Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δήμου Στυλίδας - Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ - ΣΑΕ 082/1 - 2022ΣΕ08210039 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δήμου Στυλίδας - Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ - ΣΑΕ 082/1 - 2022ΣΕ08210039 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 02/02/2024 10:45:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΥΧΩ1Ζ-Υ0Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας (Υποέργο 1: Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας) - Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας (Υποέργο 1: Αναβάθμιση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Στυλίδας) - Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 02/02/2024 10:35:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Δ2ΜΩ1Ζ-8ΒΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σύνδεση υδρομάστευσης με αγωγό ύδρευσης στην Παλαιοκερασιά - Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. - ΣΑΕ055 - 2003ΣΕ05500005 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Σύνδεση υδρομάστευσης με αγωγό ύδρευσης στην Παλαιοκερασιά - Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. - ΣΑΕ055 - 2003ΣΕ05500005 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 02/02/2024 10:30:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΚ2Ω1Ζ-ΗΔΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπερ Ε.Α.Α.Δ.Σ + ΟΓΑ Χαρτ.20%(Ν.4912/2022) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 33

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπερ Ε.Α.Α.Δ.Σ + ΟΓΑ Χαρτ.20%(Ν.4912/2022) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 33
Ημ/νια: 02/02/2024 08:28:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΔΟΩ1Ζ-ΡΒΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,10 (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 33

Θέμα: Κατάσταση Κρατήσεων για την κράτηση Υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,10 (Ν. 4912/2022) και την κίνηση ΕΧΕ.ΧΕ 33
Ημ/νια: 02/02/2024 08:25:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΥΘΩ1Ζ-0ΞΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας για το μήνα Φεβρουάριο έτους 2024

Θέμα: Απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας για το μήνα Φεβρουάριο έτους 2024
Ημ/νια: 02/02/2024 07:48:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΦΕΩ1Ζ-69Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας στον Δήμο Στυλίδας (Β' ΦΑΣΗ) - Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε. - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας στον Δήμο Στυλίδας (Β' ΦΑΣΗ) - Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε. - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 01/02/2024 14:30:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΦΨΩ1Ζ-3ΤΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποκατάσταση νοτίου τμήματος του περιτοιχίσματος της Ιεράς Μονής Παμμεγίστων ταξιαρχών στη Νεράϊδα Φθιώτιδας (συνεχιζόμενο) - Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. - ΣΑΕ055 - 2003ΣΕ05500005 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Αποκατάσταση νοτίου τμήματος του περιτοιχίσματος της Ιεράς Μονής Παμμεγίστων ταξιαρχών στη Νεράϊδα Φθιώτιδας (συνεχιζόμενο) - Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. - ΣΑΕ055 - 2003ΣΕ05500005 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 01/02/2024 14:25:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΤΝΩ1Ζ-7ΨΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση 4ου λογαριασμού του έργου με τίτλο: Ψηφιακές πολιτιστικές διαδρομές στο Δήμο Στυλίδας (Υποέργο 2: Ίδρυση και εξοπλισμός χώρου ψηφιακής έκθεσης στον Αχινό Στυλίδας). Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΑΤ 14) - Άρθρο 160 Ν.9463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Εξόφληση 4ου λογαριασμού του έργου με τίτλο: Ψηφιακές πολιτιστικές διαδρομές στο Δήμο Στυλίδας (Υποέργο 2: Ίδρυση και εξοπλισμός χώρου ψηφιακής έκθεσης στον Αχινό Στυλίδας). Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΑΤ 14) - Άρθρο 160 Ν.9463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 01/02/2024 14:24:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΒΗ2Ω1Ζ-ΝΜΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανόρυξη γεώτρησης στην Τ.Κ. Ανύδρου του Δήμου Στυλίδας - Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - ΚΑΠ Τακτικοί (ΚΑΕ 9776) - άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Ανόρυξη γεώτρησης στην Τ.Κ. Ανύδρου του Δήμου Στυλίδας - Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - ΚΑΠ Τακτικοί (ΚΑΕ 9776) - άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 01/02/2024 14:19:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΠΒΤΩ1Ζ-4ΑΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση - Βελτίωση Εσωτερικής Οδοποιίας Δήμου Στυλίδας - Χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών - Άρθρο 160 Ν.3463/2006

