Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (Μπακόπουλος Αθανάσιος)

Θέμα: Σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (Μπακόπουλος Αθανάσιος)
Ημ/νια: 02/05/2017 09:43:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64Μ2Ω1Ζ-ΝΕ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αντίτιμο συνδιαλέξεων και παγίων τελών της σταθερής τηλεφωνικής σύνδεσης του ΚΑΠΗ της Δ.Κ. Στυλίδας.

Θέμα: Αντίτιμο συνδιαλέξεων και παγίων τελών της σταθερής τηλεφωνικής σύνδεσης του ΚΑΠΗ της Δ.Κ. Στυλίδας.
Ημ/νια: 28/04/2017 14:12:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΗΛΩ1Ζ-Β4Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΕ ΓΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΕ ΓΙΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΜΒΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ημ/νια: 28/04/2017 11:14:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΚΛΩ1Ζ-ΘΞ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής ελαστικών μηχανημάτων έργου ΜΕ 106103 & ΜΕ 81916 της υπηρεσίας τεχνικών έργων έτους 2017

Θέμα: Εργασίες επισκευής ελαστικών μηχανημάτων έργου ΜΕ 106103 & ΜΕ 81916 της υπηρεσίας τεχνικών έργων έτους 2017
Ημ/νια: 28/04/2017 10:20:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΗΥΟΩ1Ζ-ΝΘΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής ελαστικών μηχανημάτων έργου ΜΕ 91724 & ΜΕ 73748 της υπηρεσίας τεχνικών έργων έτους 2017

Θέμα: Εργασίες επισκευής ελαστικών μηχανημάτων έργου ΜΕ 91724 & ΜΕ 73748 της υπηρεσίας τεχνικών έργων έτους 2017
Ημ/νια: 28/04/2017 10:04:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω20ΑΩ1Ζ-ΓΕΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Αντιδημάρχου Τοποθέτησης Ωφελούμενων

Θέμα: Απόφαση Αντιδημάρχου Τοποθέτησης Ωφελούμενων
Ημ/νια: 28/04/2017 09:54:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΙΑΩ1Ζ-ΓΦ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση πρόσληψης ωφελούμενων μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα

Θέμα: Απόφαση πρόσληψης ωφελούμενων μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα
Ημ/νια: 28/04/2017 09:50:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7Ν76Ω1Ζ-ΦΤΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

μισθοδοσία τακτικού υπαλλήλου 04-2017

Θέμα: μισθοδοσία τακτικού υπαλλήλου 04-2017
Ημ/νια: 28/04/2017 08:57:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7Σ4ΚΩ1Ζ-ΠΕΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 72 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ «ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ Η΄ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 72 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ «ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ Η΄ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ»
Ημ/νια: 27/04/2017 14:21:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΞΟ5Ω1Ζ-ΔΥΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση απ' ευθείας ανάθεσης της επιτροπής συντήρησης κι επισκευής οχημάτων, για την επισκευή του ΚΗΙ 1315 οχήματος του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Απόφαση απ' ευθείας ανάθεσης της επιτροπής συντήρησης κι επισκευής οχημάτων, για την επισκευή του ΚΗΙ 1315 οχήματος του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 27/04/2017 10:05:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω6Λ4Ω1Ζ-ΦΩΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αντίτιμο συνδιαλέξεων και παγίων τελών της σταθερής τηλεφωνικής σύνδεσης του ΚΑΠΗ της Δ.Κ. Στυλίδας.

Θέμα: Αντίτιμο συνδιαλέξεων και παγίων τελών της σταθερής τηλεφωνικής σύνδεσης του ΚΑΠΗ της Δ.Κ. Στυλίδας.
Ημ/νια: 27/04/2017 08:59:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΝΟΩ1Ζ-ΒΤΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., για την υπηρεσία άρδευσης του διευρυμένου Δήμου Στυλίδας για την αρδευτική περίοδο 2017, ενός (1) επόπτη υδρονομέα άρδευσης και δεκατριών (13) υδρονομέων άρδευσης

Θέμα: Απόφαση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., για την υπηρεσία άρδευσης του διευρυμένου Δήμου Στυλίδας για την αρδευτική περίοδο 2017, ενός (1) επόπτη υδρονομέα άρδευσης και δεκατριών (13) υδρονομέων άρδευσης
Ημ/νια: 26/04/2017 13:05:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6113Ω1Ζ-ΩΧ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ

Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ
Ημ/νια: 26/04/2017 12:33:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΞΓΩ1Ζ-ΖΚ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 47/2017 με θέμα: Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης και αποδοχής ιδιωτικής συμβάσεως μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης.

Θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 47/2017 με θέμα: Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης και αποδοχής ιδιωτικής συμβάσεως μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης.
Ημ/νια: 26/04/2017 12:03:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΜΖΙΩ1Ζ-ΑΦΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση απ' ευθείας ανάθεσης της επιτροπής συντήρησης κι επισκευής οχημάτων, για την επισκευή του ΚΗΗ 2780 οχήματος του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Απόφαση απ' ευθείας ανάθεσης της επιτροπής συντήρησης κι επισκευής οχημάτων, για την επισκευή του ΚΗΗ 2780 οχήματος του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 26/04/2017 11:30:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΦΔ8Ω1Ζ-ΥΦΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση απ' ευθείας ανάθεσης της επιτροπής συντήρησης κι επισκευής οχημάτων, για την επισκευή ελαστικού του ΜΕ 109796 οχήματος του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Απόφαση απ' ευθείας ανάθεσης της επιτροπής συντήρησης κι επισκευής οχημάτων, για την επισκευή ελαστικού του ΜΕ 109796 οχήματος του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 26/04/2017 11:24:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4Σ2Ω1Ζ-9Λ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 40/2017 με θέμα: Αλλαγή οικονομικού καθεστώτος που αφορά στη διάθεση δημοτικού χώρου για να λαμβάνουν χώρο πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Θέμα: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νο 40/2017 με θέμα: Αλλαγή οικονομικού καθεστώτος που αφορά στη διάθεση δημοτικού χώρου για να λαμβάνουν χώρο πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Ημ/νια: 26/04/2017 11:22:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ4ΖΩ1Ζ-ΚΝΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση απ' ευθείας ανάθεσης της επιτροπής συντήρησης κι επισκευής οχημάτων, για την επισκευή του ΜΕ 91687 οχήματος του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Απόφαση απ' ευθείας ανάθεσης της επιτροπής συντήρησης κι επισκευής οχημάτων, για την επισκευή του ΜΕ 91687 οχήματος του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 26/04/2017 11:14:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7Χ5ΑΩ1Ζ-Α9Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΕ 197 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ENVIROLAB ΙΚΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΒΑΝΚΙΝΓ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΕ 197 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ENVIROLAB ΙΚΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΒΑΝΚΙΝΓ
Ημ/νια: 26/04/2017 09:15:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΛΜΝΩ1Ζ-ΝΞΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής μηχανημάτων έργου ΜΕ 44759 & ΜΕ 59891 της υπηρεσίας τεχνικών έργων έτους 2017 - Χρηματοδότηση δημοτικών πόρων

Θέμα: Εργασίες επισκευής μηχανημάτων έργου ΜΕ 44759 & ΜΕ 59891 της υπηρεσίας τεχνικών έργων έτους 2017 - Χρηματοδότηση δημοτικών πόρων
Ημ/νια: 26/04/2017 08:24:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΙΩΟΩ1Ζ-Ζ40
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες