Βρίσκεστε εδώ

Διακήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια σωλήνων και λοιπών εξαρτημάτων για ζημιές ύδρευσης - άρδευσης Δήμου"

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 
03/08/2020 έως 04/08/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
6691
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Παρασκευή, 24 Ιούλιος, 2020

Η Δήμαρχος Στυλίδας προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Προβολή της διακήρυξης του διαγωνισμού στο παρακάτω σχετικό αρχείο.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 20proc007081668.pdf1.37 MB