Βρίσκεστε εδώ

Οικονομική Επιτροπή - 11η Πρόσκληση - 08/05/2017

Share: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 8 Μάιος, 2017 - 12:30
Αριθμός Πρακτικού: 
11
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την 8η Μαΐου 2017 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12:30  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Διάθεση πιστώσεων

Θέμα 2ο: Έγκριση εκτέλεσης-καθορισμός τρόπου εκτέλεσης-έγκριση τεχνικών προδιαγραφών-κατάρτιση όρων δημοπράτησης και κριτηρίου ανάθεσης της εργασίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ»

Θέμα 3ο: Έγκριση εκτέλεσης-καθορισμός τρόπου εκτέλεσης-έγκριση τεχνικών προδιαγραφών-κατάρτιση όρων δημοπράτησης και κριτηρίου ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

Θέμα 4ο: Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ της  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2017.

Θέμα 5ο: Έγκριση 1ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Θέμα 6ο: Έγκριση 1ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Θέμα 7ο: Έγκριση 1ου πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ,  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Θέμα 8ο: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης.

 

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisioikonomikisepitropis112017.pdf367.31 KB