Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάθεσης επισκευής του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 2780

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 8 ώρες 25 λεπτά
Θέμα: Απόφαση ανάθεσης επισκευής του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 2780
Ημ/νια: 24/09/2021 09:36:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΕΣΩ1Ζ-Α8Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάθεσης επισκευής του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 2729

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 8 ώρες 25 λεπτά
Θέμα: Απόφαση ανάθεσης επισκευής του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 2729
Ημ/νια: 24/09/2021 09:31:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΓΤΕΩ1Ζ-9ΞΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάθεσης για προμήθεια ανταλλακτικών (μπαταριών) των οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας ΒΙΒ 2084, ΚΗΗ 2780 ΚΗΙ 1328

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας - πριν από 8 ώρες 25 λεπτά
Θέμα: Απόφαση ανάθεσης για προμήθεια ανταλλακτικών (μπαταριών) των οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας ΒΙΒ 2084, ΚΗΗ 2780 ΚΗΙ 1328
Ημ/νια: 24/09/2021 09:25:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν3ΗΩ1Ζ-854
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλη ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων του υπ' αριθ. ΚΗΗ 2734 αυτοκινήτου του Δήμου

Θέμα: Τέλη ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων του υπ' αριθ. ΚΗΗ 2734 αυτοκινήτου του Δήμου
Ημ/νια: 23/09/2021 14:58:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΝ8Ω1Ζ-ΨΒ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλη ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων του υπ' αριθ. ΚΗΙ 5933 αυτοκινήτου του Δήμου

Θέμα: Τέλη ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων του υπ' αριθ. ΚΗΙ 5933 αυτοκινήτου του Δήμου
Ημ/νια: 23/09/2021 14:36:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΡΛΩ1Ζ-ΩΞΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλη ηλεκτροφωτισμού Κέντρου Κοινότητας Δήμου Στυλίδας περιόδου 14/5/2021-12/9/2021. Χρηματοδότηση ΠΔΕ

Θέμα: Τέλη ηλεκτροφωτισμού Κέντρου Κοινότητας Δήμου Στυλίδας περιόδου 14/5/2021-12/9/2021. Χρηματοδότηση ΠΔΕ
Ημ/νια: 23/09/2021 10:03:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6709Ω1Ζ-ΖΗΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά τέλη Κέντρου Κοινότητας Δήμου Στυλίδας περιόδου 1/7/2021-31/8/2021. Χρηματοδότηση ΠΔΕ

Θέμα: Τηλεφωνικά τέλη Κέντρου Κοινότητας Δήμου Στυλίδας περιόδου 1/7/2021-31/8/2021. Χρηματοδότηση ΠΔΕ
Ημ/νια: 23/09/2021 09:53:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω5Τ0Ω1Ζ-Γ8Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν.Δ.4260/61 και Ν.Δ.5441/66)

Θέμα: Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 Ν.Δ.4260/61 και Ν.Δ.5441/66)
Ημ/νια: 23/09/2021 08:48:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΑ9Ω1Ζ-22Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από αποδόσεις εσόδων του δήμου

Θέμα: Δικαιώματα Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από αποδόσεις εσόδων του δήμου
Ημ/νια: 23/09/2021 08:45:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΦΞΣΩ1Ζ-2ΝΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπηρεσίες φύλαξης αντλιοστασίων έτους 2021

Θέμα: Υπηρεσίες φύλαξης αντλιοστασίων έτους 2021
Ημ/νια: 22/09/2021 14:50:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Χ5ΚΩ1Ζ-0ΞΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έλεγχος και χλωρίωση δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Έλεγχος και χλωρίωση δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 22/09/2021 14:16:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΞΑΩ1Ζ-Δ9Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνη τοποθέτησης 1 απλού Φ.Σ. προμήθειάς μας, 1 στύλου Μ.Τ. και κατασκευών Μ.Τ. (12Μ, Ρ-311) στη Κοινότητα Ραχών (στο πυροφυλάκειο του Πυροσβεστικού Σώματος)

Θέμα: Δαπάνη τοποθέτησης 1 απλού Φ.Σ. προμήθειάς μας, 1 στύλου Μ.Τ. και κατασκευών Μ.Τ. (12Μ, Ρ-311) στη Κοινότητα Ραχών (στο πυροφυλάκειο του Πυροσβεστικού Σώματος)
Ημ/νια: 22/09/2021 13:47:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΣΗΩ1Ζ-Ρ04
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατασκευή αποστραγγιστικού & δικτύου ομβρίων στο πάρκο του Λαού. Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Εξόφληση 1ου Λογαριασμού)

Θέμα: Κατασκευή αποστραγγιστικού & δικτύου ομβρίων στο πάρκο του Λαού. Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Εξόφληση 1ου Λογαριασμού)
Ημ/νια: 22/09/2021 13:21:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΞΔΩ1Ζ-73Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης επί του αρ. πρωτ.: 2482/2021 αιτήματος για άρση απαλλοτρίωσης συμφωνά με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.4759/2020

Θέμα: Λήψη απόφασης επί του αρ. πρωτ.: 2482/2021 αιτήματος για άρση απαλλοτρίωσης συμφωνά με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.4759/2020
Ημ/νια: 22/09/2021 10:18:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΨΕΩ1Ζ-ΝΝΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατασκευή νέων παροχών αποχέτευσης Στυλίδας . Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ. (Εξόφληση 1ου Λογαριασμού)

Θέμα: Κατασκευή νέων παροχών αποχέτευσης Στυλίδας . Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ. (Εξόφληση 1ου Λογαριασμού)
Ημ/νια: 22/09/2021 10:16:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ68ΕΩ1Ζ-ΔΧΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης επί του αριθ. πρωτ.: 2291/2021 αιτήματος για άρση απαλλοτρίωσης συμφωνά με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.4759/2020

Θέμα: Λήψη απόφασης επί του αριθ. πρωτ.: 2291/2021 αιτήματος για άρση απαλλοτρίωσης συμφωνά με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.4759/2020
Ημ/νια: 22/09/2021 10:04:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΓΧΩ1Ζ-ΥΦ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από αποδόσεις εσόδων του δήμου

Θέμα: Δικαιώματα Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από αποδόσεις εσόδων του δήμου
Ημ/νια: 22/09/2021 09:12:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΖΕΩ1Ζ-ΦΣΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης για προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για το κυλικείο Γυμνασίου Ραχών

Θέμα: Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης για προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για το κυλικείο Γυμνασίου Ραχών
Ημ/νια: 21/09/2021 11:07:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ30Ω1Ζ-09Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπογραφή της Σύμβασης χρήσης του συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος του νέου διευθυντή

Θέμα: Υπογραφή της Σύμβασης χρήσης του συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος του νέου διευθυντή
Ημ/νια: 21/09/2021 07:18:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘ5ΚΩ1Ζ-Θ9Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξουσιοδότηση του νέου Διευθυντή του Λυκείου Στυλίδας- για ανάληψη χρημάτων από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Θέμα: Εξουσιοδότηση του νέου Διευθυντή του Λυκείου Στυλίδας- για ανάληψη χρημάτων από τα πιστωτικά ιδρύματα.
Ημ/νια: 21/09/2021 07:15:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω8ΟΩ1Ζ-8ΣΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness