Βρίσκεστε εδώ

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Στυλίδας
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 22 ώρες 24 λεπτά

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Παρ, 13/05/2022 - 15:12
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 13/05/2022 13:57:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ6ΜΩ1Ζ-Ο5Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Παρ, 13/05/2022 - 15:12
Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων
Ημ/νια: 13/05/2022 13:53:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ο33Ω1Ζ-ΟΚ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Παρ, 13/05/2022 - 15:12
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 13/05/2022 13:49:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 961ΛΩ1Ζ-4Ξ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων

Παρ, 13/05/2022 - 15:12
Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων
Ημ/νια: 13/05/2022 13:46:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ψ2ΟΩ1Ζ-ΡΧ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καταβολή ΕΝΦΙΑ Δήμου Στυλίδας έτους 2022

Παρ, 13/05/2022 - 15:12
Θέμα: Καταβολή ΕΝΦΙΑ Δήμου Στυλίδας έτους 2022
Ημ/νια: 13/05/2022 13:30:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΤΘΩ1Ζ-ΣΡΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά Τέλη από 01-04-2022 έως 30-04-2022

Παρ, 13/05/2022 - 15:12
Θέμα: Τηλεφωνικά Τέλη από 01-04-2022 έως 30-04-2022
Ημ/νια: 13/05/2022 11:33:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64Φ0Ω1Ζ-ΙΩΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (132 - 22/2/2022) Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας υπαλλήλου του Αυτοτελούς τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου για το μήνα Μαίο2022

Παρ, 13/05/2022 - 15:12
Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (132 - 22/2/2022) Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας υπαλλήλου του Αυτοτελούς τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου για το μήνα Μαίο2022
Ημ/νια: 13/05/2022 08:49:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΜΑΩ1Ζ-ΘΘ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 126

Πέμ, 12/05/2022 - 15:12
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 126
Ημ/νια: 12/05/2022 10:45:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ17ΚΩ1Ζ-Χ04
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά,τέλη για το χρονικό διάστημα από 23/02/2022 έως 22/04/2022

Τετ, 11/05/2022 - 15:12
Θέμα: Τηλεφωνικά,τέλη για το χρονικό διάστημα από 23/02/2022 έως 22/04/2022
Ημ/νια: 11/05/2022 14:54:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΘΔΩ1Ζ-ΚΑΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τηλεφωνικά, τέλη για το διάστημα από 23/02/2022 έως 22/04/2022

Τετ, 11/05/2022 - 15:12
Θέμα: Τηλεφωνικά, τέλη για το διάστημα από 23/02/2022 έως 22/04/2022
Ημ/νια: 11/05/2022 14:41:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΟΟ6Ω1Ζ-ΗΚ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόδοση Φ.Π.Α. λοιπών παροχών ύδρευσης - αποχέτευσης 24% περιόδου 1/1/2022-31/3/2022 (Δόση 2η)

Τετ, 11/05/2022 - 15:12
Θέμα: Απόδοση Φ.Π.Α. λοιπών παροχών ύδρευσης - αποχέτευσης 24% περιόδου 1/1/2022-31/3/2022 (Δόση 2η)
Ημ/νια: 11/05/2022 14:28:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΞΦΩ1Ζ-ΞΛ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόδοση Φ.Π.Α. ύδρευσης 13% περιόδου 1/1/2022-31/3/2022 (Δόση 2η)

Τετ, 11/05/2022 - 15:12
Θέμα: Απόδοση Φ.Π.Α. ύδρευσης 13% περιόδου 1/1/2022-31/3/2022 (Δόση 2η)
Ημ/νια: 11/05/2022 14:23:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΛΜΩ1Ζ-ΦΘ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και αδρανών Δ.Ε. Εχιναίων»

Τετ, 11/05/2022 - 15:12
Θέμα: Έγκριση τευχών μελέτης και απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και αδρανών Δ.Ε. Εχιναίων»
Ημ/νια: 11/05/2022 13:21:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΞΥΩ1Ζ-ΥΔΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Μαϊου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Τετ, 11/05/2022 - 15:12
Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Μαϊου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 11/05/2022 13:17:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Μ22Ω1Ζ-Ω4Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Μαϊου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Τετ, 11/05/2022 - 15:12
Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Μαϊου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 11/05/2022 12:43:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1ΒΧΩ1Ζ-ΥΘΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων

Τετ, 11/05/2022 - 15:12
Θέμα: Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων
Ημ/νια: 11/05/2022 12:20:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Δ6ΩΩ1Ζ-66Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ελαστικών λοιπών μηχανημάτων

Τετ, 11/05/2022 - 15:12
Θέμα: Προμήθεια ελαστικών λοιπών μηχανημάτων
Ημ/νια: 11/05/2022 12:16:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ω54Ω1Ζ-ΚΞΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου αριθ. 125/2022 για ανάκληση της απόφασης Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 85/3603/14.04.2022

Τετ, 11/05/2022 - 15:12
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου αριθ. 125/2022 για ανάκληση της απόφασης Δημάρχου προέγκρισης πολυετούς υποχρέωσης αριθ. 85/3603/14.04.2022
Ημ/νια: 11/05/2022 11:48:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΠΞΩ1Ζ-46Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός άμισθου ειδικού συμβούλου Δημάρχου Στυλίδας

Δευ, 09/05/2022 - 15:12
Θέμα: Ορισμός άμισθου ειδικού συμβούλου Δημάρχου Στυλίδας
Ημ/νια: 09/05/2022 14:48:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ69ΣΩ1Ζ-ΒΗ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μισθοδοσία μηνός Απριλίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών

Δευ, 09/05/2022 - 15:12
Θέμα: Μισθοδοσία μηνός Απριλίου 2022 με υπέρ του ΕΦΚΑ εργοδοτικών τους εισφορών
Ημ/νια: 09/05/2022 14:47:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΧΙΡΩ1Ζ-45Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες