Βρίσκεστε εδώ

Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του πάρκου της Στυλίδας και της πλατείας Καραβομύλου

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 
26/09/2018 έως 27/09/2018
Αριθμός Διακήρυξης: 
157
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
6898
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Τετάρτη, 29 Αύγουστος, 2018

Αντικείμενο της σύμβασης: Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αστική και λειτουργική αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Στυλίδας και συγκεκριμένα του Πάρκου Λαού στη Δ.Κ Στυλίδας και της πλατείας Καραβόμυλου της Τ.Κ Καραβομύλου με στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση των χώρων αυτών για το έτος 2018.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 99.999,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 80.645,00 €, ΦΠΑ : 19.354,80 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ΔΥΟ (2) μήνες.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 9 της τιμής του Άρθρου 86 ν.4412/2016.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon diakiryxi_paidikes_sigh.pdf766.82 KB
PDF icon pedikes_xares_signed.pdf1.31 MB
randomness