Βρίσκεστε εδώ

Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 18/04/2022 12:12:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΑ2Ω1Ζ-5ΣΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 18/04/2022 11:25:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΤ0Ω1Ζ-ΔΓ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Ημ/νια: 18/04/2022 10:12:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΤΛ2Ω1Ζ-ΝΨΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα ταμείου παρακαταθηκών και δανείων από αποδόσεις εσόδων του Δήμου

Θέμα: Δικαιώματα ταμείου παρακαταθηκών και δανείων από αποδόσεις εσόδων του Δήμου
Ημ/νια: 15/04/2022 12:32:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ω20Ω1Ζ-Ω7Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δικαιώματα ταμείου παρακαταθηκών και δανείων από αποδόσεις εσόδων του Δήμου

Θέμα: Δικαιώματα ταμείου παρακαταθηκών και δανείων από αποδόσεις εσόδων του Δήμου
Ημ/νια: 15/04/2022 12:29:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 646ΥΩ1Ζ-4ΞΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καθαρισμός από άγρια βλάστηση Δ.Ε. Εχιναίων

Θέμα: Καθαρισμός από άγρια βλάστηση Δ.Ε. Εχιναίων
Ημ/νια: 15/04/2022 12:20:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΧ8Ω1Ζ-59Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων
Ημ/νια: 15/04/2022 12:10:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο9ΡΩ1Ζ-ΟΝ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων
Ημ/νια: 15/04/2022 12:02:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ93ΙΩ1Ζ-ΗΔΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παράθεση γευμάτων)

Θέμα: Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παράθεση γευμάτων)
Ημ/νια: 15/04/2022 11:55:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΓΥΩ1Ζ-1ΑΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Προμήθεια ειδών κυλικείου)

Θέμα: Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Προμήθεια ειδών κυλικείου)
Ημ/νια: 15/04/2022 11:49:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΘΨΩ1Ζ-ΑΝΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εξόφληση οφειλής από κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες. Χρηματοδότηση:ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Θέμα: Εξόφληση οφειλής από κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες. Χρηματοδότηση:ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Ημ/νια: 15/04/2022 11:14:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ2ΒΩ1Ζ-ΣΒΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθειες υλικών για εκτυπωτή - Η/Υ Δ.Ε. Πελασγίας».

Θέμα: Έγκριση των τευχών της μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθειες υλικών για εκτυπωτή - Η/Υ Δ.Ε. Πελασγίας».
Ημ/νια: 15/04/2022 09:05:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΟ3Ω1Ζ-ΠΨ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια σκυλοτροφής

Θέμα: Προμήθεια σκυλοτροφής
Ημ/νια: 15/04/2022 08:57:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΝ2Ω1Ζ-ΡΣΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Απριλίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Απριλίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 14/04/2022 14:45:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ6Ν3Ω1Ζ-ΧΗΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Απριλίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τουςε ισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Απριλίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τουςε ισφορών
Ημ/νια: 14/04/2022 14:18:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΛΙΩ1Ζ-ΦΩΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τέλη ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων των αυτοκινήτων του Δήμου

Θέμα: Τέλη ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων των αυτοκινήτων του Δήμου
Ημ/νια: 14/04/2022 14:08:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΦΠΩ1Ζ-407
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Απριλίου 2022 μ ευπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Απριλίου 2022 μ ευπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 14/04/2022 13:56:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Τ6ΦΩ1Ζ-ΜΞΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Απριλίου 2022 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Απριλίου 2022 με υπερ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 14/04/2022 13:44:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 657ΥΩ1Ζ-Β20
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

Θέμα: Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
Ημ/νια: 14/04/2022 13:41:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΓΒΩ1Ζ-ΗΑΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συγκροτημάτων αντλητικών συστημάτων και παρελκόμενων συσκευών Δ.Ε. Πελασγίας»

Θέμα: Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συγκροτημάτων αντλητικών συστημάτων και παρελκόμενων συσκευών Δ.Ε. Πελασγίας»
Ημ/νια: 14/04/2022 12:17:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΤΥΩ1Ζ-ΒΛΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

randomness