Βρίσκεστε εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 
27/09/2021
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
38
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τρίτη, 21 Σεπτέμβριος, 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

                          ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

                                           ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

                                          

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και

                                  Λυκείων Δήμου Στυλίδας

                                             Προκηρύσσει

δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου Ραχών, για το χρονικό διάστημα εννέα (9) ετών αρχομένης από την 1η  Οκτωβρίου 2021  με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας την 27η Σεπτεμβρίου  2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 μ. ενώπιον της επιτροπής διενέργειάς του. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί την 1η  του μηνός Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα.

Το ελάχιστο όριο προσφοράς ανά μαθητή ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων (4,00) € ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί το ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού. 

Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει στην επιτροπή διαγωνισμού για την συμμετοχή του στο διαγωνισμό το ποσό των τριακοσίων (300,00) € ως εγγύηση.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ΄ αριθ. -14- από το πρακτικό 4/20-9-2021 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου Στυλίδας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και την προκήρυξη του διαγωνισμού.

Γραφείο Σχολικής Επιτροπής - αρμόδια υπάλληλος Πάστρα Τριανταφυλλιά,  τηλέφωνο επικοινωνίας 2238-3-50118.                                                               

                                                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                            ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