Βρίσκεστε εδώ

Οικονομική Επιτροπή - 13η Πρόσκληση - 22/05/2017

Share: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 22 Μάιος, 2017 - 10:00
Αριθμός Πρακτικού: 
13
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την 22η Μαΐου 2017 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10:00  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Διάθεση πιστώσεων

Θέμα 2ο: 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού

Θέμα 3ο: Έγκριση πρακτικού ελέγχου στοιχείων-κατακύρωση αποτελέσματος για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2017.

Θέμα 4ο: «ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ».

Θέμα 5ο: Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: "Αποκατάσταση οδοστρωμάτων Δ.Ε. Στυλίδας, Δ.Ε. Εχιναίων"

Θέμα 6ο: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για διερεύνηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος δάσους Τ.Κ. Νεράιδας.

Θέμα 7ο: Αποδοχή  χορηγίας φαρμάκων

 

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisioikonomikisepitropis132017.pdf347.85 KB