Βρίσκεστε εδώ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 16-2-2021

Τετ, 17/02/2021 - 10:15

Πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021,   η 1η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Στυλίδας για το έτος 2021, με τηλεδιάσκεψη, με παρόντες  είκοσι (20) Δημοτικούς Συμβούλους και επτά (7) απόντες από τη μείζονα αντιπολίτευση, σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κoρονοϊού COVID -19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020) και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363 - ΦΕΚ 5350/Β/5-12-2020.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν  πολλά και σημαντικά θέματα, μεταξύ των οποίων και η 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2021 και η 1η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου.

 

Ψηφίστηκαν δεκαέξι τακτικά θέματα:

 

Θέμα 1 : 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού του δήμου οικ. έτους 2021. Ομόφωνα(20).

Θέμα 2 : Ανασυγκρότηση επιτροπής (υπ΄αριθ. 182/2019 απόφασης ΔΣ) ως αρμοδίου ελεγκτικού οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων. Κατά πλειοψηφία (19),  λευκό ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση» (1).

Θέμα 3 : Ορισμός εκπροσώπων για την επιτροπή εξέτασης  αιτημάτων ενδιαφερομένων για την έκδοση αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής, έτους 2021. Κατά πλειοψηφία (19),  λευκό ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση» (1).

Θέμα 4 : Ορισμός εκπροσώπων επιτροπής για θέματα Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης ή Εξουδετέρωσης Ναυαγίων ή πλοίων  για το έτος 2021 Ομόφωνα (19), λευκό ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση» (1).

Θέμα 5 : Συνδρομή για το πρόγραμμα Γαλάζιες σημαίες έτους 2021 Ομόφωνα (20).

Θέμα 6 : Ανάκληση της υπ’αριθ. 253/2009 απόφασης Δημ. Συμβουλίου και  έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου  Νεράιδας   στο   Πολιτιστικό  Σύλλογο Νεράιδας. Κατά πλειοψηφία (19),  λευκό ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση» (1)

Θέμα 7 : Εξουσιοδότηση Δημάρχου για σύνταξη ένορκης βεβαίωσης για το κτηματολόγιο ακινήτων που βρίσκονται στην περιφέρεια του πρώην Δήμου Εχιναίων και για τα οποία δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας. Κατά πλειοψηφία (19),  λευκό ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση» (1).

Θέμα 8 : Εξουσιοδότηση Δημάρχου για σύνταξη ένορκης βεβαίωσης για το κτηματολόγιο ακινήτων που βρίσκονται στην περιφέρεια του πρώην Δήμου Πελασγίας και για τα οποία δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας. Κατά πλειοψηφία (19),  λευκό ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση» (1).

Θέμα 9 : Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2021. Ομόφωνα (20).

Θέμα 10 : Λήψη απόφασης για έγκριση επέκταση Δημοτικού φωτισμού κατά 2 μετρητές Νο. 0.0 και 10 απλά ΦΣ στην κοινότητα Γλύφας (στις θέσεις Κοντορέματα, Σούρα και Αμμούδα). Ομόφωνα (20).

Θέμα 11 : Έγκριση ονοματοθεσίας στις παρόδους της περιοχής των Εργατικών Κατοικιών στην πόλη της Στυλίδας. Ομόφωνα (20).

Θέμα 12 : Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινόχρηστων χώρων στις κοινότητες Αγίας Μαρίνας και Βαθυκοίλου. Ομόφωνα (20).

Θέμα 13 : Λήψη απόφασης  - Γνωμοδότηση για την κοπή δέντρων εντός κοινοχρήστων χώρων  στην κοινότητα Πελασγίας. Ομόφωνα (20).

Θέμα 14 : 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021. Ομόφωνα (20).

Θέμα 15 : Τρόπος  διαχείρισης  των  δημοτικών αρδευτικών  υδάτων  (πηγών  - γεωτρήσεων)  του Δήμου Στυλίδας για την αρδευτική περίοδο 2021. Ομόφωνα (20).

Θέμα 16 : Αντικατάσταση μελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας. (Ομόφωνα)

 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του πρώτου θέματος και με αφορμή την ένταξη στον προϋπολογισμό της χρηματοδότησης του Υπουργείου Υποδομών του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών αρδευτικού δικτύου Κοινότητας Μύλων», ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης αμφισβήτησε το γεγονός ότι η εν λόγω πίστωση αφορά στο συγκεκριμένο έργο, αλλά δόθηκε για γενικές αποκαταστάσεις βλαβών που προκάλεσε ο «Ιανός».

Ακολούθως η Δήμαρχος έκανε τις απαιτούμενες διευκρινήσεις και τόνισε ότι η συγκεκριμένη χρηματοδότηση είναι μόνο για το αρδευτικό δίκτυο της Κοινότητας των Μύλων και εξασφαλίστηκε μετά την υποβολή συγκεκριμένου αιτήματος καθώς και μετά από στοχευμένες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής και της ιδίας προσωπικά. Η τοποθέτηση της ήταν κατηγορηματική ώστε να μην δημιουργηθούν οποιεσδήποτε αμφιβολίες στους κατοίκους- καλλιεργητές της εν λόγω Κοινότητας.

                                                                          Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

                                                                                      Δήμου Στυλίδας