Βρίσκεστε εδώ

Νέα - Ανακοινώσεις

Προβολή 91 - 120 από 122
Εισάγετε μια λέξη/φράση κλειδί
Α/Α Τίτλος Δημοσίευση
91 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υδρονομέων 19/03/2015 13:27
92 Πρόσκληση συνεδρίασης Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Δήμου Στυλίδας 19/03/2015 13:19
93 Πρόσκληση κατάθεσης φακέλου (αίτηση) για έκδοση αδείας χρήσης ύδατοςς 13/03/2015 11:15
94 Ευχαριστήρια Επιστολή Δημάρχου 04/03/2015 10:32
95 Σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Στυλίδας 2014 – 2019 03/02/2015 09:38
96 Ανακοίνωση για παράνομη στάθμευση 30/10/2014 19:05
97 Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού 30/10/2014 19:03
98 Διακήρυξη διαγωνισμού καυσίμων & λιπαντικών έτους 2015 30/10/2014 19:02
99 Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού καυσίμων & λιπαντικών έτους 2015 30/10/2014 18:58
100 Έντυπο προσφορών διαγωνισμού καυσίμων & λιπαντικών έτους 2015 30/10/2014 18:56
101 Ανακοίνωση ανασυγκρότησης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης 30/10/2014 18:53
102 Πρόσκληση συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Στυλίδας 30/10/2014 18:50
103 Περίληψη ανακοίνωσης πρόσληψης ατόμου για την κάλυψη αναγκών του Βρεφονηπιακού Σταθμού 30/10/2014 18:46
104 Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Στυλίδας 30/10/2014 18:44
105 Αίτηση συμμετοχής εκπαιδευόμενου στα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Στυλίδας 30/10/2014 18:13
106 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας B Τριμήνου 2014 30/10/2014 18:07
107 Ανακοίνωση ρύθμισης οφειλών 30/10/2014 18:04
108 Προκήρυξη πρόσληψης ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 30/10/2014 18:01
109 Περίληψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακής ρύθμισης 30/10/2014 17:58
110 Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2012 Δήμου Στυλίδας 30/10/2014 17:52
111 Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2014 30/10/2014 17:50
112 Έργο Οδυσσέας για την εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα ιστορία και ελληνικό πολιτισμό 30/10/2014 17:46
113 Αίτηση συμμετοχής εκπαιδευόμενου στο πρόγραμμα Οδυσσέας 30/10/2014 17:43
114 Educational program Odysseus application form 30/10/2014 13:39
115 Προετοιμάσου από τώρα για το σεισμό 30/10/2014 03:46
116 Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας Δ΄ Τριμήνου 2012 30/10/2014 03:21
117 Ορισμός εκπροσώπων Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Στυλίδας 30/10/2014 03:02
118 Τo Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Στυλίδας 30/10/2014 02:40
119 ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 2011 – 2014 30/10/2014 02:10
120 Ενημέρωση για την παραχώρηση του δημοτικού βοηθητικού γηπέδου 29/10/2014 18:51

Σελίδες