Βρίσκεστε εδώ

Δημοτικό Συμβούλιο - 79η Απόφαση - 16/05/2016

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 16 Μάιος, 2016 - 19:00
Αριθμός Πρακτικού: 
7
Είδος Επιτροπής: 
Αριθμός Απόφασης: 
79

ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Α’ τρίμηνο οικονομικού έτους 2016

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Τίθεται υπόψη σας η αριθ. 62/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί σύνταξης τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για το A΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2016.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Στυλίδας.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων A΄ τριμήνου του έτους 2016, εμφανίζονται στον πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών A΄ τριμήνου του έτους 2016 εμφανίζονται στον πίνακα 2.

Τα στοιχεία ισολογισμού A΄ τριμήνου του έτους 2016 εμφανίζονται στον πίνακα 3.

Προβολή των στοιχείων στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon egkrisiekthektelproypol1trim2016.pdf164.8 KB
randomness