Βρίσκεστε εδώ

Κ.Ε.Π.

Στο Δήμο Στυλίδας λειτουργεί ένα ΚΕΠ στην .... . Τα ΚΕΠ δημιουργήθηκαν με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών το Σεπτέμβρη του 2002 και καθημερινώς δέχεται εκατοντάδες πολίτες. Λειτουργεί Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 07.00 – 20.00. 

Παρέχουν πληθώρα διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραιώνει απλές ή σύνθετες υποθέσεις, (από την υποβολή μιας αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης ) σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Χρήσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες που διεκπεραιώνουν τα Κ.Ε.Π μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα όλων των ΚΕΠ της χώρας στη διεύθυνση  http://www.kep.gov.gr.

Ουσιαστικά παρέχουν 3 κατηγορίες υπηρεσιών: 

  1. Ενημερώνουν και πληροφορούν για θέματα Δημόσιας Διοίκησης - Διακηρύξεις κ.λ.π. 
  2. Εξυπηρετούν σε επικυρώσεις εγγράφων, θεωρήσεις υπογραφών, φορολογικές ενημερότητες κ.λ.π. 
  3. Παρέχουν, ύστερα από συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες, πολλών ειδών πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, έγγραφα κ.λ.π.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλέφωνο
Τηλέφωνο-Φαξ
E-mail