Βρίσκεστε εδώ

Νέα - Ανακοινώσεις

Προβολή 121 - 139 από 139
Εισάγετε μια λέξη/φράση κλειδί
Α/Α Τίτλος Δημοσίευση
121 Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Στυλίδας 30/10/2014 18:44
122 Αίτηση συμμετοχής εκπαιδευόμενου στα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Στυλίδας 30/10/2014 18:13
123 Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας B Τριμήνου 2014 30/10/2014 18:07
124 Ανακοίνωση ρύθμισης οφειλών 30/10/2014 18:04
125 Προκήρυξη πρόσληψης ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 30/10/2014 18:01
126 Περίληψη κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακής ρύθμισης 30/10/2014 17:58
127 Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2012 Δήμου Στυλίδας 30/10/2014 17:52
128 Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2014 30/10/2014 17:50
129 Έργο Οδυσσέας για την εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα ιστορία και ελληνικό πολιτισμό 30/10/2014 17:46
130 Αίτηση συμμετοχής εκπαιδευόμενου στο πρόγραμμα Οδυσσέας 30/10/2014 17:43
131 Educational program Odysseus application form 30/10/2014 13:39
132 Προετοιμάσου από τώρα για το σεισμό 30/10/2014 03:46
133 Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας Δ΄ Τριμήνου 2012 30/10/2014 03:21
134 Ορισμός εκπροσώπων Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Στυλίδας 30/10/2014 03:02
135 Τo Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Στυλίδας 30/10/2014 02:40
136 ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 2011 – 2014 30/10/2014 02:10
137 Ενημέρωση για την παραχώρηση του δημοτικού βοηθητικού γηπέδου 29/10/2014 18:51
138 Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες στο νομό Φθιώτιδας 29/10/2014 18:46
139 Καλωσορίσατε στην καινούργια Ιστοσελίδα του Δήμου μας 28/10/2014 10:00

Σελίδες