Βρίσκεστε εδώ

Δημοτικό Συμβούλιο - 2η Πρόσκληση - 11/01/2018

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, 11 Ιανουάριος, 2018 - 18:00
Αριθμός Πρακτικού: 
2
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε κατεπείγουσα συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, την 11η Ιανουαρίου 2018 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 6:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Τροποποίηση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Δήμου Στυλίδας για την υποβολή στην πρόσκληση 083 του ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομίαμία", άξονας προτεραιότητας 03Σ - "Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)" με τίτλο Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικού κτιρίου στην πόλη της Στυλίδας (παλαιά βιομηχανική μονάδα της Ελαιουργικής ΚΣΕΠ)" ΕΤΠΑ.

Θέμα 2ο: Υποβολή πρότασης του Δήμου Στυλίδας στην πρόσκληση 083 του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», άξονας προτεραιότητας 03Σ – «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο» με τίτλο «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικού κτιρίου στην πόλη της Στυλίδας (παλαιά βιομηχανική μονάδα της Ελαιουργικής ΚΣΕΠ)» ΕΤΠΑ.

Θέμα 3ο: Βεβαίωση-Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του έργου Δημιουργική Επαμνάχρηση Δημοτικού κτιρίου στην πόλη της Στυλίδας (παλαιά βιομηχανική μονάδα της Ελαιουργικής ΚΣΕΠ)" ΕΤΠΑ.

Θέμα 4ο: Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 135/2016 και 5/2017 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας - αλλαγή του χώρου στέγασης των υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας.

Θέμα 5ο: Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής  "Αμοιβές Λογιστών"

Θέμα 6ο: Έγκριση ονομασίας ανώνυμου  δρόμου σε οδό "Ιωάννη Σταθά".

Θέμα 7ο: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΛΟΓΓΙΤΣΙΟΥ".

Θέμα 8ο: Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Στυλίδας.

 

 

          Το κατεπείγον της  συνεδρίασης   συνίσταται  στο    γεγονός ότι    υπάρχει    καταληκτική   προθεσμία (15-01-2018) για την υποβολή πρότασης του Δήμου Στυλίδας στην πρόσκληση 083 του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» με τίτλο «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικού κτιρίου  στην πόλη της Στυλίδας (παλαιά βιομηχανική μονάδα της Ελαιουργικής ΚΣΕΠ)» ΕΤΠΑ.

 

 

            Κοινοποίηση

Προϊσταμένους Τμημάτων

ΜΜΕ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΠΑΛΛΑΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisidimotikousimvouliou22018.pdf424.03 KB
randomness