Βρίσκεστε εδώ

Δημοτικό Συμβούλιο - 17η Πρόσκληση - 24/11/2021

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 24 Νοέμβριος, 2021 - 14:30
Αριθμός Πρακτικού: 
17
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλούμε στην 17η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας, που θα πραγματοποιηθεί την 24η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30’ , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθούν.

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί:

(α) με φυσική παρουσία, [άρθρο 10 παρ.1 της Π.Ν.Π. 11-03-2020 (ΦΕΚ-Α΄/55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ-Α΄/76)] & αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021    (Φ-169/τ.Α΄/18-09-2021), αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους [πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19], και για νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά δύο (2) τ.μ., χρήση μάσκας και  αντισηπτικού], ως ορίζουν οι υπ. αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136/05/11/2021 (ΦΕΚ Β΄ 5138) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.»

Παρακαλούμε οι παριστάμενοι, εφόσον είναι πλήρως εμβολιασμένοι να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό εμβολιασμού, που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https: // www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoioscovid-19 και εφόσον έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, να είναι εφοδιασμένοι με το ανάλογο πιστοποιητικό νόσησης.

 

Επισημαίνεται ότι στη δια ζώσης συνεδρίαση δεν υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής μελών τα οποία δεν έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο κατόπιν διαγνωστικού ελέγχου, είτε με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού Covid-19 (rapid test) είτε με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (pcr), είτε, τέλος, με αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

 

β) με τηλεδιάσκεψη, διαδικτυακά στο σύνδεσμο: https://gnosis-conf.whereby.com/stylida , για σους από τους συμμετέχοντες, δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της ανωτέρω Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/22-10- 21 (ΦΕΚ Β΄ 4919) ΚΥΑ, 643/69472/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) και  63/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ.19515/12-10-2021 [ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5] εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, δηλαδή δεν πληρούν τις ανωτέρω  προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης.

Παρακαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να ενημερώσουν τον Πρόεδρο του Δημοτικού συμβουλίου ή τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι την 23/11/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄, για τον τρόπο συμμετοχής των στη συνεδρίαση, είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης στο email  s.triantafillou@stylida.gr , στο οποίο θα πρέπει να αποσταλούν και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά των Δημοτικών Συμβούλων που θα επιλέξουν την  δια ζώσης συμμετοχή.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Οικ. Περιόδου 2022

Θέμα 2 : 11η  αναμόρφωσης προϋπολογισμού του δήμου οικ.έτους 2021

Θέμα 3 : Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Στυλίδας»,  ΣΑΕ 2003ΣΕ05500005


Θέμα 4 : Απόδοση χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολικών Επιτροπών έτους 2021


Θέμα 5 :  Έγκριση της αριθμ. 243/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί αποδοχής ένταξης και αποδοχή όρων - προϋποθέσεων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Τ.Π.&Δ., το οποίο εντάσσεται στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για το έργο «Ψηφιακές πολιτιστικές διαδρομές στο Δήμο Στυλίδας».

Θέμα 6 : Τροποποίηση της υπ’ αρ. 164/2020 Α.Δ.Σ. – Αντικατάσταση μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (άρθρο 6 Ν. 4604/2019)

Θέμα 7 : Τροποποίηση της υπ’ αρ. 87/2018 απόφασης Δ.Σ. «Ορισμός Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» με κωδικό MIS 5002232»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisidimotikousimvouliou172021.pdf548.58 KB