Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορές

Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορές
Ημ/νια: 26/06/2017 12:53:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω0Χ3Ω1Ζ-9ΣΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορές

Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορές
Ημ/νια: 26/06/2017 12:37:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΤΧΔΩ1Ζ-ΨΥ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορές

Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικές εισφορές
Ημ/νια: 26/06/2017 12:18:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΦ0Ω1Ζ-8Τ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση απ' ευθείας ανάθεσης της επιτροπής συντήρησης κι επισκευής οχημάτων, για την επισκευή του ΚΗΗ 2734 οχήματος του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Απόφαση απ' ευθείας ανάθεσης της επιτροπής συντήρησης κι επισκευής οχημάτων, για την επισκευή του ΚΗΗ 2734 οχήματος του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 26/06/2017 08:49:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΞ6Ω1Ζ-ΦΓ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση απ' ευθείας ανάθεσης της επιτροπής συντήρησης κι επισκευής οχημάτων, για την επισκευή του ΚΗΥ 3348 οχήματος του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Απόφαση απ' ευθείας ανάθεσης της επιτροπής συντήρησης κι επισκευής οχημάτων, για την επισκευή του ΚΗΥ 3348 οχήματος του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 26/06/2017 08:46:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΔΦ4Ω1Ζ-ΞΨΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση απ' ευθείας ανάθεσης της επιτροπής συντήρησης κι επισκευής οχημάτων, για την επισκευή του ΒΙΒ 2084 οχήματος του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Απόφαση απ' ευθείας ανάθεσης της επιτροπής συντήρησης κι επισκευής οχημάτων, για την επισκευή του ΒΙΒ 2084 οχήματος του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 26/06/2017 08:41:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΤΟΧΩ1Ζ-ΡΜ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση απ' ευθείας ανάθεσης της επιτροπής συντήρησης κι επισκευής οχημάτων, για την επισκευή του ΚΗΙ 5927 οχήματος του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Απόφαση απ' ευθείας ανάθεσης της επιτροπής συντήρησης κι επισκευής οχημάτων, για την επισκευή του ΚΗΙ 5927 οχήματος του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 26/06/2017 08:37:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ0ΖΩ1Ζ-Υ7Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2017

Θέμα: ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2017
Ημ/νια: 23/06/2017 15:59:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω3ΔΡΩ1Ζ-Ξ9Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2017

Θέμα: ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2017
Ημ/νια: 23/06/2017 15:57:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΝΒΩ1Ζ-711
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2017

Θέμα: ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2017
Ημ/νια: 23/06/2017 15:55:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 73ΩΨΩ1Ζ-ΔΚ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2017

Θέμα: ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2017
Ημ/νια: 23/06/2017 15:53:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΝΡΩ1Ζ-ΦΗ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2017

Θέμα: ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2017
Ημ/νια: 23/06/2017 15:49:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΨΥΩ1Ζ-6Σ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2017

Θέμα: ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2017
Ημ/νια: 23/06/2017 12:07:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6715Ω1Ζ-ΒΔΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση απ' ευθείας ανάθεσης της επιτροπής συντήρησης κι επισκευής οχημάτων, για την επισκευή του ΚΗΙ 5933 οχήματος του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Απόφαση απ' ευθείας ανάθεσης της επιτροπής συντήρησης κι επισκευής οχημάτων, για την επισκευή του ΚΗΙ 5933 οχήματος του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 23/06/2017 12:05:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΔΔΠΩ1Ζ-ΚΡΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2017

Θέμα: ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2017
Ημ/νια: 23/06/2017 12:01:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι5ΗΩ1Ζ-ΑΡ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2017

Θέμα: ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2017
Ημ/νια: 23/06/2017 11:57:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔΚΛΩ1Ζ-2Σ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2017

Θέμα: ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ 2017
Ημ/νια: 23/06/2017 11:55:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΤΓΩ1Ζ-53Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων Δ.Κ. Στυλίδας

Θέμα: Συντήρηση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων Δ.Κ. Στυλίδας
Ημ/νια: 22/06/2017 10:20:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω29ΦΩ1Ζ-ΔΨ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση αναστολής απασχόλησης ωφελούμενων που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις του τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων, στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς χαρακτήρα

Θέμα: Απόφαση αναστολής απασχόλησης ωφελούμενων που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις του τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων, στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς χαρακτήρα
Ημ/νια: 21/06/2017 13:14:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΛΔΤΩ1Ζ-Ι99
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Διακίνηση αλληλογραφίας εσωτερικού, φακέλων βάρους έως 20gr

Θέμα: Διακίνηση αλληλογραφίας εσωτερικού, φακέλων βάρους έως 20gr
Ημ/νια: 21/06/2017 12:15:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΟ0ΕΩ1Ζ-ΧΥΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες