Βρίσκεστε εδώ

Τοπικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΛΩΝ

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 29 Φεβρουάριος, 2024 - 19:30

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει δια ζώσης, την 29η  Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 μ. μ, στο Κοινοτικό Γραφείο Μύλων, ύστερα από την υπ’ αριθ. 3/26-02-2024, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μύλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 Ν.3852/10 παρ. 1 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΛΥΦΑΣ

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 29 Φεβρουάριος, 2024 - 18:00

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει δια ζώσης, την 29η  Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ. μ, στο Κοινοτικό Γραφείο Γλύφας Φθιώτιδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. 5/26-02-2024, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Γλύφας, σύμφωνα με τις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΛΑΚΙΟΥ

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 26 Φεβρουάριος, 2024 - 18:00
Αριθμός Πρακτικού: 
6

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΧΩΝ

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 1 Μάρτιος, 2024 - 18:00
Αριθμός Πρακτικού: 
2

Σας προσκαλούμε σε δημόσια συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικoύ Κέντρου Αγίου Γρηγορίου Παραλίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 26 Φεβρουάριος, 2024 - 18:00
Αριθμός Πρακτικού: 
3

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει δια ζώσης, την 26η  Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κοινοτικό Γραφείο Αγίας Μαρίνας, στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας, ύστερα από την υπ’αριθμ. 18/19-02-2024, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας του 

Τοπικό Συμβούλιο - 1η Πρόσκληση - 19/02/2024

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 19 Φεβρουάριος, 2024 - 17:30
Αριθμός Πρακτικού: 
1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 1 Φεβρουάριος, 2024 - 15:00
Αριθμός Πρακτικού: 
3

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα  δημόσια συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της Κοινότητας Καραβομύλου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του κοινοτικού γραφείου της Κοινότητας  Καραβομύλου την  1η  Φεβρουαρίου 2024,  ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ, σύμφωνα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 31 Ιανουάριος, 2024 - 10:00

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει δια ζώσης, την 31η  Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ, στο Κοινοτικό Γραφείο Αγίας Μαρίνας, στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2/26-01-2024, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΛΩΝ

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 29 Ιανουάριος, 2024 - 18:00
Αριθμός Πρακτικού: 
1

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΛΩΝ

Σελίδες

randomness