Βρίσκεστε εδώ

Δημοτικό Συμβούλιο - 15η Πρόσκληση - 18/10/2019

Ημερομηνία: 
Τρίτη, 22 Οκτώβριος, 2019 - 19:00
Αριθμός Πρακτικού: 
15
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, την 22 Οκτωβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
Θέμα 2 : Απόδοση χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Επιτροπών έτους 2019

Θέμα 3 : Ορισμός πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 ως δεκτικών ΧΕΠ

Θέμα 4 : Έγκριση διαγραφής Π.Ο.Ε. παραστατικών

Θέμα 5 : Υπογραφή της Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια μέσω του παραπάνω Συστήματος.

Θέμα 6 : Τροποποίηση της συστατικής πράξης Ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Στυλίδας"

Θέμα 7 : Τροποποίηση της συστατικής πράξης Ενιαίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Στύλιδας"

Θέμα 8 : Ορισμός μελών Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Στυλίδας

Θέμα 9 : Ορισμός μελών Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Στυλίδας

Θέμα 10 : Ανακοίνωση αίτησης του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Δημοτικού Συμβούλου κ. Αποστόλου Ιωάννη περί παραχώρησης γραφείου για τις ανάγκες της αντιπολίτευσης

Θέμα 11 : Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας "Αναπτυξιακή Φθιωτική Α.Ε.

Θέμα 12 : Συγκρότηση Επιτροπής  για το κυκλοφοριακό (Άρθρο 101 του Ν. 3463/2006 σευνδυασμό με το άρθρο 52 του Ν.2696 και του Ν. 3542/2007

Θέμα 13 : Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την εκμίσθωση, μίσθωση, αγορά και εκποίηση κινητών και ακίνητων πραγμάτων του Δήμου σύμφωνα με το  Π.Δ. 270/1981

Θέμα 14 : Συγκρότηση Επιτροπής  εκτίμησης τιμήματος για την απευθείας  εκμίσθωση και εκποίηση πραγμάτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 186-192 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 270/1981.

Θέμα 15 : Συγκρότηση Επιτροπής παροχής γνώμης  για την καταστροφή αντικειμένων (πραγμάτων)  που δεν έχουν καμία αξία  σύμφωνα με το άρθ.199 παρ.6 του Ν. 3463/2006

Θέμα 16 : Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης  σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 171/87.

Θέμα 17 : Ορισμός εκπροσώπων - συγκρότηση επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων

Θέμα 18 : Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων

Θέμα 19 : Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων στη Διαχειριστική Επιτροπή  του Κ.Π.Ε. Στυλίδας -Υπάτης

Θέμα 20 : Λήψη απόφασης περί αποδοχής της χρηματοδότησης του Δήμου Στυλίδας από το πρόγραμμα χρηματοδότησης του ΥΠΕΣ, με σκοπό την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών, βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017 ποσού 50.000,00€

Θέμα 21 : Λήψη απόφασης περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Στυλίδας στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ", στον άξονα προτεραιότητας "Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων" με τίτλο "Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες"

Θέμα 22 : Τρόπος εκτέλεσης εργασίας - περισυλλογής - απόσυρσης, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, έκδοσης πιστοποιητικού καταστροφής και περαιτέρω επεξεργασίας οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής

Θέμα 23 : Λήψη απόφασης για τοποθέτηση πλαστικών κολωνακίων

Θέμα 24 : Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου "Ανακατασκευή και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων και λοιπών εγκαταστάσεων Τ.Κ Ανύδρου και Τ.Κ Νεράιδας

Θέμα 25 : Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου " Οδοποιία Στυλίδας - Παλαιοκερασιάς - Αχλαδίου - Μύλων - Πελασγίας - Γλύφας"

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisidimotikousimvouliou152019.pdf583.94 KB