Βρίσκεστε εδώ

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 18 ώρες 46 λεπτά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 1317

πριν από 18 ώρες 46 λεπτά
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 1317
Ημ/νια: 26/07/2017 11:22:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΥΝΩ1Ζ-Ζ8Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 2792 - ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

πριν από 18 ώρες 46 λεπτά
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ 2792 - ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ημ/νια: 26/07/2017 09:20:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7Γ7ΗΩ1Ζ-1ΩΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση πρασίνου σε πάρκα και άλση του Δήμου Στυλίδας για τη μείωση κινδύνου πυρκαγιών για το έτος 2017

πριν από 18 ώρες 46 λεπτά
Θέμα: Συντήρηση πρασίνου σε πάρκα και άλση του Δήμου Στυλίδας για τη μείωση κινδύνου πυρκαγιών για το έτος 2017
Ημ/νια: 26/07/2017 09:11:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ8ΕΩ1Ζ-ΤΦΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 5954 - ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

πριν από 18 ώρες 46 λεπτά
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 5954 - ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ημ/νια: 26/07/2017 09:09:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7Γ0ΝΩ1Ζ-25Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 109796 - ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

πριν από 18 ώρες 46 λεπτά
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 109796 - ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ημ/νια: 26/07/2017 09:02:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60Π2Ω1Ζ-ΟΩΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου Νο 141 απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας για «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων».

πριν από 18 ώρες 46 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου Νο 141 απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας για «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων».
Ημ/νια: 26/07/2017 08:33:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7ΣΠΙΩ1Ζ-9ΕΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα δημοσίευσης απόφασης δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχου και ανάθεσης αρμοδιοτήτων

Τετ, 26/07/2017 - 01:00
Θέμα: Έξοδα δημοσίευσης απόφασης δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχου και ανάθεσης αρμοδιοτήτων
Ημ/νια: 25/07/2017 13:30:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓΖΓΩ1Ζ-ΦΤΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Hχητική κάλυψη 11ης πανελλήνιας συνάντησης σκαραβαίων & κλασσικών οχημάτων

Τετ, 26/07/2017 - 01:00
Θέμα: Hχητική κάλυψη 11ης πανελλήνιας συνάντησης σκαραβαίων & κλασσικών οχημάτων
Ημ/νια: 25/07/2017 09:09:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7Θ8ΖΩ1Ζ-Θ3Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια σωλήνων και λοιπών εξαρτημάτων για ζημιές ύδρευσης - άρδευσης Δήμου Στυλίδας έτους 2017

Τετ, 26/07/2017 - 01:00
Θέμα: Προμήθεια σωλήνων και λοιπών εξαρτημάτων για ζημιές ύδρευσης - άρδευσης Δήμου Στυλίδας έτους 2017
Ημ/νια: 25/07/2017 08:54:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω7ΛΗΩ1Ζ-Μ6Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λογιστικές εργασίες περιόδου 1 έως 30/6/2017

Τετ, 26/07/2017 - 01:00
Θέμα: Λογιστικές εργασίες περιόδου 1 έως 30/6/2017
Ημ/νια: 25/07/2017 08:44:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω4Μ6Ω1Ζ-Α05
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λύση σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ λόγω παραίτησης (Χριστόπουλος Δημήτριος)

Τρί, 25/07/2017 - 01:00
Θέμα: Λύση σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ λόγω παραίτησης (Χριστόπουλος Δημήτριος)
Ημ/νια: 24/07/2017 14:15:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΔ4Ω1Ζ-Ω7Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός Αντιδημάρχου Δήμου Στυλίδας

Τρί, 25/07/2017 - 01:00
Θέμα: Ορισμός Αντιδημάρχου Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 24/07/2017 12:41:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7Ρ5Ω1Ζ-Β0Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου

Τρί, 25/07/2017 - 01:00
Θέμα: Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου
Ημ/νια: 24/07/2017 12:35:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΕ38Ω1Ζ-ΒΘΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 139 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ

Τρί, 25/07/2017 - 01:00
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 139 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ
Ημ/νια: 24/07/2017 11:54:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Π7ΑΩ1Ζ-ΤΤ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αντλιοστασίων άρδευσης της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης & αποχέτευσης έτους 2017

Σάβ, 22/07/2017 - 01:00
Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αντλιοστασίων άρδευσης της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης & αποχέτευσης έτους 2017
Ημ/νια: 21/07/2017 14:02:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΙ4Ω1Ζ-ΒΓΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση απ' ευθείας ανάθεσης της επιτροπής συντήρησης κι επισκευής οχημάτων, για την επισκευή του ΚΗY 3296 οχήματος του Δήμου Στυλίδας

Σάβ, 22/07/2017 - 01:00
Θέμα: Απόφαση απ' ευθείας ανάθεσης της επιτροπής συντήρησης κι επισκευής οχημάτων, για την επισκευή του ΚΗY 3296 οχήματος του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 21/07/2017 13:06:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΦ1Ω1Ζ-Ξ1Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για «Αμοιβή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικον. Καταστ. του Δήμου (Ισολ - Αποτ.Χρ.) έτους 2016»

Σάβ, 22/07/2017 - 01:00
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για «Αμοιβή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικον. Καταστ. του Δήμου (Ισολ - Αποτ.Χρ.) έτους 2016»
Ημ/νια: 21/07/2017 12:29:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΗ9ΓΩ1Ζ-ΥΥΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λογιστική τακτοποίηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από δικαστικά έξοδα σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 358/2003 δικαστική απόφαση.

Σάβ, 22/07/2017 - 01:00
Θέμα: Λογιστική τακτοποίηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από δικαστικά έξοδα σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 358/2003 δικαστική απόφαση.
Ημ/νια: 21/07/2017 11:34:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 7Υ2ΑΩ1Ζ-Β9Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λογιστική τακτοποίηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από τόκους σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 358/2003 δικαστική απόφαση.

Σάβ, 22/07/2017 - 01:00
Θέμα: Λογιστική τακτοποίηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από τόκους σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 358/2003 δικαστική απόφαση.
Ημ/νια: 21/07/2017 11:24:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΞ2ΟΩ1Ζ-ΣΜΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καταβολή ΕΝΦΙΑ έτους 2016

Σάβ, 22/07/2017 - 01:00
Θέμα: Καταβολή ΕΝΦΙΑ έτους 2016
Ημ/νια: 21/07/2017 11:14:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΜ7Ω1Ζ-ΛΛΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες