Βρίσκεστε εδώ

Νέα - Ανακοινώσεις

Προβολή 91 - 120 από 133
Εισάγετε μια λέξη/φράση κλειδί
Α/Α Τίτλος Δημοσίευση
91 Ανάρτηση εκτέλεσης προϋπολογισμού Μαϊου 2015 10/06/2015 10:31
92 Ανακοίνωση διακοπών υδροδότησης 25/05/2015 10:18
93 Αποτελέσματα κλήρωσης ταξιδιού στη Σκιάθο 20/05/2015 20:51
94 Ανακοίνωση δωρεάν τριήμερων διακοπών 06/05/2015 20:47
95 Επείγουσα ανακοίνωση ανάγκης για αίμα 06/05/2015 20:42
96 Ανακοίνωση για πενταμελή επιτροπή για τα αδέσποτα 27/04/2015 20:39
97 Ανακοίνωση διακοπής υδροδότησης στην πόλη της Στυλίδας 27/04/2015 20:37
98 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Στυλίδας 2014 έως 2019 21/04/2015 20:01
99 Ανακοίνωση ρύθμισης οφειλών 2015 16/04/2015 15:20
100 Κάλεσμα Συμμετοχής 02/04/2015 14:44
101 Επείγουσα ανακοίνωση ανάγκης για αίμα 01/04/2015 14:38
102 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υδρονομέων 19/03/2015 13:27
103 Πρόσκληση συνεδρίασης Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Δήμου Στυλίδας 19/03/2015 13:19
104 Πρόσκληση κατάθεσης φακέλου (αίτηση) για έκδοση αδείας χρήσης ύδατοςς 13/03/2015 11:15
105 Ευχαριστήρια Επιστολή Δημάρχου 04/03/2015 10:32
106 Σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Στυλίδας 2014 – 2019 03/02/2015 09:38
107 Ανακοίνωση για παράνομη στάθμευση 30/10/2014 19:05
108 Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού 30/10/2014 19:03
109 Διακήρυξη διαγωνισμού καυσίμων & λιπαντικών έτους 2015 30/10/2014 19:02
110 Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού καυσίμων & λιπαντικών έτους 2015 30/10/2014 18:58
111 Έντυπο προσφορών διαγωνισμού καυσίμων & λιπαντικών έτους 2015 30/10/2014 18:56
112 Ανακοίνωση ανασυγκρότησης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης 30/10/2014 18:53
113 Πρόσκληση συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Στυλίδας 30/10/2014 18:50
114 Περίληψη ανακοίνωσης πρόσληψης ατόμου για την κάλυψη αναγκών του Βρεφονηπιακού Σταθμού 30/10/2014 18:46
115 Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Στυλίδας 30/10/2014 18:44
116 Αίτηση συμμετοχής εκπαιδευόμενου στα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Στυλίδας 30/10/2014 18:13
117 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας B Τριμήνου 2014 30/10/2014 18:07
118 Ανακοίνωση ρύθμισης οφειλών 30/10/2014 18:04
119 Προκήρυξη πρόσληψης ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 30/10/2014 18:01
120 Περίληψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακής ρύθμισης 30/10/2014 17:58

Σελίδες