Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ ΓΛΥΦΑΣ ΔΕ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΩΜΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ ΓΛΥΦΑΣ ΔΕ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΩΜΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ημ/νια: 18/06/2021 14:35:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΠ2Ω1Ζ-8Ο9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΔΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΙΒΡΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΔΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΙΒΡΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ημ/νια: 18/06/2021 14:26:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΜΥΧΩ1Ζ-Ι1Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ" ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ ΔΕ ΕΧΙΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΤΣΑΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ" ΣΤΗΝ ΚΟΙΝ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ ΔΕ ΕΧΙΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΤΣΑΣ ΣΑΜΑΡΤΖΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Ημ/νια: 18/06/2021 14:14:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΩΔΩ1Ζ-ΘΥΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποζημίωση Ληξιάρχων από 01/4/2021 έως 31/05/2021 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Αποζημίωση Ληξιάρχων από 01/4/2021 έως 31/05/2021 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 18/06/2021 08:57:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΩΣΩ1Ζ-9ΑΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΖ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ

Θέμα: ΕΠΖ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ
Ημ/νια: 18/06/2021 08:51:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ7ΚΩ1Ζ-0Β0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΖ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Κ. ΚΟΡΤΙΜΑΝΙΤΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Η ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΕΠΖ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Κ. ΚΟΡΤΙΜΑΝΙΤΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Η ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 18/06/2021 08:40:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΤΩΩ1Ζ-ΦΧ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΖ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Θέμα: ΕΠΖ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Ημ/νια: 18/06/2021 08:32:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΧΥΩ1Ζ-951
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΖ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Θέμα: ΕΠΖ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Ημ/νια: 18/06/2021 08:28:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω2Ζ7Ω1Ζ-7ΧΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΖ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΖΥΓΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ

Θέμα: ΕΠΖ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΖΥΓΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ
Ημ/νια: 18/06/2021 08:23:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ14Ω1Ζ-8Ι3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΖ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΦΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΑΝΝΑΣ

Θέμα: ΕΠΖ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΦΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΑΝΝΑΣ
Ημ/νια: 18/06/2021 08:18:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΡΡΩ1Ζ-ΕΡΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός ΜΑΊΟΥ 2021 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός ΜΑΊΟΥ 2021 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 17/06/2021 14:42:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 938ΓΩ1Ζ-ΞΥΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια και τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδου Ραχών. Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - ΥΠ.ΕΣ. ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010

Θέμα: Προμήθεια και τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδου Ραχών. Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - ΥΠ.ΕΣ. ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010
Ημ/νια: 17/06/2021 14:29:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΖΡΩ1Ζ-ΛΟΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Επισκευή δημοτικών καταστημάτων Δήμου Στυλίδας. Χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδυτικών Δραστηριοτήτων

Θέμα: Επισκευή δημοτικών καταστημάτων Δήμου Στυλίδας. Χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδυτικών Δραστηριοτήτων
Ημ/νια: 17/06/2021 13:24:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΘΔΟΩ1Ζ-2Τ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση πρασίνου - κλάδεμα επικίνδυνων δέντρων

Θέμα: Συντήρηση πρασίνου - κλάδεμα επικίνδυνων δέντρων
Ημ/νια: 17/06/2021 12:58:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ50ΞΩ1Ζ-Λ6Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Στυλίδας μηνός Απριλίου 2021

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Στυλίδας μηνός Απριλίου 2021
Ημ/νια: 17/06/2021 11:04:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ24ΔΩ1Ζ-ΚΕΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Ημ/νια: 17/06/2021 10:53:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΕΟΩ1Ζ-95Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΝΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΝΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ημ/νια: 17/06/2021 10:49:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΙΟΩ1Ζ-85Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ημ/νια: 17/06/2021 10:44:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΙΟ6Ω1Ζ-ΔΔΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση αντλιοστασίων της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης του Δήμου Στυλίδας μηνός Απριλίου 2021

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση αντλιοστασίων της υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης του Δήμου Στυλίδας μηνός Απριλίου 2021
Ημ/νια: 17/06/2021 10:40:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΣΙΩ1Ζ-1Κ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας μηνός Απριλίου 2021

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων της υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Στυλίδας μηνός Απριλίου 2021
Ημ/νια: 17/06/2021 10:25:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΙΨΩ1Ζ-ΣΞΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness