Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής αυτοκινήτων ΚΗΗ 2792, ΚΗΥ 3337 & ΚΗΙ 5954 της υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού έτους 2017

Θέμα: Εργασίες επισκευής αυτοκινήτων ΚΗΗ 2792, ΚΗΥ 3337 & ΚΗΙ 5954 της υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού έτους 2017
Ημ/νια: 12/07/2017 12:24:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ71ΘΩ1Ζ-Φ3Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια εξαρτημάτων φωτοτυπικών μηχανημάτων για την προγραμματισμένη συντήρησή τους, περιόδου έως και 01/8/2017

Θέμα: Προμήθεια εξαρτημάτων φωτοτυπικών μηχανημάτων για την προγραμματισμένη συντήρησή τους, περιόδου έως και 01/8/2017
Ημ/νια: 12/07/2017 12:18:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΟΥΩ1Ζ-Ν4Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών αρτοποιίας για τη λειτουργία συσσιτίων του Βρεφονηπιακού Σταθμού έτους 2017

Θέμα: Προμήθεια ειδών αρτοποιίας για τη λειτουργία συσσιτίων του Βρεφονηπιακού Σταθμού έτους 2017
Ημ/νια: 12/07/2017 11:51:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Ε3Ω1Ζ-7Μ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τη λειτουργία συσσιτίων του Βρεφονηπιακού Σταθμού έτους 2017

Θέμα: Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τη λειτουργία συσσιτίων του Βρεφονηπιακού Σταθμού έτους 2017
Ημ/νια: 12/07/2017 11:33:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Α40Ω1Ζ-643
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α.Ο.Ε. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Θέμα: Α.Ο.Ε. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 12/07/2017 09:33:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ7ΑΩ1Ζ-1Τ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Ιουλίου 2017 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Ιουλίου 2017 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 12/07/2017 08:23:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΥΥΧΩ1Ζ-ΑΒΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Ιουλίου 2017 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Ιουλίου 2017 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 12/07/2017 08:14:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΧΤΩ1Ζ-Α22
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΈΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Ημ/νια: 11/07/2017 09:52:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 643ΩΩ1Ζ-9ΜΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 73/2017 με θέμα: Λήψη απόφασης αναφορικά με το αριθ. 2162/22.06.2017 έγγραφο της Κ.Ε.Δ.Ε σχετικά με Αίτημα Συμπαράστασης προς το Δήμο Μήλου για τον επαναπατρισμό του Αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου.

Θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 73/2017 με θέμα: Λήψη απόφασης αναφορικά με το αριθ. 2162/22.06.2017 έγγραφο της Κ.Ε.Δ.Ε σχετικά με Αίτημα Συμπαράστασης προς το Δήμο Μήλου για τον επαναπατρισμό του Αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου.
Ημ/νια: 10/07/2017 09:28:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΕΝΡΩ1Ζ-ΒΓ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Ιουνίου με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορές

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Ιουνίου με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορές
Ημ/νια: 07/07/2017 15:18:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΡΕΩ1Ζ-ΡΓ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποζημίωση μαθητή ΟΑΕΔ Πρακτική Ασκησή μηνός Ιουνίου με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορές

Θέμα: Αποζημίωση μαθητή ΟΑΕΔ Πρακτική Ασκησή μηνός Ιουνίου με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορές
Ημ/νια: 07/07/2017 15:12:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ω8ΜΩ1Ζ-ΖΕ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποζημίωση πρακτικής άσκησης ΤΕΙ μηνός Ιουνίου με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορές

Θέμα: Αποζημίωση πρακτικής άσκησης ΤΕΙ μηνός Ιουνίου με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορές
Ημ/νια: 07/07/2017 15:09:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΩΑΩ1Ζ-ΛΓΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Ιουνίου 2017 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Ιουνίου 2017 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 07/07/2017 15:06:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΗΞΩ1Ζ-Ρ8Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Ιουνίου 2017 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Ιουνίου 2017 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 07/07/2017 15:00:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7Α52Ω1Ζ-1ΗΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Ιουνίου με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορές

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Ιουνίου με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορές
Ημ/νια: 07/07/2017 14:55:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΤΦΩ1Ζ-ΘΗΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Ιουνίου 2017 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορές

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Ιουνίου 2017 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορές
Ημ/νια: 07/07/2017 14:46:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΚΥΘΩ1Ζ-70Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Ιουνίου με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορές

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Ιουνίου με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορές
Ημ/νια: 07/07/2017 14:42:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ20Ω1Ζ-2ΝΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Ιουνίου με υπέρ ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορές

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Ιουνίου με υπέρ ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορές
Ημ/νια: 07/07/2017 14:32:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΠΩ5Ω1Ζ-ΘΓΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Ιουνίου 2017 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Ιουνίου 2017 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 07/07/2017 14:23:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗ53Ω1Ζ-1Κ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 87/2017 με θέμα: Λήψη απόφασης αναφορικά με την υπ’ αριθ. 3125/06.04.2017 αίτηση του κ. Χαλκιά Νικολάου περί έγκρισης εκτέλεσης έργου από ιδιώτη.

Θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 87/2017 με θέμα: Λήψη απόφασης αναφορικά με την υπ’ αριθ. 3125/06.04.2017 αίτηση του κ. Χαλκιά Νικολάου περί έγκρισης εκτέλεσης έργου από ιδιώτη.
Ημ/νια: 06/07/2017 13:51:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΧΧΩ1Ζ-Ε9Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες