Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2021 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2021 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 23/02/2022 14:19:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ0ΕΩ1Ζ-ΙΧΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2021 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2021 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 22/02/2022 14:47:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΣΛΩ1Ζ-ΚΥΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2021 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2021 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 22/02/2022 14:28:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62Ι5Ω1Ζ-ΖΔΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία από 21-12-2021 έως 31-12-2021 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία από 21-12-2021 έως 31-12-2021 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 22/02/2022 13:57:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω320Ω1Ζ-ΧΤΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων των λοιπών υπηρεσιών

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων των λοιπών υπηρεσιών
Ημ/νια: 22/02/2022 13:30:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΓ1Ω1Ζ-ΤΙΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποζημιωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου ΙΔΑΧ μήνος Φεβρουαρίου 2022

Θέμα: Αποζημιωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου ΙΔΑΧ μήνος Φεβρουαρίου 2022
Ημ/νια: 22/02/2022 12:54:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΠΡΩ1Ζ-Α2Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (136 - 22/2/2022) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας τακτικού προσωπικου μηνός Φεβρουαρίου 2022

Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (136 - 22/2/2022) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας τακτικού προσωπικου μηνός Φεβρουαρίου 2022
Ημ/νια: 22/02/2022 12:49:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΔΡΩ1Ζ-ΒΓ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 25: Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης πράξης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» στην πρόσκληση με Κωδικό 79 της ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για χρηματοδότηση από τον...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 25: Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης πράξης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» στην πρόσκληση με Κωδικό 79 της ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για χρηματοδότηση από τον άξονα προτεραιότητας 05 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων» του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα»
Ημ/νια: 22/02/2022 12:45:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΖΦΩ1Ζ-0Ψ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (132 - 22/2/2022) Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας υπαλλήλων Διοικητικής Υπηρεσίας μηνός Φεβρουαρίου 2022

Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (132 - 22/2/2022) Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας υπαλλήλων Διοικητικής Υπηρεσίας μηνός Φεβρουαρίου 2022
Ημ/νια: 22/02/2022 12:41:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Τ15Ω1Ζ-9ΤΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (135 - 22/2/2022) Υπερωρίες υπαλλήλου Δοικητικής Υπηρεσίας με σύμβαση ΙΔΑΧ μηνός Φεβρουαρίου 2022

Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (135 - 22/2/2022) Υπερωρίες υπαλλήλου Δοικητικής Υπηρεσίας με σύμβαση ΙΔΑΧ μηνός Φεβρουαρίου 2022
Ημ/νια: 22/02/2022 12:27:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Α0ΔΩ1Ζ-ΧΓ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 24: Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης πράξης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» στην πρόσκληση με Κωδικό 91 της ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για χρηματοδότηση από τον άξονα προτεραιότητας 06 «Προστασία...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 24: Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης πράξης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» στην πρόσκληση με Κωδικό 91 της ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για χρηματοδότηση από τον άξονα προτεραιότητας 06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα»
Ημ/νια: 22/02/2022 12:18:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΑΔΩ1Ζ-41Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ασκουμενοι σπουδαστες Σχολής Μαθητείας

Θέμα: Ασκουμενοι σπουδαστες Σχολής Μαθητείας
Ημ/νια: 21/02/2022 14:54:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΑΩΩ1Ζ-Ρ11
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ασκούμενοι Σπουδαστές Τ.Ε.Ι

Θέμα: Ασκούμενοι Σπουδαστές Τ.Ε.Ι
Ημ/νια: 21/02/2022 14:45:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ9ΙΩ1Ζ-Γ54
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές Αποδοχές

Θέμα: Τακτικές Αποδοχές
Ημ/νια: 21/02/2022 14:38:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΡ8Ω1Ζ-Α7Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές Αποδοχές

Θέμα: Τακτικές Αποδοχές
Ημ/νια: 21/02/2022 14:32:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΓΛΩ1Ζ-Ψ9Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτικές εισφορες στο Κέντρο Κοινότητας Δ.Στυλίδας

Θέμα: Εργοδοτικές εισφορες στο Κέντρο Κοινότητας Δ.Στυλίδας
Ημ/νια: 21/02/2022 14:28:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΨΑΩ1Ζ-35Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές αποδοχές στο Κέντρο Κοινότητας Δ.Στυλίδας

Θέμα: Τακτικές αποδοχές στο Κέντρο Κοινότητας Δ.Στυλίδας
Ημ/νια: 21/02/2022 14:23:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ08ΥΩ1Ζ-Ρ0Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση οφειλής από δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών, μουσικού συγκροτήματος για το συναυλιακό θέμα στο Δήμο Στυλίδας με το Γιώργο Τσαλίκη στις...

Θέμα: Εξόφληση οφειλής από δαπάνες προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (Παροχή ψυχαγωγικών υπηρεσιών, μουσικού συγκροτήματος για το συναυλιακό θέμα στο Δήμο Στυλίδας με το Γιώργο Τσαλίκη στις 15 Δεκεμβρίου 2021)
Ημ/νια: 21/02/2022 13:54:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΛ8Ω1Ζ-ΞΟΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 21/02/2022 13:02:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 90ΔΔΩ1Ζ-Μ1Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αυτοκινήτων KHH 2792, KHH 2729, KHH 2735, ME 109796 του Δήμου Στυλίδας

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αυτοκινήτων KHH 2792, KHH 2729, KHH 2735, ME 109796 του Δήμου Στυλίδας
Ημ/νια: 21/02/2022 11:59:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΕ3Ω1Ζ-ΗΞΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες