Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 11/2017 με θέμα: Λήψη εκ νέου απόφασης αναφορικά με την υπ’ αριθ. 3339/2016 αίτηση του κ. Μπαλταδούρου Σεραφείμ

Θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 11/2017 με θέμα: Λήψη εκ νέου απόφασης αναφορικά με την υπ’ αριθ. 3339/2016 αίτηση του κ. Μπαλταδούρου Σεραφείμ
Ημ/νια: 07/02/2017 12:02:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΟ0ΠΩ1Ζ-Τ39
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποζημίωση πρακτικής άσκησης μηνός Ιανουαρίου 2017

Θέμα: Αποζημίωση πρακτικής άσκησης μηνός Ιανουαρίου 2017
Ημ/νια: 07/02/2017 10:37:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ2ΡΩ1Ζ-0ΡΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων της υπηρεσίας τεχνικών έργων του Δήμου Στυλίδας, 1ου δεκαπενθημέρου Ιανουαρίου 2017

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων της υπηρεσίας τεχνικών έργων του Δήμου Στυλίδας, 1ου δεκαπενθημέρου Ιανουαρίου 2017
Ημ/νια: 06/02/2017 09:45:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΑΝΗΩ1Ζ-4Α1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες