Βρίσκεστε εδώ

Υπηρεσίες - Διευθύνσεις

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΤΗΛΕΦΩΝΟFAX

                    ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ    

22383-50100 & 22383-50117

22380-24783

                  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-5013322380-24783
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50131 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50132 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50134 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΟΔΩΝ, ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50142 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50136 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50131 

                   ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ/ΛΗΞΗΙΑΡΧΕΙΟΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50109
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50140 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50115 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50111 

                       ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 22382-50111 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 22383-50135 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 22383-50100 

                 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ , ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ , ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50141 

                ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-5012722380-24688
                 ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50119 & 22383-50120 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50120 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΔΡΕΥΣΗΣΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50120 
ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50121 
               ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Δ.Ε ΣΤΥΛΙΔΑΣΚΟΥΣΒΕΛΑΡΗ22380-22555 & 22383-2206522380-22065
Δ.Ε ΕΧΙΝΑΙΩΝΡΑΧΕΣ22383-50200 & 22380-3123322380-31016
Δ.Ε ΠΕΛΑΣΓΙΑΣΠΕΛΑΣΓΙΑ22383-50300 

             ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50118 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50118 

                ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50112 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥΚΟΥΣΒΕΛΑΡΗ22380-2255522380-22065 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 22383-50112 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΚΟΥΣΒΕΛΑΡΗ 22380-2255522380-22065 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 22383-5011122380-22572

                   Κ.Ε.Π   

Δ.Ε ΣΤΥΛΙΔΑΣΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΖΑΚΟΥΛΑ22380-24001  22383-50123  22383-5013822380-22042
Δ.Ε ΕΧΙΝΑΙΩΝΑΧΙΝΟΣ22383-50400 & 22380-4121822380-41152
Δ.Ε ΠΕΛΑΣΓΙΑΣΠΕΛΑΣΓΙΑ22383-5030522380-52035

                 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Δ.Ε ΣΤΥΛΙΔΑΣΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ22383-50108 
Δ.Ε ΕΧΙΝΑΙΩΝ ΑΧΙΝΟΣ22380-41750 
Δ.Ε ΠΕΛΑΣΓΙΑΣΠΕΛΑΣΓΙΑ22383-50312