Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 82/2017 με θέμα: Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ».

Θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 82/2017 με θέμα: Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΝΕΡΑΪΔΑΣ».
Ημ/νια: 04/07/2017 10:01:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω0ΕΩ1Ζ-06Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 81/2017 με θέμα: 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2017.

Θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 81/2017 με θέμα: 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2017.
Ημ/νια: 04/07/2017 09:29:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΗΡΩ1Ζ-ΠΟΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 6117-136035-106 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 6117-136035-106 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 04/07/2017 09:22:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΛΔΠΩ1Ζ-ΦΔ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 80/2017 με θέμα: Έγκριση παραχώρησης μονού τάφου διαρκούς χρήσης (εικοσαετίας).

Θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 80/2017 με θέμα: Έγκριση παραχώρησης μονού τάφου διαρκούς χρήσης (εικοσαετίας).
Ημ/νια: 04/07/2017 08:37:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΤΞΩ1Ζ-ΜΓΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 79/2017 με θέμα: Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένου εσόδου από τέλη ύδρευσης του κ. Στάμου Ιωάννη του Κων/νου.

Θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 79/2017 με θέμα: Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένου εσόδου από τέλη ύδρευσης του κ. Στάμου Ιωάννη του Κων/νου.
Ημ/νια: 03/07/2017 12:57:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΥΤ4Ω1Ζ-Δ9Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 78/2017 με θέμα: Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων εσόδων από τέλη ύδρευσης.

Θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 78/2017 με θέμα: Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων εσόδων από τέλη ύδρευσης.
Ημ/νια: 03/07/2017 12:26:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΖΨΦΩ1Ζ-5ΑΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 77/2017 με θέμα: Διαγραφή ανεξόφλητων παραστατικών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.)

Θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 77/2017 με θέμα: Διαγραφή ανεξόφλητων παραστατικών παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.)
Ημ/νια: 03/07/2017 11:08:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΡΚΧΩ1Ζ-5ΙΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 76/2017 με θέμα: 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017

Θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 76/2017 με θέμα: 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017
Ημ/νια: 03/07/2017 09:52:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΔΑΔΩ1Ζ-Υ7Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Παροχή μέσων ατομικής προστασίας και γάλακτος σε δικαιούχο υπάλληλο με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. που προσλήφθηκε στα πλαίσια της πράξης "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα"

Θέμα: Παροχή μέσων ατομικής προστασίας και γάλακτος σε δικαιούχο υπάλληλο με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. που προσλήφθηκε στα πλαίσια της πράξης "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα"
Ημ/νια: 03/07/2017 09:19:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64Δ1Ω1Ζ-5ΔΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Ο.Ε. Νο 70: Αποδοχή χορηγίας από την εταιρία Nexans

Θέμα: Απόφαση Ο.Ε. Νο 70: Αποδοχή χορηγίας από την εταιρία Nexans
Ημ/νια: 03/07/2017 07:38:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΟΝΘΩ1Ζ-10Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση οικονομικής Επιτροπής Νο 67/2017 με θέμα: Απόδοση λογαριασμού Χ.Ε.Π.

Θέμα: Απόφαση οικονομικής Επιτροπής Νο 67/2017 με θέμα: Απόδοση λογαριασμού Χ.Ε.Π.
Ημ/νια: 30/06/2017 11:06:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΗΓΩ1Ζ-ΓΜΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφραξη φρεατίων όμβριων - ακαθάρτων Δήμου Στυλίδας.

Θέμα: Απόφραξη φρεατίων όμβριων - ακαθάρτων Δήμου Στυλίδας.
Ημ/νια: 30/06/2017 11:01:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΕ0ΡΩ1Ζ-ΠΡΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου έτους 2017.

Θέμα: Τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου έτους 2017.
Ημ/νια: 30/06/2017 11:00:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗΨ2Ω1Ζ-ΙΗΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων.

Θέμα: Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων.
Ημ/νια: 30/06/2017 10:59:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΨΡΩ1Ζ-0ΗΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συνδρομή του δήμου στα τεύχη του περιοδικού "Διαρκής ερμηνευτικός κώδιξ πολεοδοικής νομοθεσίας", έτους 2017.

Θέμα: Συνδρομή του δήμου στα τεύχη του περιοδικού "Διαρκής ερμηνευτικός κώδιξ πολεοδοικής νομοθεσίας", έτους 2017.
Ημ/νια: 30/06/2017 10:57:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΕΙΩ1Ζ-Δ5Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Νο 65/2017 με θέμα: Διάθεση πιστώσεων

Θέμα: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Νο 65/2017 με θέμα: Διάθεση πιστώσεων
Ημ/νια: 30/06/2017 10:56:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 78Ι1Ω1Ζ-ΦΞΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 30/06/2017 09:57:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Η3ΗΩ1Ζ-Β4Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 84/2017 με θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ».

Θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 84/2017 με θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ».
Ημ/νια: 30/06/2017 09:37:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΝΖΝΩ1Ζ-37Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΕ ΓΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ELPEDISON AE

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΕ ΓΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ELPEDISON AE
Ημ/νια: 30/06/2017 08:17:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣ17Ω1Ζ-Λ2Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΔΕ ΕΧΙΝΑΙΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΔΕ ΕΧΙΝΑΙΩΝ
Ημ/νια: 29/06/2017 13:07:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΓΟΩ1Ζ-Κ34
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες