Βρίσκεστε εδώ

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για «Προμήθειες υλικών για εκτυπωτή-Η/Υ και προμήθειες μηχανοφραφικού εξοπλισμού»

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 
06/07/2016 έως 07/07/2016
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
7079
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τρίτη, 5 Ιούλιος, 2016

Ο  Δήμαρχος Στυλίδας διακηρύσσει, ότι εκτίθεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389  ΦΕΚ Β185/23-3-1993), τις διατάξεις του Ν. 2286/1995, τις διατάξεις του Ν.3463/2006, τις διατάξεις των αποφάσεων Π1/3305/10 και Π1/3306/10 του Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τις διατάξεις του Ν.3852/2010, σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ–Η/Υ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 45.000,00€ (με ΦΠΑ 24%).

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό  Κατάστημα  Στυλίδας την 12/7/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα από 9:30 π.μ. μέχρι 10:00 π.μ.          

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α.

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τηλ.: 22383-51031). 

 

 

                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

 

 

 

                                                               ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon perilidiakhrproxeiroudiagwn.pdf279.16 KB
randomness