Θέμα: Συντήρηση - Βελτίωση Εσωτερικής Οδοποιίας Δήμου Στυλίδας - Χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών - Άρθρο 160 Ν.3463/2006
Ημ/νια: 01/02/2024 14:14:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Α0ΝΩ1Ζ-Ε1Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού & αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας (συνεχιζόμενο) - Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ. ΙΑΝΟΣ - Άρθρο 160 Ν.3463/2006

Θέμα: Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης (αντικατάσταση αγωγού & αντλιοστασίων) της Δ.Ε. Εχιναίων Δήμου Στυλίδας (συνεχιζόμενο) - Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΣ. ΙΑΝΟΣ - Άρθρο 160 Ν.3463/2006
Ημ/νια: 01/02/2024 14:04:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΒΠΔΩ1Ζ-Χ6Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Επείγοντα έργα για την αντιμετώπιση έκτακτων πλημμυρικών φαινομένων στον Δήμο Στυλίδας (Αποκατάσταση βλαβών αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Μύλων Δ.Ε. Πελασγίας Δήμου Στυλίδας) - συνεχιζόμενο - Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε. - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Επείγοντα έργα για την αντιμετώπιση έκτακτων πλημμυρικών φαινομένων στον Δήμο Στυλίδας (Αποκατάσταση βλαβών αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Μύλων Δ.Ε. Πελασγίας Δήμου Στυλίδας) - συνεχιζόμενο - Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε. - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 01/02/2024 13:57:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΕ9Ω1Ζ-ΥΔΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποκατάσταση Παλαιού Ελαιοτριβείου και μετατροπή του σε Χώρο Πολλαπλών Χρήσεων στο Δ.Δ. Γλύφας - Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε. 2021ΣΕ27510119 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Αποκατάσταση Παλαιού Ελαιοτριβείου και μετατροπή του σε Χώρο Πολλαπλών Χρήσεων στο Δ.Δ. Γλύφας - Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε. 2021ΣΕ27510119 - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 01/02/2024 13:51:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΦΨΩ1Ζ-Ι1Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αγροτική οδοποιία Δήμου Στυλίδας (Υποέργο 1: Αγροτική οδοποιία Δήμου Στυλίδας) - Χρηματοδότηση: Αναπτυξιακό Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Αγροτική οδοποιία Δήμου Στυλίδας (Υποέργο 1: Αγροτική οδοποιία Δήμου Στυλίδας) - Χρηματοδότηση: Αναπτυξιακό Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 01/02/2024 13:30:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΗ5Ω1Ζ-ΑΙ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ψηφιακές πολιτιστικές διαδρομές στο Δήμο Στυλίδας (Υποέργο 2: Ίδρυση και εξοπλισμός χώρου ψηφιακής έκθεσης στον Αχινό Στυλίδας) - Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΑΤ 14) - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Ψηφιακές πολιτιστικές διαδρομές στο Δήμο Στυλίδας (Υποέργο 2: Ίδρυση και εξοπλισμός χώρου ψηφιακής έκθεσης στον Αχινό Στυλίδας) - Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΑΤ 14) - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 01/02/2024 13:26:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Π88Ω1Ζ-Υ7Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έργα (Π.Ο.Ε.) - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Έργα (Π.Ο.Ε.) - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 31/01/2024 14:12:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΘΨΛΩ1Ζ-8Λ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.) - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)

Θέμα: Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.) - Άρθρο 160 Ν.3463/2006 (ΚΔΚ)
Ημ/νια: 31/01/2024 14:07:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ3ΚΩ1Ζ-Β37
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 23/2024 για την ανάθεση της υπηρεσίας δημοσίευσης Γνωστοποίησης του Δημάρχου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου αριθ. 23/2024 για την ανάθεση της υπηρεσίας δημοσίευσης Γνωστοποίησης του Δημάρχου
Ημ/νια: 31/01/2024 12:56:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ28Ω1Ζ-Α5Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Βεβαίωση Π.Ο.Υ. για την πραγματοποίηση της δαπάνης δημοσίευσης Γνωστοποίησης του Δημάρχου Στυλίδας για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου

Θέμα: Βεβαίωση Π.Ο.Υ. για την πραγματοποίηση της δαπάνης δημοσίευσης Γνωστοποίησης του Δημάρχου Στυλίδας για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου
Ημ/νια: 31/01/2024 12:35:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 920ΩΩ1Ζ-3Γ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες