Βρίσκεστε εδώ

Διακήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια σωλήνων και λοιπών εξαρτημάτων για ζημιές ύδρευσης - άρδευσης Δήμου"

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 
14/09/2020 έως 15/09/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
8063
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Παρασκευή, 4 Σεπτέμβριος, 2020

Η Δήμαρχος Στυλίδας προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων και λοιπών εξαρτημάτων για ζημιές ύδρευσης - άρδευσης Δήμου» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Προβολή της διακήρυξης του διαγωνισμού στο παρακάτω σχετικό αρχείο.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 20proc007265637.pdf1.37 MB