Βρίσκεστε εδώ

Πρόεδροι Κοινοτήτων

ΠΡΟΕΔΡΟΣΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΔ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΣΤΥΛΙΔΑΣΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣΧΡΗΣΤΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΣΤΥΛΙΔΑ
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ
ΑΥΛΑΚΙΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΥΛΑΚΙ
ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣΖΩΜΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΣΠΥΡΙΔΩΝΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ
ΑΧΙΝΟΣΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΓΡΗΓΟΡΙΟΣΑΧΙΝΟΣ
ΡΑΧΕΣΕΥΑΓΓΕΛΑΡΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΡΑΧΕΣ
ΑΧΛΑΔΙΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΙΩΑΝΝΗΣΑΧΛΑΔΙ
ΣΠΑΡΤΙΑΜΑΝΤΕΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΣΠΑΡΤΙΑ
ΠΕΛΑΣΓΙΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΠΟΥΛΟΥΕΥΡΙΔΙΚΗΙΩΑΝΝΗΣΠΕΛΑΣΓΙΑ
ΓΛΥΦΑΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓΛΥΦΑ
ΜΥΛΟΙΜΑΝΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΜΥΛΟΙ
ΑΝΥΔΡΟΜΠΛΟΥΝΑΣΙΩΑΝΝΗΣΘΕΟΔΩΡΟΣΛΑΜΙΑ
ΛΟΓΓΙΤΣΙΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣΚΩΝ/ΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣΣΤΥΛΙΔΑ
ΝΕΡΑΙΔΑΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΝΕΡΑΙΔΑ
ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑ
ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΙΩΑΝΝΗΣΒΑΘΥΚΟΙΛΟ