Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Προέγκριση άδειας ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος

Θέμα: Προέγκριση άδειας ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος
Ημ/νια: 17/05/2017 08:03:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΖ7Ω1Ζ-ΖΙΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΕ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ INTERNET BANKING

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΕ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ INTERNET BANKING
Ημ/νια: 16/05/2017 14:00:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΡΖ1Ω1Ζ-ΓΔ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΕ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VODAFONE ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ INTERNET BANKING

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΕ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VODAFONE ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ INTERNET BANKING
Ημ/νια: 16/05/2017 13:57:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΜΑΩ1Ζ-ΠΕΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση των τευχών της μελέτης για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ».

Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ».
Ημ/νια: 16/05/2017 12:46:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥ56Ω1Ζ-ΖΨ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προέγκριση άδειας ιδρύσης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Θέμα: Προέγκριση άδειας ιδρύσης λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
Ημ/νια: 16/05/2017 12:25:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΙΕΩ1Ζ-ΓΓΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για δικαστική υπόθεση του δήμου.

Θέμα: Αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για δικαστική υπόθεση του δήμου.
Ημ/νια: 16/05/2017 10:44:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΞΧΩ1Ζ-608
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
Ημ/νια: 16/05/2017 10:44:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΟΙ9Ω1Ζ-ΜΥΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής αυτοκινήτου ΚΗΥ 3296 της υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού

Θέμα: Εργασίες επισκευής αυτοκινήτου ΚΗΥ 3296 της υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού
Ημ/νια: 16/05/2017 10:41:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω23ΧΩ1Ζ-8Ο6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευυή αυτοκινήτου ΚΗΥ 3296 της υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευυή αυτοκινήτου ΚΗΥ 3296 της υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού
Ημ/νια: 16/05/2017 10:28:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΒΜΙΩ1Ζ-ΜΔΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 5954

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 5954
Ημ/νια: 16/05/2017 10:12:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΤΘΩΩ1Ζ-ΤΩΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 2729

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 2729
Ημ/νια: 16/05/2017 10:08:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω0Μ0Ω1Ζ-6Γ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για δικαστική υπόθεση του δήμου.

Θέμα: Αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για δικαστική υπόθεση του δήμου.
Ημ/νια: 15/05/2017 12:51:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΚΛΩ1Ζ-Ρ6Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για δικαστική υπόθεση του δήμου.

Θέμα: Αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για δικαστική υπόθεση του δήμου.
Ημ/νια: 15/05/2017 12:47:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗ4ΝΩ1Ζ-ΨΜΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για δικαστική υπόθεση του δήμου.

Θέμα: Αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για δικαστική υπόθεση του δήμου.
Ημ/νια: 15/05/2017 12:43:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΛ3Ω1Ζ-ΜΦΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για δικαστική υπόθεση του δήμου.

Θέμα: Αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για δικαστική υπόθεση του δήμου.
Ημ/νια: 15/05/2017 12:40:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΖΡΜΩ1Ζ-Ι6Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για δικαστική υπόθεση του δήμου.

Θέμα: Αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για δικαστική υπόθεση του δήμου.
Ημ/νια: 15/05/2017 12:37:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 71ΑΜΩ1Ζ-ΧΣΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για δικαστική υπόθεση του δήμου.

Θέμα: Αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για δικαστική υπόθεση του δήμου.
Ημ/νια: 15/05/2017 12:33:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΧΙΩ1Ζ-ΠΤΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για δικαστική υπόθεση του δήμου.

Θέμα: Αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για δικαστική υπόθεση του δήμου.
Ημ/νια: 15/05/2017 12:30:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9Ν8Ω1Ζ-Ν6Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για δικαστική υπόθεση του δήμου.

Θέμα: Αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για δικαστική υπόθεση του δήμου.
Ημ/νια: 15/05/2017 12:26:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΜΟΝΩ1Ζ-816
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για δικαστική υπόθεση του δήμου.

Θέμα: Αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου για δικαστική υπόθεση του δήμου.
Ημ/νια: 15/05/2017 12:23:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 73Ε3Ω1Ζ-ΖΘ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες