Βρίσκεστε εδώ

Δημοτικό Συμβούλιο - 5η Πρόσκληση - 06/04/2016

Ημερομηνία: 
Τετάρτη, 6 Απρίλιος, 2016 - 19:00
Αριθμός Πρακτικού: 
5
Είδος Επιτροπής: 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, την 6η Απριλίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Γλύφας.

Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης έγκρισης και επικύρωσης της διαδικασίας έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για τη σύναψη σύμβασης του Δήμου Στυλίδας με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 2100/16.07.2015 πρόσκλησής της.

Θέμα 3ο: Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.

Θέμα 4ο: Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων τελών ύδρευσης και τέλους χρήσης πλατείας πεζοδρομίων.

Θέμα 5ο: Διακοπή συνδρομής του Δήμου τοπικής εφημερίδας.

Θέμα 6ο: Ψήφισμα για την καθιέρωση «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας».

Θέμα 7ο: Ανάκληση της υπ’ αριθ. 26/2016 απόφασης του Δήμου Στυλίδας περί ένταξης στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Σύμφωνo Δημάρχων» και λήψη νέας απόφασης ένταξης του Δήμου Στυλίδας στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια».

Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης για την ανάπτυξη εγχειριδίου διαδικασιών και συστήματος διοικητικής ικανότητας του Δήμου Στυλίδας για συγχρηματοδοτούμενα έργα».

Θέμα 9ο: Αναγκαιότητα Σύναψης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας.

Θέμα 10ο: Σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας.

Θέμα 11ο: 4η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2016.

Θέμα 12ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού Τ.Κ. Παλαιοκερασιάς».

Θέμα 13ο: Έγκριση ονομασίας και μετονομασίας οδών στη Δημοτική Κοινότητα Στυλίδας του Δήμου Στυλίδας.

Θέμα 14ο: Έγκριση ονομασίας του δημοτικού κτιρίου (παλαιό γυμνάσιο Στυλίδας) που στεγάζεται το Δημαρχείο Στυλίδας σε κτίριο Αθανασίου Εμμ. Μπαρούτη.

Θέμα 15ο: Έγκριση ονομασιών οδών στον οικισμό Μεταμόρφωση Σωτήρος κατόπιν της σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών, Οδών και Πλατειών Ο.Τ.Α. Νομού Φθιώτιδας.

Θέμα 16ο: Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 2300/2016 αίτησης του κ. Καρακώστα Ιωάννη.

Θέμα 17ο: Λήψη απόφασης επί των με Α.Π. 1258/2016 και 1259/2016 αιτήσεων της ΔΕΔΔΗΕ για χορήγηση άδειας εκσκαφής δρόμων και πεζοδρομίων.

Θέμα 18ο: Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 2204/04.03.2016 αίτησης της κας Μαντέ Αικατερίνης του Ιωάννη για τομή οδοστρώματος.

Θέμα 19ο: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Νεράιδας».

Θέμα 20ο: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Αυλακίου».

Θέμα 21ο: Αξιολόγηση αιτήσεων και επιλογή των υδρονομικών οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης του Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με το Β.Δ. 28.3/15.04.1957.

Θέμα 22ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Στυλίδας στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την «Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών και Νήσων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon prosklisidimotikousimvouliou52016.pdf54.92 KB