Βρίσκεστε εδώ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια σωλήνων και λοιπών εξαρτημάτων ύδρευσης - άρδευσης"

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 
14/05/2021
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
3767
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τρίτη, 27 Απρίλιος, 2021

Η Δήμαρχος Στυλίδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο "Προμήθεια σωλήνων και λοιπών εξαρτημάτων ύδρευσης - άρδευσης" με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Προβολή της διακήρυξης του διαγωνισμού και των σχετικών παραρτημάτων στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 11g._diakiryxi_teliko_me_adam.pdf1.23 MB
randomness