Βρίσκεστε εδώ

Συντήρηση υλικού, λογισμικού, δικτύων και εργασίες μηχανογραφικής επεξεργασίας δεδομένων

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 
05/03/2018
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
1911
Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 
Δευτέρα, 5 Μάρτιος, 2018

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή α)υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του μηχανογραφικού εξοπλισμού του Πληροφοριακού Συστήματος του Δήμου, β) εργασιών συντήρησης των δικτύων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων και γ) εργασιών προσαρμογής διαχείρισης ηλεκτρονικού αρχείου καταναλωτών ΔΕΗ για την ενημέρωση των παραμέτρων δημοτικών τελών, δημοτικού φόρου και ΤΑΠ για το έτος 2018, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 2/2018 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon 5a.diakiryxi_ypiresion_me_mitroo.pdf2.92 MB
randomness