Βρίσκεστε εδώ

Δημοτικό Συμβούλιο - 8η Πρόσκληση - 20/04/2018

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 20 Απρίλιος, 2018 - 12:00
Αριθμός Πρακτικού: 
8
Είδος Επιτροπής: 

Θέμα 1ο: Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού  Γ΄ τριμήνου  Οικονομικού Έτους 2017

Θέμα 2ο: Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου Οικονομικού Έτους 2017

Θέμα 3ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν σε παροχές γενικών υπηρεσιών

Θέμα 4ο: Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένου εσόδου από τέλη ύδρευσης

Θέμα 5ο: Έγκριση παράτασης μίσθωσης Δημοτικής Έκτασης στην Τ.Κ. Καραβομύλου κατόπιν της αριθ. 3052/16-04-2018 αιτήσεως του κ. Στάμου Ανάργυρου

Θέμα 6ο: Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών λόγω τεκμηριωμένης αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα,  για τον ετήσιο προγραμματισμένο καθορισμό των αυλάκων άρδευσης στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Στυλίδας περιόδου 2018

Θέμα 7ο: Κατάργηση - Διατήρηση θέσεων περιπτέρων και αποξηλώσεις κουβουκλίων

Θέμα 8ο: Έγκριση χορήγησης παραγωγικής άδειας πωλητή επαγγελματία αγρότη λαϊκών αγορών στην κα Μπερτσιμά Ευαγγελία του Αποστόλου κάτοικο Τ.Κ. Σπαρτιάς του Δήμου Στυλίδας.

Θέμα 9ο: Τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Στυλίδας, σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ. 3 του Νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ τ. Α΄171/13-11-2017) Αρ. Απ. 1, Αρ. Πρακτικού 3

Θέμα 10ο: Έγκριση υπογραφής σύμβασης με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.

Θέμα 11ο: Έγκριση διενέργειας της σύμβασης και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας εξοπλισμού παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού

Θέμα 12ο: 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Ετήσιου προγράμματος δράσης

Θέμα 13ο: Λήψη απόφασης περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Στυλίδας στο πρόγραμμα " ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" στον άξονα προτεραιότητας " Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος ", με τίτλο " Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή και / συνοδευτικού εξοπλισμού"

Θέμα 14ο: Λήψη απόφασης περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Στυλίδας στο πρόγραμμα " ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" στον άξονα προτεραιότητας " Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων  ", με τίτλο "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις"

Θέμα 15ο: Λήψη απόφασης για την συμμετοχή στη δράση WiFi for Europe (WiFiEU), (Ανάπτυξη δικτύου WiFi που θα παρέχει στους πολίτες δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους)

Θέμα 16ο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οδού Παριανού

Θέμα 17ο: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου " Αποκατάσταση οδοστρωμάτων Δ.Ε. Στυλίδας , Δ.Ε. Εχιναίων"

Θέμα 18ο: Αξιολόγηση αιτήσεων και επιλογή των υδρονομικών οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης του Δήμου Στυλίδας σύμφωνα με το Β.Δ. 28.3/15-04-1957

Θέμα 19ο: Συνδρομή για το πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες έτους 2018

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon omadiki_prosklisi_8_2018.pdf52.12 KB
randomness