Βρίσκεστε εδώ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 
13/07/2020 έως 14/07/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
5990
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Παρασκευή, 3 Ιούλιος, 2020

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

 

Διακηρύσσει ότι:

 

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού των παρακάτω τμημάτων αιγιαλού για τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών:

 

  1. τμήμα αιγιαλού 200,00 τ.μ. στην Παραλία Ραχών Δ. Στυλίδας (παραπλεύρως της επιχείρησης με το διακριτικό τίτλο « BOJO »),
  2. τμήμα αιγιαλού 104,00 τ.μ. στη Γλύφα Δ. Στυλίδας (παραπλεύρως της επιχείρησης με το διακριτικό τίτλο «POCO POCO»),
  3. τμήμα αιγιαλού 120,00 τ.μ. στη Γλύφα Δ. Στυλίδας ( παραπλεύρως της επιχείρησης με το διακριτικό τίτλο «THALASSA»),
  4. τμήμα αιγιαλού 125,73 τ.μ. στη Γλύφα Δ. Στυλίδας ( παραπλεύρως της επιχείρησης με το διακριτικό τίτλο «ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΣ»),

 

με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) επτά ευρώ (7,00 €) ανά τ.μ. πλέον χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α..

     Οι παραπάνω εκμισθούμενοι χώροι αποτυπώνονται επακριβώς σε απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού.

     Η δημοπρασία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας στις 13 / 07 / 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει έως τις 10:00 π.μ. της ιδίας μέρας.

     Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν ως εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή Βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία:

-          για το τμήμα αιγιαλού (200,00 τ.μ.) στην Παραλία Ραχών ποσού 140,00 € υπέρ του Δήμου Στυλίδας,

-          για το τμήμα αιγιαλού (104,00 τ.μ.) στη Γλύφα ποσού 72,80 € υπέρ του Δήμου Στυλίδας,

-          για το τμήμα αιγιαλού (120,00 τ.μ.) στη Γλύφα ποσού 84,00 € υπέρ του Δήμου Στυλίδας,

-          για το τμήμα αιγιαλού (125,73 τ.μ.) στη Γλύφα ποσού 88,01 € υπέρ του Δήμου Στυλίδας.

 

     Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 22383 50142 (Ελ. Βενιζέλου 31).

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon diakyrxrhshsaigialou.pdf112.51 KB
randomness