Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Στυλίδας οικ. έτους 2022

Θέμα: Έγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Στυλίδας οικ. έτους 2022
Ημ/νια: 09/11/2023 11:46:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖ0ΣΩ1Ζ-4ΩΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών καθαριότητας Δ.Α.Κ.

Θέμα: Προμήθεια ειδών καθαριότητας Δ.Α.Κ.
Ημ/νια: 09/11/2023 10:13:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Ν6Ω1Ζ-Ο4Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών καθαριότητας Βρεφονηπιακού Σταθμού

Θέμα: Προμήθεια ειδών καθαριότητας Βρεφονηπιακού Σταθμού
Ημ/νια: 09/11/2023 09:48:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΘΨΩ1Ζ-Ρ7Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. Πελασγίας»

Θέμα: Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης - άρδευσης Δ.Ε. Πελασγίας»
Ημ/νια: 09/11/2023 09:05:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ7ΠΩ1Ζ-64Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness