Βρίσκεστε εδώ

Δημοτικό Συμβούλιο - 13η Πρόσκληση - 16/09/2021

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 16 Σεπτέμβριος, 2021 - 12:00
Αριθμός Πρακτικού: 
13
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε ΕΚΤΑΚΤΗ,  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση σύμφωνα με  α) τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5  του Ν. 3852/2020, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1 του Ν. 4635/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), γ) τις  με αριθμ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, & 33282/29-05-2020 εγκυκλίους  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  προς  τους Δήμους της Χώρας, καθώς και το με αριθμό πρωτ. 60249/22-09-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, που θα γίνει την 16η  Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : Λήψη απόφασης επί του αριθ. πρωτ.: 2291/2021 αιτήματος  για άρση απαλλοτρίωσης συμφωνά με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.4759/2020

Θέμα 2 : Λήψη απόφασης επί του αριθ.. πρωτ.: 2482/2021 αιτήματος για άρση απαλλοτρίωσης συμφωνά με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.4759/2020

Το κατεπείγον των θεμάτων έγκειται στο ότι τα θέματα θα πρέπει να συζητηθούν εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων (2291/16-03-2021, 2482/19-03-2021) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 88 του Ν.4759/2020.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisidimotikousimvouliou132021.pdf510.94 KB
randomness