Βρίσκεστε εδώ

Αποφάσεις Δημάρχου

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 18 Σεπτέμβριος, 2019 - 14:45

Ορισμός μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας.

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 18 Σεπτέμβριος, 2019 - 14:30

Ορισμός μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας.

Σύσταση / συγκρότηση Εκτελεστικής Επιτροπής

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 18 Σεπτέμβριος, 2019 - 14:30

Απόφαση σύστασης / συγκρότησης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Στυλίδας.

randomness