Βρίσκεστε εδώ

Πρόσκληση για συνεδρίαση Σχολ Επιτροπής 12-10_2023

Πέμ, 12/10/2023 - 09:45

                                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

                                 ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ

                                                                            ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

 

        Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί,  σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75), την εγκύκλιο 380/39456/15-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 48 του Νόμου, υπ’ αριθμ.: 4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/τ. Α.’/14-06-2022»),  την 16η Οκτωβρίου 2023  ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 08:30 π. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο : Κατανομή – απόδοση  στα  σχολεία  ποσού  13.331,38 € – Γ΄  επιχορήγηση

                  ΥΠΕΣ  έτους 2023 κατόπιν απόδοσης από το Δήμο Στυλίδας στην Ενιαία Σχολική

                  Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γυμνασίων και  Λυκείων  Δήμου Στυλίδας

                  για κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

Θέμα 2ο : Παραχώρηση χρήσης κλειστού γυμναστηρίου Γυμνασίου – Λυκείου Στυλίδας

 

Η Πρόεδρος

Στεργίου Βασιλική

Σχετικά Αρχεία

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon prosklisi_gia_synedriasi_shol_epitropis_12-10_2023.doc64 KB
randomness