Βρίσκεστε εδώ

Νέα - Ανακοινώσεις

Προβολή 91 - 120 από 139
Εισάγετε μια λέξη/φράση κλειδί
Α/Α Τίτλος Δημοσίευση
91 Παράταση υποβολής αιτήσεων προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής 03/08/2015 11:18
92 Yποβολή αιτήσεων χορήγησης αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου 23/07/2015 11:12
93 Έναρξη αιτήσεων για το πρόγραμμα ΄Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής΄ 10/07/2015 11:02
94 Εκτέλεση προϋπολογισμού Ιουνίου 2015 08/07/2015 10:56
95 Ανακοίνωση σύναψης συμβάσεων εργασίας οπισμένου χρόνου 16/06/2015 10:38
96 Τεύχη Δημοπράτησης & Διακήρυξη του έργου Αγροτική οδοποιΐα ΔΕ Πελασγίας Δήμου Στυλίδας 10/06/2015 10:32
97 Ανάρτηση εκτέλεσης προϋπολογισμού Μαϊου 2015 10/06/2015 10:31
98 Ανακοίνωση διακοπών υδροδότησης 25/05/2015 10:18
99 Αποτελέσματα κλήρωσης ταξιδιού στη Σκιάθο 20/05/2015 20:51
100 Ανακοίνωση δωρεάν τριήμερων διακοπών 06/05/2015 20:47
101 Επείγουσα ανακοίνωση ανάγκης για αίμα 06/05/2015 20:42
102 Ανακοίνωση για πενταμελή επιτροπή για τα αδέσποτα 27/04/2015 20:39
103 Ανακοίνωση διακοπής υδροδότησης στην πόλη της Στυλίδας 27/04/2015 20:37
104 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Στυλίδας 2014 έως 2019 21/04/2015 20:01
105 Ανακοίνωση ρύθμισης οφειλών 2015 16/04/2015 15:20
106 Κάλεσμα Συμμετοχής 02/04/2015 14:44
107 Επείγουσα ανακοίνωση ανάγκης για αίμα 01/04/2015 14:38
108 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υδρονομέων 19/03/2015 13:27
109 Πρόσκληση συνεδρίασης Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Δήμου Στυλίδας 19/03/2015 13:19
110 Πρόσκληση κατάθεσης φακέλου (αίτηση) για έκδοση αδείας χρήσης ύδατοςς 13/03/2015 11:15
111 Ευχαριστήρια Επιστολή Δημάρχου 04/03/2015 10:32
112 Σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Στυλίδας 2014 – 2019 03/02/2015 09:38
113 Ανακοίνωση για παράνομη στάθμευση 30/10/2014 19:05
114 Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού 30/10/2014 19:03
115 Διακήρυξη διαγωνισμού καυσίμων & λιπαντικών έτους 2015 30/10/2014 19:02
116 Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού καυσίμων & λιπαντικών έτους 2015 30/10/2014 18:58
117 Έντυπο προσφορών διαγωνισμού καυσίμων & λιπαντικών έτους 2015 30/10/2014 18:56
118 Ανακοίνωση ανασυγκρότησης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης 30/10/2014 18:53
119 Πρόσκληση συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Στυλίδας 30/10/2014 18:50
120 Περίληψη ανακοίνωσης πρόσληψης ατόμου για την κάλυψη αναγκών του Βρεφονηπιακού Σταθμού 30/10/2014 18:46

Σελίδες