Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα του Δήμου Στυλίδας για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 58 λεπτά 8 δευτερόλεπτα
Θέμα: Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα του Δήμου Στυλίδας για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων
Ημ/νια: 30/06/2022 11:12:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ95ΤΩ1Ζ-6ΙΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 58 λεπτά 8 δευτερόλεπτα
Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ
Ημ/νια: 30/06/2022 09:21:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62Ψ7Ω1Ζ-Α1Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 58 λεπτά 8 δευτερόλεπτα
Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ
Ημ/νια: 30/06/2022 09:18:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61Π2Ω1Ζ-ΑΨΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 105: Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 58 λεπτά 8 δευτερόλεπτα
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 105: Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου
Ημ/νια: 30/06/2022 08:20:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΦΥΩ1Ζ-Υ7Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 104: Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 104: Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου
Ημ/νια: 29/06/2022 14:55:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΜ5Ω1Ζ-Ζ1Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 103: Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 103: Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου
Ημ/νια: 29/06/2022 14:37:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ07Ω1Ζ-Η6Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 102: Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 102: Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου
Ημ/νια: 29/06/2022 14:02:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΑΨΩ1Ζ-80Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Προμήθεια ειδών κυλικείου)

Θέμα: Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Προμήθεια ειδών κυλικείου)
Ημ/νια: 29/06/2022 13:35:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ5ΚΩ1Ζ-34Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 101: Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 101: Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου
Ημ/νια: 29/06/2022 13:23:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ6ΞΩ1Ζ-79Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών περίφραξης».

Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών περίφραξης».
Ημ/νια: 29/06/2022 12:23:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Η8ΑΩ1Ζ-ΩΒ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 100: Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 100: Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου
Ημ/νια: 29/06/2022 12:22:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ3ΡΩ1Ζ-ΦΔΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα διοργάνωσης αθλητικού αγώνα Stylida City Race

Θέμα: Έξοδα διοργάνωσης αθλητικού αγώνα Stylida City Race
Ημ/νια: 29/06/2022 10:15:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΜΠΩ1Ζ-Μ7Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 99: Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, Κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 99: Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, Κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα του Δήμου Στυλίδας για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων».
Ημ/νια: 29/06/2022 09:57:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΗΔΩ1Ζ-ΓΚ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Ειδική εισφορά αλληλεγγύης και την κίνηση ΜΙΣΘAY 140

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Ειδική εισφορά αλληλεγγύης και την κίνηση ΜΙΣΘAY 140
Ημ/νια: 29/06/2022 09:28:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΛΦΩ1Ζ-1ΝΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 95: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο "'ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 95: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο "'ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ "
Ημ/νια: 28/06/2022 15:04:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΜΝΖΩ1Ζ-ΞΥΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 96: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ STYLIDA CITY RACE

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 96: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ STYLIDA CITY RACE
Ημ/νια: 28/06/2022 14:38:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΖΑΩ1Ζ-Π5Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής αυτοκινήτων Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Εργασίες επισκευής αυτοκινήτων Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 28/06/2022 13:33:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ42ΧΩ1Ζ-ΩΛΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αυτοκινήτων του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αυτοκινήτων του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 28/06/2022 13:28:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ε0ΓΩ1Ζ-Β5Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής αυτοκινήτων Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Εργασίες επισκευής αυτοκινήτων Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 28/06/2022 13:21:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΓΞΩ1Ζ-ΕΥ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αυτοκινήτων του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αυτοκινήτων του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 28/06/2022 12:56:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΟ1Ω1Ζ-Μ3Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες