Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Κτηνιατρική φροντίδα αδέσποτων ζώων Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Κτηνιατρική φροντίδα αδέσποτων ζώων Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 11/05/2017 07:26:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΠΑΩ1Ζ-Γ8Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 83 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΕ ΠΑΡΚΑ - ΑΛΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ".

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 83 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΕ ΠΑΡΚΑ - ΑΛΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ".
Ημ/νια: 10/05/2017 14:15:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι2ΜΩ1Ζ-80Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. Νο 36 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ"

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. Νο 36 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ"
Ημ/νια: 10/05/2017 14:00:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΠΥΩ1Ζ-ΡΤΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α.Ο.Ε. ΠΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Θέμα: Α.Ο.Ε. ΠΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Ημ/νια: 10/05/2017 12:58:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΞΡΩ1Ζ-ΡΩΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 65/2017 με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης

Θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 65/2017 με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης
Ημ/νια: 10/05/2017 10:22:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ψ3ΡΩ1Ζ-ΣΧ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΣΧ. Ε. Νο 5: Κατανομή του ποσού 13.535,70€ στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας από το Δήμο μετά από χορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΣΧ. Ε. Νο 5: Κατανομή του ποσού 13.535,70€ στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας από το Δήμο μετά από χορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.
Ημ/νια: 10/05/2017 10:06:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΛΒ7Ω1Ζ-ΑΨΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Ε. Νο 2: : Έγκριση του παραρτήματος Ι του ειδικού σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ’ αιτίας δασικών πυρκαγιών έτους 2017

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Ε. Νο 2: : Έγκριση του παραρτήματος Ι του ειδικού σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ’ αιτίας δασικών πυρκαγιών έτους 2017
Ημ/νια: 10/05/2017 09:18:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7Χ1ΦΩ1Ζ-ΜΑ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόδοση Β΄ δόσης χρηματοδότησης ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2017

Θέμα: Απόδοση Β΄ δόσης χρηματοδότησης ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2017
Ημ/νια: 09/05/2017 14:18:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΗΔ9Ω1Ζ-18Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Απριλίου 2017 σπουδαστή ΤΕΙ με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών του εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Απριλίου 2017 σπουδαστή ΤΕΙ με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών του εισφορών
Ημ/νια: 09/05/2017 12:59:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω5Ε4Ω1Ζ-953
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Απριλίου μαθητή σχολής ΟΑΕΔ με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών του εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Απριλίου μαθητή σχολής ΟΑΕΔ με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών του εισφορών
Ημ/νια: 09/05/2017 12:49:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΓΡΜΩ1Ζ-Τ5Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 64/2017 με θέμα: Απόδοση χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Επιτροπών έτους 2017

Θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 64/2017 με θέμα: Απόδοση χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Επιτροπών έτους 2017
Ημ/νια: 09/05/2017 12:42:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΠ6Ω1Ζ-ΝΚΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Απριλίου υπαλλήλου ΙΔΟΧ με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών του εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Απριλίου υπαλλήλου ΙΔΟΧ με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών του εισφορών
Ημ/νια: 09/05/2017 12:38:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι50Ω1Ζ-Α92
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΤΚ ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΤΚ ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ
Ημ/νια: 09/05/2017 12:30:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7Ζ7ΦΩ1Ζ-Ν0Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα δημοσίευσης απόφασης δημάρχου για ορισμό αντιδημάρχου

Θέμα: Έξοδα δημοσίευσης απόφασης δημάρχου για ορισμό αντιδημάρχου
Ημ/νια: 09/05/2017 12:20:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΑ8Ω1Ζ-ΧΘΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Απριλίου υπαλλήλων ΙΔΟΧ με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Απριλίου υπαλλήλων ΙΔΟΧ με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 09/05/2017 12:17:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68Α6Ω1Ζ-ΝΗΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες συντήρησης εξαρτημάτων δικτύων ύδρευσης & άρδευσης Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Εργασίες συντήρησης εξαρτημάτων δικτύων ύδρευσης & άρδευσης Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 09/05/2017 12:15:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 715ΘΩ1Ζ-8Ψ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων έργου της υπηρεσίας τεχνικών έργων

Θέμα: Προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων έργου της υπηρεσίας τεχνικών έργων
Ημ/νια: 09/05/2017 12:14:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 626ΤΩ1Ζ-Ο9Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α.Ο.Ε. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Θέμα: Α.Ο.Ε. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Ημ/νια: 08/05/2017 12:54:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΠΥΩ1Ζ-Π0Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 70/2017 με θέμα: Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργων "Ίδρυση Κέντρου Τουριστικής Ανάπτυξης στη Γλύφα", "Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Αυλακίου" και "Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού Τ.Κ. Παλαιοκερασιάς"

Θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 70/2017 με θέμα: Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργων "Ίδρυση Κέντρου Τουριστικής Ανάπτυξης στη Γλύφα", "Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Αυλακίου" και "Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού Τ.Κ. Παλαιοκερασιάς"
Ημ/νια: 08/05/2017 11:34:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω15ΗΩ1Ζ-ΔΕΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συνδρομή του δήμου για απομακρυσμένη πρόσβαση στο internet του "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" στη Τ.Κ. Γλύφας, από 1 έως 31/5/2017

Θέμα: Συνδρομή του δήμου για απομακρυσμένη πρόσβαση στο internet του "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" στη Τ.Κ. Γλύφας, από 1 έως 31/5/2017
Ημ/νια: 08/05/2017 10:33:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΑΨΧΩ1Ζ-9ΣΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες