Βρίσκεστε εδώ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Τρί, 01/11/2022 - 11:30

Πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022, δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με παρόντες δεκαεννέα (19) Δημοτικούς Συμβούλους και οκτώ (8) απόντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022. Κατά πλειοψηφία (13), λευκό ψήφισε η μείζονα αντιπολίτευση (6).

Θέμα 2 : 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2022. Κατά πλειοψηφία (11), κατά (8).

Θέμα 3 : Απόδοση συμπληρωματικής χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολικών Επιτροπών έτους 2022. Ομόφωνα(19).

Θέμα 4 : Υποβολή πρότασης Τοπικής Στρατηγικής του νέου προγράμματος LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 του Δήμου Στυλίδας σε συνεργασία με την Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ‘Αναπτυξιακή Φθιώτιδας ΑΕ ΟΤΑ’ Κατά πλειοψηφία (18), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 5 : Ανάκληση της αριθ. 75/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου για τον εναρμονισμό της στις διατάξεις του Ν.  4849/2021. Κατά πλειοψηφία (18), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 6 : Ανάκληση της αριθ. 76/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου για τον εναρμονισμό της στις διατάξεις του Ν.  4849/2021. Κατά πλειοψηφία (18), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 7 : ΄Εγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων  και Νηπιαγωγείων Δήμου Στυλίδας οικον. έτους 2018. Κατά πλειοψηφία (18), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 8 : ΄Εγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων  και Νηπιαγωγείων Δήμου Στυλίδας οικον. έτους 2019. Κατά πλειοψηφία (18), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 9 : ΄Εγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων  και Νηπιαγωγείων Δήμου Στυλίδας οικον. έτους 2020. Κατά πλειοψηφία (18), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 10 : ΄Εγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων  και Νηπιαγωγείων Δήμου Στυλίδας οικον. έτους 2021. Κατά πλειοψηφία (18), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 11 : Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ.: 7183/20-07-2022 αιτήσεως της κ. Καγιάρα Θεοδώρας του Κωνσταντίνου για παραχώρηση τάφου του θανόντος πατρός της Καγιάρα Κωνσταντίνου, για χρονική διάρκεια είκοσι (20) ετών. Ομόφωνα αρνητική (19).

Θέμα 12 : «Αποδοχή των μέτρων βοσκής της υπό έγκριση Διαχειριστικής μελέτης του Συνδιόκτητου δάσους «Δριστέλλων» Νεράϊδας περιφέρειας Δήμου Στυλίδας περιόδου 2022-2026». Ομόφωνα(19).

Θέμα 13 : Παραχώρηση εκ νέου οικογενειακού τάφου. Κατά πλειοψηφία κατά(18), υπέρ ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 14 : Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους εργαζομένους του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ . Ομόφωνα(19).

randomness