Βρίσκεστε εδώ

Δημοτικό Συμβούλιο - 16η Πρόσκληση - 31/10/2019

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 31 Οκτώβριος, 2019 - 11:00
Αριθμός Πρακτικού: 
16
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, την 31 Οκτωβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 : Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ΄αριθ. 146/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας αναφορικά με ορισμό μελών Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Στυλίδας ως προς το σκέλος του ορισμού Προέδρου & Αντιπροέδρου αυτής.

 

Το  κατεπείγον του θέματος  έγκειται στο ότι ο ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου,  που εκ παραδρομής δεν ορίσθηκαν με την αριθ. 146/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθιστά αδύνατη την άσκηση αρμοδιοτήτων της  Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Στυλίδας.


Θέμα 2 : Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ΄αριθ. 147/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας αναφορικά με ορισμό μελών Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Στυλίδας ως προς το σκέλος του ορισμού Προέδρου & Αντιπροέδρου αυτής.

Το  κατεπείγον του θέματος  έγκειται στο ότι ο ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου,  που εκ παραδρομής δεν ορίσθηκαν με την αριθ. 147/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθιστά αδύνατη την άσκηση αρμοδιοτήτων της  Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Στυλίδας.


Θέμα 3 : Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 150/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την συγκρότηση επιτροπής για το κυκλοφοριακό  (ΑΡΘΡΟ 101 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με το άρθρο 52 του Ν. 2696 και του Ν. 3542/2007), ως προς τα αναπληρωματικά μέλη.

 

Το  κατεπείγον του θέματος  έγκειται στο ότι ο ορισμός των αναπληρωματικών μελών που εκ παραδρομής δεν ορίσθηκαν με την αριθ. 150/2019 κρίνεται απαραίτητη για την σύγκληση της Επιτροπής σε περίπτωση απουσίας των τακτικών μελών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisidimotikousimvouliou162019.pdf801.96 KB