Βρίσκεστε εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 
18/09/2020 έως 19/09/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
27
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τρίτη, 4 Αύγουστος, 2020

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και

Λυκείων Δήμου Στυλίδας

Προκηρύσσει

δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου Λυκείου Στυλίδας, για το χρονικό διάστημα εννέα (9) ετών αρχομένης από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας την 18η  Σεπτεμβρίου 2020  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 μ. ενώπιον της επιτροπής διενέργειάς του. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την 12η  του μηνός Οκτωβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα.

 

Το ελάχιστο όριο προσφοράς ανά μαθητή ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων (4,00) € ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί το ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.

 

Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει στην επιτροπή διαγωνισμού για την συμμετοχή στο διαγωνισμό το ποσό των τριακοσίων (300,00) € ως εγγύηση. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της απόφασης 8/2020 της Σχολικής Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου Στυλίδας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και την προκήρυξη του διαγωνισμού.

Γραφείο Σχολικής Επιτροπής - αρμόδια υπάλληλος Καραγεώργου Αναστασία,  τηλέφωνο επικοινωνίας 2238-3-50118).                                                                

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon diagwnismossxolikoukylikeiou.pdf103.21 KB