Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση απ' ευθείας ανάθεσης της επιτροπής συντήρησης κι επισκευής οχημάτων, για την επισκευή του ΚΗΥ 3337 οχήματος του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Απόφαση απ' ευθείας ανάθεσης της επιτροπής συντήρησης κι επισκευής οχημάτων, για την επισκευή του ΚΗΥ 3337 οχήματος του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 04/05/2017 07:48:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 75ΨΖΩ1Ζ-ΤΚΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση απ' ευθείας ανάθεσης της επιτροπής συντήρησης κι επισκευής οχημάτων, για την επισκευή του ΚΗΥ 3296 οχήματος του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Απόφαση απ' ευθείας ανάθεσης της επιτροπής συντήρησης κι επισκευής οχημάτων, για την επισκευή του ΚΗΥ 3296 οχήματος του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 03/05/2017 13:56:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΖΣΩ1Ζ-7ΥΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 77 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΕ ΠΑΡΚΑ - ΑΛΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ".

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 77 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΕ ΠΑΡΚΑ - ΑΛΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ".
Ημ/νια: 03/05/2017 13:15:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΛ3Ω1Ζ-ΡΑΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 2780

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 2780
Ημ/νια: 03/05/2017 13:01:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΖΩΩ1Ζ-ΖΚΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 2734

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 2734
Ημ/νια: 03/05/2017 12:58:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΩΝΩ1Ζ-ΖΑ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 2735

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 2735
Ημ/νια: 03/05/2017 12:54:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7Η36Ω1Ζ-ΜΚ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 2792

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 2792
Ημ/νια: 03/05/2017 12:50:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΧ1Ω1Ζ-81Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΥ 3348

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΥ 3348
Ημ/νια: 03/05/2017 12:46:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΞΒΧΩ1Ζ-ΣΘ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΥ 5927

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΥ 5927
Ημ/νια: 03/05/2017 12:43:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 78ΩΕΩ1Ζ-ΩΓΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒ 2084

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒ 2084
Ημ/νια: 03/05/2017 12:37:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΖΖΩ1Ζ-ΕΝΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αντιμισθία Αντιδημάρχου 04-2017

Θέμα: Αντιμισθία Αντιδημάρχου 04-2017
Ημ/νια: 03/05/2017 12:18:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΤΓΩ1Ζ-ΥΚΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (Φάλκος Χρήστος)

Θέμα: Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (Φάλκος Χρήστος)
Ημ/νια: 02/05/2017 10:01:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7Κ0ΜΩ1Ζ-1Δ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (Κυρίτσης Κυριάκος)

Θέμα: Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (Κυρίτσης Κυριάκος)
Ημ/νια: 02/05/2017 09:59:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΩΘ4Ω1Ζ-ΞΨΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (Πάλλας Γεώργιος)

Θέμα: Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (Πάλλας Γεώργιος)
Ημ/νια: 02/05/2017 09:57:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΙΗΩ1Ζ-40Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (Μπερτσιμάς Γεώργιος)

Θέμα: Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (Μπερτσιμάς Γεώργιος)
Ημ/νια: 02/05/2017 09:55:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΦΒΝΩ1Ζ-ΑΚΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (Κολλιάτος Κων/νος)

Θέμα: Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (Κολλιάτος Κων/νος)
Ημ/νια: 02/05/2017 09:54:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΧΦΦΩ1Ζ-20Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (Καραπλιός Γεώργιος)

Θέμα: Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (Καραπλιός Γεώργιος)
Ημ/νια: 02/05/2017 09:52:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω456Ω1Ζ-ΞΔΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (Μπακαλιάνος Βασίλειος)

Θέμα: Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (Μπακαλιάνος Βασίλειος)
Ημ/νια: 02/05/2017 09:50:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7Χ8ΦΩ1Ζ-8Τ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (Κυριακόπουλος Κυριάκος)

Θέμα: Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (Κυριακόπουλος Κυριάκος)
Ημ/νια: 02/05/2017 09:48:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω5Β5Ω1Ζ-Ψ0Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (Μπακαλός Ελευθέριος)

Θέμα: Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (Μπακαλός Ελευθέριος)
Ημ/νια: 02/05/2017 09:46:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω90ΘΩ1Ζ-542
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες