Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.11: Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας έτους 2022.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.11: Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας έτους 2022.
Ημ/νια: 21/01/2022 12:07:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ431Ω1Ζ-ΑΚΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 2:Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/τ. Α.’/05-11-2021)

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 2:Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/τ. Α.’/05-11-2021)
Ημ/νια: 20/01/2022 14:10:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡ53Ω1Ζ-80Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 1: Εκλογή αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ 1: Εκλογή αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ημ/νια: 20/01/2022 13:01:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥΛΔΩ1Ζ-ΠΩΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 10: Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό ιδιωτικών οχημάτων, μηχανημάτων έργου για την εκτέλεση εργασιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από φυσικές/τεχνολογικές καταστροφές που θα ισχύει από 01-02-2022 έως 31-01-2023

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 10: Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό ιδιωτικών οχημάτων, μηχανημάτων έργου για την εκτέλεση εργασιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από φυσικές/τεχνολογικές καταστροφές που θα ισχύει από 01-02-2022 έως 31-01-2023
Ημ/νια: 20/01/2022 12:31:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ4ΒΩ1Ζ-ΖΝΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 9: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 9: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 20/01/2022 11:43:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ214Ω1Ζ-ΜΒΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 8: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής για το έργο με τίτλο «Επισκευή οδοστρωμάτων Δήμου Στυλίδας»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 8: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής για το έργο με τίτλο «Επισκευή οδοστρωμάτων Δήμου Στυλίδας»
Ημ/νια: 20/01/2022 11:16:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΘΝ1Ω1Ζ-ΖΗΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 7: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΛΟΓΓΙΤΣΙΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 7: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΛΟΓΓΙΤΣΙΟΥ
Ημ/νια: 20/01/2022 10:45:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΠ2Ω1Ζ-35Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 6: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΕΧΙΝΑΙΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 6: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΕΧΙΝΑΙΩΝ
Ημ/νια: 20/01/2022 10:12:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ3Ε4Ω1Ζ-Β4Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 5: Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 5: Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης.
Ημ/νια: 20/01/2022 09:34:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Τ2ΟΩ1Ζ-ΝΟΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 3: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ.8α, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 108 του Ν.4782/2021 προϋπολογισμού άνω του 1.000.000,00 €

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 3: Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ.8α, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 108 του Ν.4782/2021 προϋπολογισμού άνω του 1.000.000,00 €
Ημ/νια: 20/01/2022 08:56:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΘΛΩ1Ζ-ΟΞ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 3: Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης του Μάγγου Θεοδώρου του Γρηγορίου.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 3: Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης του Μάγγου Θεοδώρου του Γρηγορίου.
Ημ/νια: 19/01/2022 16:04:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64Π9Ω1Ζ-ΠΚΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 2: Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 2: Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ημ/νια: 19/01/2022 13:31:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 662ΧΩ1Ζ-ΣΔΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021
Ημ/νια: 19/01/2022 11:26:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡ5ΕΩ1Ζ-ΤΚΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το σχέδιο του Προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας Οικονομικού έτους 2022.

Θέμα: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για το σχέδιο του Προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας Οικονομικού έτους 2022.
Ημ/νια: 17/01/2022 11:43:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΙΖΩ1Ζ-ΖΙΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α-ΘΜΙΑ:Λήψη απόφασης για την μίσθωση του διαδικτυακού λογισμικού (Smanagement-plus) Διαχείριση Σχολικών Επιτροπών για την μηχανοργάνωση της επιτροπής και την νομική υποστήριξη

Θέμα: Α-ΘΜΙΑ:Λήψη απόφασης για την μίσθωση του διαδικτυακού λογισμικού (Smanagement-plus) Διαχείριση Σχολικών Επιτροπών για την μηχανοργάνωση της επιτροπής και την νομική υποστήριξη
Ημ/νια: 13/01/2022 14:43:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ48Ω1Ζ-0ΡΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α-ΘΜΙΑ:Έγκριση κατανομών – δαπανών της Eνιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Α-ΘΜΙΑ:Έγκριση κατανομών – δαπανών της Eνιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 13/01/2022 14:35:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΧ7Ω1Ζ-ΞΜΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση 296/2021 Οικονομικής Επιτροπής περί "Κατακύρωση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:...

Θέμα: Απόφαση 296/2021 Οικονομικής Επιτροπής περί "Κατακύρωση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Επείγοντα έργα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πλημμυρικών φαινομένων στον Δήμο Στυλίδας (Αποκατάσταση βλαβών αρδευτικών δικτύου Κοινότητας Μύλων, ΔΕ Πελασγίας Δήμου Στυλίδας)»"
Ημ/νια: 13/01/2022 13:51:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΜΤ1Ω1Ζ-ΓΜΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, υπαλλήλων του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας για το μήνα Ιανουάριο έτους 2022

Θέμα: Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, υπαλλήλων του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας για το μήνα Ιανουάριο έτους 2022
Ημ/νια: 11/01/2022 09:18:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ9ΛΩ1Ζ-0ΡΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ημ/νια: 11/01/2022 08:19:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΣΙΤΩ1Ζ-Ι1Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής
Ημ/νια: 11/01/2022 08:16:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΥ4ΖΩ1Ζ-Ν55
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες