Βρίσκεστε εδώ

Οικονομική Επιτροπή - 8η Πρόσκληση - 11/04/2017

Share: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη, 11 Απρίλιος, 2017 - 12:00
Αριθμός Πρακτικού: 
8
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την 11η Απριλίου 2017 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Διάθεση πιστώσεων

Θέμα 2ο: Έγκριση εκτέλεσης-καθορισμός τρόπου εκτέλεσης-έγκριση τεχνικών προδιαγραφών-κατάρτιση όρων δημοπράτησης και κριτηρίου ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

Θέμα 3ο: Έγκριση εκτέλεσης-καθορισμός τρόπου εκτέλεσης-έγκριση τεχνικών προδιαγραφών-κατάρτιση όρων δημοπράτησης και κριτηρίου ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ»

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης περί  παραίτησης του Δήμου Στυλίδας από το δικόγραφο της από 14/2/2014 έφεσης ενώπιον του Εφετείου Αθηνών.

 

 

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

 

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisioikonomikisepitropis82017.pdf360.11 KB