Βρίσκεστε εδώ

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 
03/11/2021 έως 12/11/2021
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
03/11/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 
03/11/2021 έως 12/11/2021
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
03/11/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 
24/08/2021 έως 31/08/2021
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
8173
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
24/08/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 
13/08/2021 έως 27/08/2021
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
13/08/2021

Σύνταξη σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ)

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 
02/07/2021 έως 12/07/2021
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
6419
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
02/07/2021

Σελίδες

randomness