Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. Εχιναίων - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. Εχιναίων - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 26/02/2024 15:04:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΡΟΜΩ1Ζ-Δ29
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. Στυλίδας - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. Στυλίδας - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 26/02/2024 14:10:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΖΞΡΩ1Ζ-ΕΡ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προγραμματική σύμβαση με ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε. για επίβλεψη των έργων "Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Εχιναίων " και "Επείγοντα έργα για την αντιμετώπιση έκτακτων πλημμυρικών φαινομένων στο Δήμο Στυλίδας"

Θέμα: Προγραμματική σύμβαση με ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε. για επίβλεψη των έργων "Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Εχιναίων " και "Επείγοντα έργα για την αντιμετώπιση έκτακτων πλημμυρικών φαινομένων στο Δήμο Στυλίδας"
Ημ/νια: 26/02/2024 13:38:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΜΚΩ1Ζ-ΘΔ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προγραμματική Σύμβαση με ΕΛΚΕΘΕ για εκπόνηση οικολογικής μελέτης του υγρότοπου Αλμυροποτάμου Αχλαδίου

Θέμα: Προγραμματική Σύμβαση με ΕΛΚΕΘΕ για εκπόνηση οικολογικής μελέτης του υγρότοπου Αλμυροποτάμου Αχλαδίου
Ημ/νια: 26/02/2024 13:33:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΝΓΜΩ1Ζ-Μ0Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση 2ου λογαριασμού της πράξης με τίτλο: Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης Δήμου Στυλίδας (Υποέργο 1: Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος για την αναβάθμιση, παρακολούθηση και έλεγχο των υποδομών ύδρευσης της Δ.Ε....

Θέμα: Εξόφληση 2ου λογαριασμού της πράξης με τίτλο: Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης Δήμου Στυλίδας (Υποέργο 1: Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος για την αναβάθμιση, παρακολούθηση και έλεγχο των υποδομών ύδρευσης της Δ.Ε. Στυλίδας). Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 26/02/2024 13:30:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ι5ΟΩ1Ζ-Τ0Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε. 26: "Γνωμοδότηση για την ανάθεση σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (OTKZ) των εργασιών για την περισυλλογή των εγκαταλειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Στυλίδας"

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε. 26: "Γνωμοδότηση για την ανάθεση σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (OTKZ) των εργασιών για την περισυλλογή των εγκαταλειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Στυλίδας"
Ημ/νια: 26/02/2024 13:07:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΑΥΩ1Ζ-Π2Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλη ηλεκτροφωτισμού Κέντρου Κοινότητας Δήμου Στυλίδας - Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. - 2023ΕΠ05670029

Θέμα: Τέλη ηλεκτροφωτισμού Κέντρου Κοινότητας Δήμου Στυλίδας - Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. - 2023ΕΠ05670029
Ημ/νια: 26/02/2024 12:59:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΤ2Ω1Ζ-8ΒΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ενοίκιο κτιρίου για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Στυλίδας - Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. - 2023ΕΠ05670029

Θέμα: Ενοίκιο κτιρίου για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Στυλίδας - Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. - 2023ΕΠ05670029
Ημ/νια: 26/02/2024 12:55:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΠΧΡΩ1Ζ-52Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά τέλη Κέντρου Κοινότητας Δήμου Στυλίδας - Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. - 2023ΕΠ05670029

Θέμα: Τηλεφωνικά τέλη Κέντρου Κοινότητας Δήμου Στυλίδας - Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. - 2023ΕΠ05670029
Ημ/νια: 26/02/2024 12:52:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΛΨΩ1Ζ-Λ4Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθώματα καταστήματος Κ.Ε.Π. Στυλίδας

Θέμα: Μισθώματα καταστήματος Κ.Ε.Π. Στυλίδας
Ημ/νια: 26/02/2024 12:45:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Υ3ΒΩ1Ζ-ΥΝΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δ/θμιας Σχ. Επ. Νο 5: Κατανομή – απόδοση στα σχολεία ποσού 19.997,07 € – Δ΄ επιχορήγηση ΥΠΕΣ έτους 2023 κατόπιν απόδοσης από το Δήμο Στυλίδας στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου...

Θέμα: Απόφαση Δ/θμιας Σχ. Επ. Νο 5: Κατανομή – απόδοση στα σχολεία ποσού 19.997,07 € – Δ΄ επιχορήγηση ΥΠΕΣ έτους 2023 κατόπιν απόδοσης από το Δήμο Στυλίδας στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.
Ημ/νια: 23/02/2024 13:18:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 95Ξ6Ω1Ζ-ΑΣΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δ/θμιας Σχ. Επ. Νο 4: Εξουσιοδότηση Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την έκδοση χρεωστικής κάρτας και μηνιαίο όριο ανάληψης, για τους αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς της...

Θέμα: Απόφαση Δ/θμιας Σχ. Επ. Νο 4: Εξουσιοδότηση Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την έκδοση χρεωστικής κάρτας και μηνιαίο όριο ανάληψης, για τους αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς της Τράπεζας Πειραιώς.
Ημ/νια: 23/02/2024 13:15:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ92ΡΩ1Ζ-Γ49
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δ/θμιας Σχ. Επ. Νο 3: Υπογραφή της Σύμβασης χρήσης του συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος των νέων διευθυντών Γυμνασίων...

Θέμα: Απόφαση Δ/θμιας Σχ. Επ. Νο 3: Υπογραφή της Σύμβασης χρήσης του συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδότησης για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος των νέων διευθυντών Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας.
Ημ/νια: 23/02/2024 13:12:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΠΤΥΩ1Ζ-0ΟΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δ/θμιας Σχ. Επ. Νο 2: Εξουσιοδότηση των Διευθυντών Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας για ανάληψη χρημάτων από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Θέμα: Απόφαση Δ/θμιας Σχ. Επ. Νο 2: Εξουσιοδότηση των Διευθυντών Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας για ανάληψη χρημάτων από τα πιστωτικά ιδρύματα.
Ημ/νια: 23/02/2024 13:10:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΘΕ7Ω1Ζ-ΣΔ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δ/θμιας Σχ. Επ. Νο 1: «Ορισμός οικονομικού διαχειριστή του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας, ως επίσης και αναπληρωτή αυτού, για διενέργεια πάσης φύσεως...

Θέμα: Απόφαση Δ/θμιας Σχ. Επ. Νο 1: «Ορισμός οικονομικού διαχειριστή του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας, ως επίσης και αναπληρωτή αυτού, για διενέργεια πάσης φύσεως οικονομικών συναλλαγών»
Ημ/νια: 23/02/2024 13:09:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΒΚΚΩ1Ζ-Α5Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Θέμα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024
Ημ/νια: 23/02/2024 12:51:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΖΚΩ1Ζ-Ν2Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ - Άρθρο 160 Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ - Άρθρο 160 Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 23/02/2024 11:59:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 99ΙΝΩ1Ζ-Φ2Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ - Άρθρο 160 Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ - Άρθρο 160 Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 23/02/2024 11:57:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ4ΗΩ1Ζ-ΝΙΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ - Άρθρο 160 Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Δικαιώματα τραπεζών από είσπραξη τελών, φόρων, προστίμων κλπ - Άρθρο 160 Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 23/02/2024 11:56:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ι2ΑΩ1Ζ-128
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια εξαρτημάτων φωτοτυπικών μηχανημάτων - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Προμήθεια εξαρτημάτων φωτοτυπικών μηχανημάτων - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 23/02/2024 09:28:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ5ΗΩ1Ζ-ΧΔΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness