Βρίσκεστε εδώ

Δημοτικό Συμβούλιο - 14η Πρόσκληση - 28/06/2018 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 28 Ιούνιος, 2018 - 13:00
Αριθμός Πρακτικού: 
14
Είδος Επιτροπής: 

Θέμα 1ο: 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2018

Θέμα 2ο: Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων

Θέμα 3ο: Διόρθωση στο ορθό του εγκεκριμένου ΣΧΟΟΑΠ της Δημοτικής Ενότητας Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας  (ΦΕΚ 328/τ. ΑΑΠ/24-10-2012) ως προς το κείμενο για την περιοχή ειδικής προστασίας (ΠΕΠ) ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΣΟΥΒΑΛΑ (Π3).

Θέμα 4ο: Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας " Ξύλευση ψηλών δέντρων για μείωση κινδύνων πυρκαγιάς" με ιδία μέσα του Δήμου

Θέμα 5ο: Εισήγηση για την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους επιτροπής για το κυκλοφοριακό (Άρθρο 101 του Ν.3463/2006)

Θέμα 6ο: Εισήγηση για την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους επιτροπής παραλαβής έργων ή εργασιών ποσού μεγαλύτερου των 5.869,40€, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ΠΔ 609/85, τα οποία έχουν συμβασιοποιηθεί το 2017 (Συνεχιζόμενα)

Θέμα 7ο: Εισήγηση για την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους επιτροπής παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης (ΠΔ 171/87)

Θέμα 8ο: Εισήγηση για την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους επιτροπής εκτίμησης και καταμέτρησης ακινήτων του Δήμου (Π.Δ. 270/1981)

Θέμα 9ο: Εισήγηση για την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους επιτροπής διαγωνισμού για την εκμίσθωση και εκποίηση πραγμάτων του Δήμου (Π.Δ. 270/1981, Άρθρο 2)

Θέμα 10ο: Εισήγηση για την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή κινητών πραγμάτων του Δήμου (Άρθρο 199 του Ν.3463/2006)

Θέμα 11ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν σε παροχές γενικών υπηρεσιών

Θέμα 12ο: Έγκριση νέας τηλεφωνικής γραμμής στο Κέντρο Κοινότητας

Θέμα 13ο: Έγκριση νέας τηλεφωνικής γραμμής η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση των εκτοξευτήρων στο αλσύλιο της Στυλίδας

Θέμα 14ο: Λήψη απόφασης περί αποδοχής της χρηματοδότησης του Δήμου Στυλίδας απo το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" στον άξονα προτεραιότητας "Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες  των Δήμων" με τίτλο "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις " ποσού 50.099,44€

Θέμα 15ο: Λήψη απόφασης περί αποδοχής της χρηματοδότησης του Δήμου στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" στον άξονα προτεραιότητας "Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος με τίτλο "Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/ και συνοδευτικού εξοπλισμού

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon omadiki_prosklisi_14_2018.doc38.5 KB
randomness