Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Απριλίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Απριλίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 09/05/2022 14:23:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΥ0Ω1Ζ-ΗΧ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 67: Συγκρότηση μελών επιτροπής : Α. παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσωματώνονται στο έργο Β. παραλαβής φυσικού εδάφους. του έργου : «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 67: Συγκρότηση μελών επιτροπής : Α. παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που ενσωματώνονται στο έργο Β. παραλαβής φυσικού εδάφους. του έργου : «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (Αποκατάσταση βλαβών αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Μύλων , Δ.Ε. Πελασγίας Δήμου Στυλίδας)»
Ημ/νια: 09/05/2022 14:15:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ7Η6Ω1Ζ-3ΞΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Απριλίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Απριλίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 09/05/2022 13:54:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Η2ΙΩ1Ζ-ΘΨΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 66: Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Στυλίδας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 66: Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Στυλίδας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».
Ημ/νια: 09/05/2022 13:45:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ1ΥΩ1Ζ-ΨΔΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Απριλίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Απριλίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 09/05/2022 13:25:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9554Ω1Ζ-ΟΦΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 65: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (Β΄ΦΑΣΗ)» μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 65: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (Β΄ΦΑΣΗ)» μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 09/05/2022 12:57:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΘΑΩ1Ζ-ΣΜ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπωρωρίες υπαλλήλων Διοικητικής Υπηρεσίας μηνός Μαρτίου 2022

Θέμα: Υπωρωρίες υπαλλήλων Διοικητικής Υπηρεσίας μηνός Μαρτίου 2022
Ημ/νια: 09/05/2022 12:47:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΒΥΩ1Ζ-1ΩΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου ορισμού και τοποθέτησης αναπληρώτριας προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου ορισμού και τοποθέτησης αναπληρώτριας προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου
Ημ/νια: 09/05/2022 11:41:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ρ33Ω1Ζ-7Η4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια υλικών για εκτυπωτή - Η/Υ ΔΕ Πελασγίας

Θέμα: Προμήθεια υλικών για εκτυπωτή - Η/Υ ΔΕ Πελασγίας
Ημ/νια: 06/05/2022 11:12:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ06Ω1Ζ-ΗΡΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλη διοδίων αυτοκινήτων Δ.Στυλίδας από 01/04/2022 έως 30/04/2022

Θέμα: Τέλη διοδίων αυτοκινήτων Δ.Στυλίδας από 01/04/2022 έως 30/04/2022
Ημ/νια: 06/05/2022 10:25:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68Φ8Ω1Ζ-ΙΨΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δ.Ε.Στυλίδας

Θέμα: Προμήθεια ειδών φωταγωγήσεων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Δ.Ε.Στυλίδας
Ημ/νια: 06/05/2022 09:50:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΞΙΩ1Ζ-635
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καθαρισμός από άγρια βλάστηση Δ.Ε. Εχιναίων

Θέμα: Καθαρισμός από άγρια βλάστηση Δ.Ε. Εχιναίων
Ημ/νια: 06/05/2022 07:51:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΣΞΩ1Ζ-ΗΞ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση - επέκταση Ασύρματου Ευρυζωνικού Δικτύου ΔΕ Εχιναίων

Θέμα: Συντήρηση - επέκταση Ασύρματου Ευρυζωνικού Δικτύου ΔΕ Εχιναίων
Ημ/νια: 05/05/2022 14:22:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΛΩΩ1Ζ-6Χ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Στατιστική επεξεργασία ενδείξεων κατανάλωσης ύδρευσης για την αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης

Θέμα: Στατιστική επεξεργασία ενδείξεων κατανάλωσης ύδρευσης για την αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης
Ημ/νια: 05/05/2022 12:21:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΩ1Ω1Ζ-8ΒΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

μειωση εγγυήσεων

Θέμα: μειωση εγγυήσεων
Ημ/νια: 05/05/2022 12:21:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΡΔΩ1Ζ-ΩΟ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση - επέκταση Ασύρματου Ευρυζωνικού Δικτύου Δ.Ε. Πελασγίας

Θέμα: Συντήρηση - επέκταση Ασύρματου Ευρυζωνικού Δικτύου Δ.Ε. Πελασγίας
Ημ/νια: 05/05/2022 11:15:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΠΜΩ1Ζ-ΜΗΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός από άγρια βλάστηση Δ.Ε. Στυλίδας»

Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός από άγρια βλάστηση Δ.Ε. Στυλίδας»
Ημ/νια: 05/05/2022 10:20:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 681ΥΩ1Ζ-476
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης»

Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης»
Ημ/νια: 05/05/2022 09:31:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω36ΠΩ1Ζ-ΧΡΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, υπαλλήλων του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας για το μήνα Μαΐου έτους 2022».

Θέμα: «Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, υπαλλήλων του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας για το μήνα Μαΐου έτους 2022».
Ημ/νια: 05/05/2022 09:28:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ1ΗΩ1Ζ-ΛΝΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 64: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενου Αρδευτικού Δικτύου Δ.Ε. Στυλίδας» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, ΔΡΑΣΗ 4.3.1 : «Υποδομές έγγειων βελτιώσεων»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 64: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενου Αρδευτικού Δικτύου Δ.Ε. Στυλίδας» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, ΔΡΑΣΗ 4.3.1 : «Υποδομές έγγειων βελτιώσεων»
Ημ/νια: 04/05/2022 15:01:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ4ΗΡΩ1Ζ-ΘΨ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες