Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί αναστολής απασχόλησης των πιο κάτω ωφελούμενων α) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΤΣΑ ,β) ΧΑΛΕΠΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, της 4/2020 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ ,οι οποίες έχουν τοποθετηθεί στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Στυλίδας λόγω αναστολής λειτουργίας των...

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί αναστολής απασχόλησης των πιο κάτω ωφελούμενων α) ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΤΣΑ ,β) ΧΑΛΕΠΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, της 4/2020 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ ,οι οποίες έχουν τοποθετηθεί στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Στυλίδας λόγω αναστολής λειτουργίας των Βρεφικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών.
Ημ/νια: 09/04/2021 14:18:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΜΥΩ1Ζ-ΗΙΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Ο.Ε. Νο 21: Κατακύρωση ή μη του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: ‘’Δωρεά Ιδρύματος Βασιλείου Μελά για την επισκευή κτιριακής εγκατάστασης Νηπιαγωγείου Ραχών

Θέμα: Απόφαση Ο.Ε. Νο 21: Κατακύρωση ή μη του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: ‘’Δωρεά Ιδρύματος Βασιλείου Μελά για την επισκευή κτιριακής εγκατάστασης Νηπιαγωγείου Ραχών
Ημ/νια: 09/04/2021 14:08:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Π6ΜΩ1Ζ-ΣΩΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί αναστολής απασχόλησης ωφελούμενης της 4/2020 πρόσκλησης του ΟΑΕΔ λόγω αναστολής λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων.(ΚΑΛΤΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ)

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί αναστολής απασχόλησης ωφελούμενης της 4/2020 πρόσκλησης του ΟΑΕΔ λόγω αναστολής λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων.(ΚΑΛΤΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ)
Ημ/νια: 09/04/2021 13:52:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ3ΛΩ1Ζ-2ΛΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 09/04/2021 12:12:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓΧ0Ω1Ζ-ΠΕΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 833

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 833
Ημ/νια: 09/04/2021 11:29:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣ90Ω1Ζ-Υ4Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής αυτοκινήτου Δήμου Στυλίδας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5954

Θέμα: Εργασίες επισκευής αυτοκινήτου Δήμου Στυλίδας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5954
Ημ/νια: 09/04/2021 11:17:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ786Ω1Ζ-0Ρ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτου του Δήμου Στυλίδας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5954

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτου του Δήμου Στυλίδας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5954
Ημ/νια: 09/04/2021 10:52:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ23Ω1Ζ-Μ3Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Απριλίου 2021 μ ευπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Απριλίου 2021 μ ευπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 09/04/2021 08:21:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΕΠΩ1Ζ-Ψ51
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Απριλίου 2021 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Απριλίου 2021 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 09/04/2021 08:15:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΑ9Ω1Ζ-ΣΡΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποζημίωση Ληξιάρχων μηνός Δεκεμβρίου 2020 μ ευπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Αποζημίωση Ληξιάρχων μηνός Δεκεμβρίου 2020 μ ευπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 09/04/2021 08:07:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ζ3ΜΩ1Ζ-ΤΤΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάθεσης επισκευής του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 2780

Θέμα: Απόφαση ανάθεσης επισκευής του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 2780
Ημ/νια: 08/04/2021 15:36:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΧΦΩ1Ζ-ΦΜ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργασίες επισκευής αυτοκινήτου ΚΗΗ 2780 του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Εργασίες επισκευής αυτοκινήτου ΚΗΗ 2780 του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 08/04/2021 15:23:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΥΩΩ1Ζ-17Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΗ 2780 του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΗ 2780 του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 08/04/2021 15:22:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 93ΔΛΩ1Ζ-ΗΓΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση οφειλής από προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτου του Δήμου Στυλίδας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗY 3293, ΚΗΗ 2729

Θέμα: Εξόφληση οφειλής από προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτου του Δήμου Στυλίδας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗY 3293, ΚΗΗ 2729
Ημ/νια: 08/04/2021 14:39:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6036Ω1Ζ-6ΤΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση οφειλής από δαπάνες προς κάλυψη έκτατων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID - 19 (Προμήθεια ελαστικών των οχημάτων ΚΗΗ 2764, ΚΗΙ 5931 Δήμου Στυλίδας)

Θέμα: Εξόφληση οφειλής από δαπάνες προς κάλυψη έκτατων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID - 19 (Προμήθεια ελαστικών των οχημάτων ΚΗΗ 2764, ΚΗΙ 5931 Δήμου Στυλίδας)
Ημ/νια: 08/04/2021 13:59:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΨΚΩ1Ζ-6ΣΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου αριθ. /2021 για Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συγκροτημάτων αντλητικών συστημάτων και παρελκόμενων συσκευών Δ.Ε. Στυλίδας».

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου αριθ. /2021 για Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συγκροτημάτων αντλητικών συστημάτων και παρελκόμενων συσκευών Δ.Ε. Στυλίδας».
Ημ/νια: 08/04/2021 12:42:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΦΥΩ1Ζ-Θ0Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Προμήθεια -τοποθέτηση ρολών ασφαλείας και πόρτας αλουμινίου)

Θέμα: Δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Προμήθεια -τοποθέτηση ρολών ασφαλείας και πόρτας αλουμινίου)
Ημ/νια: 08/04/2021 12:41:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠ3ΙΩ1Ζ-7ΗΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου αριθ. /2021 για Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο προσκλήσεων του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”»

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου αριθ. /2021 για Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο προσκλήσεων του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”»
Ημ/νια: 08/04/2021 10:47:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω0ΕΓΩ1Ζ-ΖΛΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 94/2021 για Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο προσκλήσεων του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”»

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου αριθ. 94/2021 για Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο προσκλήσεων του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”»
Ημ/νια: 08/04/2021 09:05:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑ0ΝΩ1Ζ-ΛΗΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (189 - 26/2/2021) Αποζημίωση πρακτικογραφων -Ληξιάρχων ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (189 - 26/2/2021) Αποζημίωση πρακτικογραφων -Ληξιάρχων ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 07/04/2021 14:58:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΡΠΩ1Ζ-691
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness