ/νια: 07/04/2017 09:14:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8Α0Ω1Ζ-30Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 73748 - ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 73748 - ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ημ/νια: 07/04/2017 09:10:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΛΟΩ1Ζ-8ΑΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 43/2017 με θέμα: Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου αναχρηματοδότησης ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας με το Τ.Π. και Δανείων, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 81 του Ν. 4316...

Θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 43/2017 με θέμα: Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου αναχρηματοδότησης ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας με το Τ.Π. και Δανείων, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 81 του Ν. 4316/2014, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4445/2016 και ισχύει.
Ημ/νια: 07/04/2017 08:39:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΤΧΩ1Ζ-ΝΥΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 56 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (ΣΔΑΕΚ) ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ"

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 56 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (ΣΔΑΕΚ) ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ"
Ημ/νια: 06/04/2017 13:48:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΔΒΩ1Ζ-Ζ4Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας, 2ου δεκαπενθημέρου Μαρτίου 2017 - Χρηματοδότηση δημοτικών πόρων

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας, 2ου δεκαπενθημέρου Μαρτίου 2017 - Χρηματοδότηση δημοτικών πόρων
Ημ/νια: 06/04/2017 13:31:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΣΕΩ1Ζ-3Α8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής αυτοκινήτου ΚΗΙ 5954 της υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού έτους 2017 - Χρηματοδότηση δημοτικών πόρων

Θέμα: Εργασίες επισκευής αυτοκινήτου ΚΗΙ 5954 της υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού έτους 2017 - Χρηματοδότηση δημοτικών πόρων
Ημ/νια: 06/04/2017 13:07:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΡ8Ω1Ζ-9ΣΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες